Honda CR-V: Zablokowana dźwignia zmiany biegów

Jeżeli nie można przesunąć dźwigni zmiany biegów z położenia (P), należy wykonać czynności opisane w poniższej procedurze.

Zwolnienie blokady

Zablokowana dźwignia zmiany biegów


1. Zaciągnąć hamulec postojowy.

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

2. Wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

2. Wyjąć zintegrowany kluczyk z pilota systemu bezkluczykowego.

Wszystkie wersje

3. Owinąć szmatką końcówkę małego płaskiego wkrętaka. Wsunąć tak zabezpieczoną końcówkę wkrętaka w szczelinę zwalniania blokady dźwigni zmiany biegów, tak jak pokazano na rysunku, i zdjąć zaślepkę.

4. Włożyć kluczyk w szczelinę zwalniania blokady dźwigni zmiany biegów.

5. Dociskając kluczyk w dół, wcisnąć przycisk odblokowania dźwigni zmiany biegów i przesunąć dźwignię do położenia (N).

 • Blokada zostanie zwolniona. Dźwignia zmiany biegów powinna zostać jak najszybciej sprawdzona w serwisie.

Zablokowana dźwignia zmiany biegów


  Rozruch za pomocą akumulatora zewnętrznego

  Procedura rozruchu za pomocą zewnętrznego akumulatora Wyłączyć urządzenia elektryczne, takie jak sprzęt audio lub światła. Wył ...

  Przegrzanie

  Postępowanie w przypadku przegrzania Objawy przegrzania: Wskaźnik temperatury znajduje się w górnym zakresie lub silnik nagle traci moc. Z komory s ...

  Categorie