Honda CR-V: Rozruch za pomocą akumulatora zewnętrznego

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Postępowanie w nieprzewidzianych wypadkach –> Rozruch za pomocą akumulatora zewnętrznego

Procedura rozruchu za pomocą zewnętrznego akumulatora

Wyłączyć urządzenia elektryczne, takie jak sprzęt audio lub światła. Wyłączyć silnik, a następnie otworzyć pokrywę silnika.

Procedura rozruchu za pomocą zewnętrznego akumulatora


1. Otworzyć osłonę dodatniego + styku akumulatora pojazdu.

Procedura rozruchu za pomocą zewnętrznego akumulatora


2. Podłączyć pierwszy przewód rozruchowy do bieguna + akumulatora.

3. Podłączyć drugi koniec pierwszego przewodu rozruchowego do bieguna + akumulatora innego pojazdu.

 • Należy używać wyłącznie akumulatora zewnętrznego o napięciu 12 Voltów.
 • W przypadku korzystania ze standardowego prostownika do ładowania akumulatora 12 V wybrać napięcie ładowania niższe niż 15 V. Sprawdzić instrukcję obsługi prostownika, aby prawidłowo ustawić urządzenie.

4. Podłączyć drugi przewód rozruchowy do bieguna - akumulatora innego pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia procedury może eksplodować akumulator, poważnie raniąc osoby znajdujące się w pobliżu.

Do akumulatora nie należy zbliżać przedmiotów iskrzących, źródeł otwartego ognia ani materiałów łatwopalnych.

UWAGA

Jeżeli akumulator znajduje się w ekstremalnie niskiej temperaturze, jego elektrolit może zamarznąć. Jeżeli akumulator zamarzł, próba rozruchu za pomocą zewnętrznego akumulatora może spowodować jego pęknięcie.

Zaciski przewodów połączeniowych należy pewnie zamocować, tak aby nie spadły w trakcie uruchamiania silnika. Należy także uważać, aby nie zaplątać przewodów połączeniowych i nie dopuścić do zetknięcia złączy obu przewodów w trakcie ich podłączania lub odłączania.

Sprawność akumulatora spada w niskiej temperaturze.

Może to uniemożliwić uruchomienie silnika.


Procedura rozruchu za pomocą zewnętrznego akumulatora


5. Podłączyć drugi koniec drugiego przewodu rozruchowego do śruby mocującej silnika, jak pokazano na rysunku. Nie podłączać tego przewodu rozruchowego do innej części.

6. Po połączeniu obu pojazdów uruchomić silnik w pojeździe wspomagającym i powoli zwiększyć jego prędkość obrotową.

7. Spróbować uruchomić silnik. Jeżeli silnik uruchamia się powoli sprawdzić, czy przewody rozruchowe dobrze stykają się z metalowymi częściami.

Postępowanie po uruchomieniu silnika

Po uruchomieniu silnika odłączyć przewody rozruchowe w przedstawionej poniżej kolejności.

1. Odłączyć przewód rozruchowy od masy pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

2. Odłączyć drugi koniec przewodu rozruchowego od bieguna - akumulatora innego pojazdu.

3. Odłączyć przewód połączeniowy od bieguna + akumulatora.

4. Odłączyć drugi koniec przewodu rozruchowego od bieguna + akumulatora innego pojazdu.

Odprowadzić pojazd do najbliższej stacji obsługi lub ASO Honda w celu sprawdzenia.

Po ponownym podłączeniu akumulatora i ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 mogą zapalić się wskaźniki następujących układów i w interfejsie informacji kierowcy może się pojawić odpowiedni komunikat: tempomat adaptacyjny (ACC)*/ tempomat adaptacyjny (ACC) z układem podążania przy niskiej prędkości (LSF)*, układ zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu, system kontroli stabilności jazdy (VSA), system kontroli stabilności jazdy (VSA) WYŁ., system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach*, system ograniczający skutki kolizji (CMBS) oraz wskaźniki hamulca postojowego i układu hamulcowego (bursztynowe).

Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h.

Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

  Silnik się nie uruchamia

  Sprawdzanie silnika Jeśli nie można uruchomić silnika, należy sprawdzić rozrusznik. W razie potrzeby natychmiastowego uruchomienia silnika należy ...

  Zablokowana dźwignia zmiany biegów

  Jeżeli nie można przesunąć dźwigni zmiany biegów z położenia (P), należy wykonać czynności opisane w poniższej proc ...

  Categorie