Honda CR-V: Przechowywanie przebitej opony

Przechowywanie przebitej opony


1. Wyjąć zaślepkę centralną.

Przechowywanie przebitej opony


2. Umieścić koło z przebitą oponą w bagażniku, powierzchnią zewnętrzną do dołu.

3. Zdjąć stożek dystansowy ze śruby motylkowej, obrócić go i z powrotem umieścić na śrubie.

Zabezpieczyć przedziurawioną oponę za pomocą śruby motylkowej.

4. Schować klucz do kół i korbę podnośnika w torbie narzędziowej* lub skrzynce narzędziowej*. Schować skrzynkę narzędziową do bagażnika.

5. Schować podnośnik do schowka. Przekręcić obrotowy koniec podnośnika, aby zablokować podnośnik w schowku.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezabezpieczone przedmioty mogą się przemieszczać podczas wypadku i spowodować poważne obrażenia u pasażerów.

Przed rozpoczęciem jazdy należy bezpiecznie przymocować koło, podnośnik i narzędzia.


System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach i koło zapasowe

Po wymianie uszkodzonego koła na koło zapasowe podczas jazdy zapala się lampka .


Po przejechaniu kilku kilometrów lampka zacznie migać, a po krótkiej chwili zacznie świecić świateł ciągłym . pojawia
się na interfejsie informacyjnym kierowcy, ale jest to normalne.

Wykonać inicjalizację systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach podczas wymiany koła na inne koło o typowym rozmiarze.

    Wymiana przebitej opony

    1. Wykręcić nakrętki koła i zdjąć przebitą oponę. 2. Wytrzeć powierzchnie montażowe koła czystą szmatką. ...

    Silnik się nie uruchamia

    Sprawdzanie silnika Jeśli nie można uruchomić silnika, należy sprawdzić rozrusznik. W razie potrzeby natychmiastowego uruchomienia silnika należy ...

    Categorie