Honda CR-V: Silnik się nie uruchamia

Sprawdzanie silnika

Jeśli nie można uruchomić silnika, należy sprawdzić rozrusznik.

W razie potrzeby natychmiastowego uruchomienia silnika należy dokonać rozruchu z akumulatora innego pojazdu lub akumulatora rozruchowego.


 

Stan rozrusznika Lista kontrolna
Rozrusznik nie załącza się lub załącza się powoli.

Akumulator może być rozładowany.

Należy sprawdzić poszczególne elementy z listy po prawej stronie i wykonać odpowiednie czynności.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Sprawdzić obecność komunikatu w interfejsie informacji kierowcy

 • W przypadku wyświetlenia symbolu .

 • Należy się upewnić, że pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się w zasięgu działania systemu.
Sprawdzić jasność oświetlenia wnętrza.

Włączyć oświetlenie wnętrza i sprawdzić jasność.

 • Jeżeli oświetlenie wnętrza jest przygaszone lub się nie włącza
 • Jeżeli oświetlenie wnętrza ma normalną jasność
Rozrusznik załącza się normalnie, ale nie uruchamia się silnik. Może występować problem z bezpiecznikiem. Należy sprawdzić poszczególne elementy z listy po prawej stronie i wykonać odpowiednie czynności. Wykonać procedurę uruchamiania silnika.

Postępować zgodnie z instrukcjami i spróbować ponownie uruchomić silnik.

Sprawdzić lampkę układu immobilizera.

Jeżeli lampka układu immobilizera miga, silnik nie może zostać uruchomiony.

Sprawdzić poziom paliwa.

W zbiorniku powinna się znajdować wystarczająca ilość paliwa.

Sprawdzić bezpiecznik.

Sprawdzić wszystkie bezpieczniki lub odprowadzić pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.

Jeżeli problem nadal występuje: Holowanie awaryjne

Gdy bateria pilota systemu dostępu bezkluczykowego jest słaba

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Jeśli brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, w interfejsie informacji kierowcy widnieje symbol , miga przycisk ENGINE
START/STOP , a silnik nie uruchamia się. Uruchomić silnik w następujący sposób:

Gdy bateria pilota systemu dostępu bezkluczykowego jest słaba


1. Dotknąć środkowej części przycisku ENGINE START/STOP z logo H znajdującym się na pilocie systemu dostępu bezkluczykowego, gdy miga lampka przycisku ENGINE START/ STOP . Przyciski na pilocie systemu dostępu bezkluczykowego powinny być skierowane w stronę użytkownika.

 • Lampka przycisku ENGINE START/STOP miga przez około 30 sekund.

Gdy bateria pilota systemu dostępu bezkluczykowego jest słaba


2. Wcisnąć pedał sprzęgła i nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP w ciągu 10 sekund od włączenia się sygnału dźwiękowego i zapalenia się przycisku ENGINE START/STOP na stałe zamiast migania.

 • Brak wciśnięcia pedału spowoduje zmianę trybu na AKCESORIA.

Awaryjne zatrzymanie silnika

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Przycisk ENGINE START/STOP umożliwia wyłączenie silnika w sytuacjach awaryjnych, nawet podczas jazdy. W przypadku konieczności wyłączenia silnika wykonać następującą procedurę:

 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk ENGINE START/STOP (Rozruch/zatrzymanie silnika) przez około dwie sekundy.
 • Mocno nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP (Rozruch/zatrzymanie silnika) trzy razy.

Kierownica nie zablokowuje się.

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Po zatrzymaniu silnika zostanie włączony tryb zasilania AKCESORIA.

Aby zmienić go na POJAZD WYŁĄCZONY, po całkowitym zatrzymaniu samochodu przesunąć dźwignię zmiany biegów do pozycji (P). Następnie nacisnąć dwukrotnie przycisk ENGINE START/STOP , nie wciskając pedału hamulca.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Zasilanie przechodzi w tryb POJAZD WYŁĄCZONY.

Nie naciskać przycisku podczas jazdy, chyba że wyłączenie silnika jest absolutnie konieczne.


  Przechowywanie przebitej opony

  1. Wyjąć zaślepkę centralną. 2. Umieścić koło z przebitą oponą w bagażniku, powierzchnią zewnętrzną ...

  Rozruch za pomocą akumulatora zewnętrznego

  Procedura rozruchu za pomocą zewnętrznego akumulatora Wyłączyć urządzenia elektryczne, takie jak sprzęt audio lub światła. Wył ...

  Categorie