Honda CR-V: Przegrzanie

Postępowanie w przypadku przegrzania

Objawy przegrzania:

 • Wskaźnik temperatury znajduje się w górnym zakresie lub silnik nagle traci moc.
 • Z komory silnika wydobywa się dym lub para.

■ Niezbędne czynności

1. Niezwłocznie zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

2. Wyłączyć wszystkie akcesoria i włączyć światła awaryjne.

 • Brak dymu lub pary: Nie wyłączać silnika i otworzyć pokrywę silnika.
 • Widoczny dym lub para: Wyłączyć silnik i poczekać, aż dymienie ustąpi. Następnie otworzyć pokrywę silnika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Para i płyn tryskający z przegrzanego silnika mogą spowodować poważne oparzenia.

Nie należy otwierać pokrywy silnika, jeżeli wydobywa się spod niej para.

UWAGA Jazda ze wskaźnikiem temperatury znajdującym się w górnym zakresie może doprowadzić do uszkodzenia silnika.


■ Kolejne czynności

Przegrzanie


1. Sprawdź, czy wentylator chłodzący działa i wyłącz silnik, gdy wskazówka wskaźnika temperatury opadnie.

 • Jeżeli wentylator chłodzący nie działa, natychmiast wyłączyć silnik.

2. Po ochłodzeniu silnika sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego jest odpowiedni, a w układzie chłodzenia nie występują przecieki.

 • Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodzącego lub poziom płynu chłodzącego jest niski, sprawdzić, czy chłodnica jest zimna. Zakryć korek wlewu chłodnicy grubą szmatką i odkręcić go.

  Dolać płyn chłodzący do poziomu oznaczenia MAX i zamocować zakrętkę.

■ Końcowe czynności Po odpowiednim ochłodzeniu silnika uruchomić go i sprawdzić wskaźnik temperatury.

Jeżeli wskazówka wskaźnika temperatury opadła, kontynuować jazdę. W przeciwnym razie skontaktować się z serwisem w celu naprawy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zdjęcie korka zbiornika wyrównawczego przy gorącym silniku może spowodować wytryśnięcie płynu chłodzącego na zewnątrz i odniesienie poważnych poparzeń.

Przed zdjęciem korka zbiornika wyrównawczego należy zawsze zaczekać, aż silnik i chłodnica ostygną.

Jeżeli płyn chłodzący wycieka, należy się skontaktować z serwisem w celu naprawy.

Wodę można stosować wyłącznie awaryjnie/doraźnie.

Należy się jak najszybciej skontaktować z serwisem w celu przepłukania układu odpowiednim płynem przeciwdziałającym zamarzaniu.


  Zablokowana dźwignia zmiany biegów

  Jeżeli nie można przesunąć dźwigni zmiany biegów z położenia (P), należy wykonać czynności opisane w poniższej proc ...

  Lampka, świecenie/miganie

  Gdy zapala się lampka niskiego ciśnienia oleju ■ Przyczyny świecenia lampki Świeci przy niskim ciśnieniu oleju silnikowego. ■ Postępo ...

  Categorie