Honda CR-V: Zabezpieczanie niemowląt

Niemowlę należy prawidłowo zapiąć w zwiększającym bezpieczeństwo foteliku dziecięcym, zamontowanym tyłem do kierunku jazdy i zaopatrzonym w odchylane oparcie, dopóki nie przekroczy ono limitu masy ciała lub wzrostu określonego przez producenta fotelika oraz nie ukończy pierwszego roku życia.

Bezpieczeństwo niemowląt i małych dzieci


■ Położenie fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy Fotelik dziecięcy należy umieszczać i przypinać na tylnym siedzeniu.

  • W takiej sytuacji zdecydowanie zaleca się umieszczenie fotelika na tylnym siedzeniu znajdującym się bezpośrednio za przednim fotelem pasażera, przesunięcie przedniego fotela tak daleko jak to potrzebne do przodu i pozostawienie go pustym.

    Ewentualnie można postarać się o mniejszy fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy.

  • Sprawdzić, czy fotelik dla dziecka nie styka się z fotelem przed nim.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Umieszczenie fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka w momencie napełniania się poduszki powietrznej pasażera.

Fotelik ustawiony tyłem do kierunku jazdy należy zawsze umieszczać na tylnym, a nie na przednim siedzeniu.

Zgodnie z wymaganiami normy bezpieczeństwa UN 94:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIGDY nie używać fotelika dziecięcego ustawionego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA, ponieważ może to spowodować ŚMIERĆ lub POWAŻNE OBRAŻENIA U DZIECKA.

Bezpieczeństwo niemowląt i małych dzieciZdarza się, że zamontowany prawidłowo fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy uniemożliwia kierowcy lub pasażerowi siedzącemu z przodu pełne odsunięcie fotela lub ustawianie oparcia w najdogodniejszym położeniu.

Wielu specjalistów zaleca stosowanie fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy maksymalnie do drugiego roku życia, o ile tylko wzrost i waga dziecka pozwalają na przewożenie go w takim foteliku.

W przypadku napełnienia się przedniej poduszki powietrznej pasażera, może ona uderzyć w fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy, powodując jego wyrwanie oraz poważne obrażenia dziecka.

Fotelików przeznaczonych do montażu tyłem do kierunku jazdy nie wolno nigdy montować w taki sposób, aby były skierowane przodem do kierunku jazdy.

Przed montażem należy zawsze zapoznać się z instrukcjami dostarczanymi przez producentów fotelików dziecięcych.

Jeśli fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy musi zostać zamontowany na przednim fotelu pasażera, należy wyłączyć ręcznie układ przedniej poduszki powietrznej pasażera.


    Zabezpieczanie mniejszych dzieci

    Jeśli dziecko ma co najmniej rok i przekroczyło limity masy ciała i wzrostu wyznaczone przez producenta fotelika dla dziecka montowanego tyłem do kierunku ja ...

    Categorie