Honda CR-V: Wyposażenie wnętrza zwiększające komfort użytkowania pojazdu

Schowek podręczny

Wyposażenie wnętrza zwiększające komfort użytkowania pojazdu


Pociągnąć uchwyt, aby otworzyć schowek w desce rozdzielczej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Otwarty schowek w desce rozdzielczej może spowodować podczas wypadku poważne obrażenia ciała u pasażera nawet, jeżeli chroniony jest on pasem bezpieczeństwa.

Podczas jazdy schowek w desce rozdzielczej powinien być zawsze zamknięty.


Schowek w środkowej konsoli

Schowek w środkowej konsoli


Aby otworzyć, pociągnąć gałkę. Położenie tacy można zmienić, przesuwając ją do przodu lub do tyłu.

■ Demontaż tacy

1. Wsunąć tacę z powrotem.

Schowek w środkowej konsoli


2. Lekko podnieść krawędź tacy, a następnie wyciągnąć ją na zewnątrz.


Przechowywanie tacy: Ustawić w linii z otworami w tylnej części schowka w konsoli, a następnie pchnąć w dół do końca, aż znajdzie się w położeniu zablokowanym.

Oświetlenie bagażnika

Wersje bez foteli w trzecim rzędzie

■ Przy ustawianiu pokrywy podłogi w położeniu dolnym

Schowek w środkowej konsoli


Jest to praktyczny sposób w przypadku przechowywania wysokich przedmiotów.

1. Pociągnąć pasek, aby otworzyć pokrywę w podłodze.

Schowek w środkowej konsoli


2. Pociągnąć pasek w górę, aby unieść pokrywę w podłodze.

3. Pociągnąć pokrywę do siebie, aż do wyciągnięcia wsporników z gniazd.

Schowek w środkowej konsoli


4. Pchnąć dalszy koniec pokrywy w dół pod wsporniki, a następnie opuścić drugi koniec.

Wersje z fotelami w trzecim rzędzie

■ Przy ustawianiu pokrywy podłogi w położeniu górnym

Schowek w środkowej konsoli


Popychając do przodu trzeci rząd siedzeń i ustawiając pokrywę podłogi w górnym położeniu, można pomieścić w przestrzeni bagażowej większe przedmioty.

1. Składanie fotela w trzecim rzędzie.

Schowek w środkowej konsoli


2. Pociągnąć pasek, aby otworzyć pokrywę w podłodze.

3. Pociągnąć pokrywę do siebie, aż do wyciągnięcia wsporników z gniazd.

4. Ustawić pokrywę w podłodze w górnym położeniu, a następnie wsunąć ją do samego końca.

Modele z trzecim rzędem

Schowek w podłodze bagażnika

Schowek w środkowej konsoli


Podnieść dolną pokrywę w podłodze bagażnika.

Uchwyty na kubki

■ Uchwyty na kubki przy przednich fotelach Uchwyty znajdują się w konsoli, między przednimi fotelami.

Schowek w środkowej konsoli


■ Uchwyty na kubki w przednich drzwiach Znajdują się w kieszeniach bocznych przednich drzwi po obu stronach.

Schowek w środkowej konsoli


■ Uchwyty na kubki przy fotelach w drugim rzędzie Aby skorzystać z uchwytu na kubki przy fotelu w drugim rzędzie, należy opuścić podłokietnik.

Schowek w środkowej konsoli


UWAGA

Rozlane płyny mogą uszkodzić tapicerkę, dywaniki i elementy elektryczne we wnętrzu samochodu.

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z uchwytów na napoje. Gorące płyny mogą spowodować oparzenia.


Schowek w środkowej konsoli


■ Uchwyty na kubki w drzwiach tylnych Znajdują się w kieszeniach bocznych tylnych drzwi po obu stronach.

Schowek w środkowej konsoli


Wersje z fotelami w trzecim rzędzie

■ Uchwyty na kubki przy fotelach w trzecim rzędzie Aby skorzystać z uchwytu, pociągnąć go w górę.

Kąt nachylenia uchwytu na kubek można ustawić zależnie od rozmiaru pojemnika z napojem.

Schowek w środkowej konsoli


Gniazda zasilania akcesoriów

Z gniazd zasilania akcesoriów można korzystać, gdy wyłącznik zapłonu jest ustawiony w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II)*1.

■ Panel konsoli Aby korzystać z gniazda, należy zdjąć osłonę.

Schowek w środkowej konsoli


■ Schowek w konsoli Aby korzystać z gniazda, należy zdjąć osłonę.

Schowek w środkowej konsoli


UWAGA

Nie wolno umieszczać w nim zapalniczek samochodowych. Mogłoby to spowodować przegrzanie gniazda.

Do gniazda zasilania akcesoriów można podłączać urządzenia zasilane prądem stałym o napięciu 12 woltów i mocy znamionowej nie przekraczającej 180 watów (15 amperów).

Aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora, z gniazda zasilania należy korzystać tylko przy włączonym silniku.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

■ Bagażnik Aby korzystać z gniazda, należy zdjąć osłonę.

Schowek w środkowej konsoli


Haczyk na ubrania

Schowek w środkowej konsoli


Haczyki na ubrania znajdują się na lewym i prawym tylnym uchwycie. Haczyk należy pociągnąć, aby na nim zawiesić jakiś przedmiot.

Schowek w środkowej konsoli


Haczyki na ubrania znajdują się na lewym i prawym słupku drzwiowym.

Na haczykach na ubrania nie wolno wieszać dużych ani ciężkich przedmiotów.


Zaczepy do unieruchamiania

Zaczepy do unieruchamiania


Zaczepy mocujące na podłodze bagażnika służą do unieruchamiania przewożonych przedmiotów za pomocą siatki.

Nie wolno wyjmować bagażu z bagażnika podczas jazdy.

Nieprzymocowane przedmioty mogą się przemieścić podczas gwałtownego hamowania.


Zaczepy na bagaż

Zaczepy na bagaż


Boczne zaczepy z obydwu stron bagażnika służą do wieszania lekkich przedmiotów.

UWAGA

Na bocznych zaczepach nie należy wieszać dużych przedmiotów i przedmiotów, których waga przekracza 3 kg.

Wieszanie ciężkich lub dużych przedmiotów może spowodować uszkodzenie zaczepów.


Schowek na okulary

Schowek na okulary


Aby otworzyć schowek na okulary przeciwsłoneczne, należy nacisnąć i zwolnić wytłoczenie. Aby zamknąć, nacisnąć je ponownie aż do zatrzaśnięcia.

W pojemniku można przechowywać okulary i inne małe przedmioty.

Schowek na okulary


■ Lusterko podręczne Schowek na okulary zawiera lusterko. Otworzyć całkowicie schowek na okulary, następnie cofnąć pokrywę do pierwszej zapadki.

Lusterko umożliwia monitorowanie tylnych siedzeń.

Podczas jazdy schowek powinien być zamknięty i otwierany jedynie w celu wyjęcia lub włożenia przedmiotów.


Podgrzewana kierownica

Podgrzewana kierownica


Podgrzewanie kierownicy działa przy trybie zasilania WŁĄCZONY.

Nacisnąć przycisk po prawej stronie kierownicy.

Po uzyskaniu dogodnej temperatury należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk, aby wyłączyć podgrzewanie.

Podgrzewanie kierownicy wyłączana się przy każdym włączeniu silnika, nawet jeśli kierowca aktywował je podczas ostatniej jazdy.

Nie wolno stale korzystać z podgrzewanej kierownicy, gdy silnik jest wyłączony. W przeciwnym razie może nastąpić rozładowanie akumulatora uniemożliwiające uruchomienie silnika.


Ogrzewanie przednich foteli

Ogrzewanie przednich foteli


Elementów grzejnych siedzeń można użyć, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON (II)*1.

Ogrzewanie przednich foteli


Nacisnąć przycisk podgrzewania fotela:

 • Raz - ustawienie wysokie (zapalone trzy lampki)
 • Dwukrotnie - ustawienie średnie (zapalone dwie lampki)
 • Trzykrotnie - ustawienie LO (świeci jedna lampka)
 • Czterokrotnie - podgrzewanie wyłączone (lampki nie świecą się)

Gdy wyłącznik zapłonu musi po wyłączeniu być w położeniu WŁĄCZONY (II)*1, zachowywane jest poprzednie ustawienie funkcji podgrzewania foteli.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z ogrzewania siedzeń może spowodować oparzenia.

Osoby z ograniczoną zdolnością do odczuwania temperatury (np. diabetycy, osoby z uszkodzonymi nerwami kończyn dolnych lub paraliżem) lub wrażliwą skórą nie powinny korzystać z ogrzewania siedzeń.

Nie wolno korzystać z podgrzewanych siedzeń, nawet na poziomie Mała siła podgrzewania, gdy silnik jest wyłączony. W przeciwnym razie może nastąpić rozładowanie akumulatora uniemożliwiające uruchomienie silnika.

Po pewnym czasie moc podgrzewania fotela zacznie być automatycznie stopniowo zmniejszana o jeden poziom na raz aż do całkowitego wyłączenia podgrzewania.

Okres czasu zmienia się w zależności od warunków wewnątrz pojazdu.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Ogrzewanie tylnego fotela

Ogrzewanie tylnego fotela


Podgrzewanie foteli działa przy wyłączniku zapłonu ustawionym w położeniu ON.

Środkowe miejsce siedzące tylnych foteli nie jest wyposażone w układ podgrzewania.

Nacisnąć przycisk podgrzewania fotela:

 • Raz - ustawienie wysokie (zapalone trzy lampki)
 • Dwukrotnie - ustawienie średnie (zapalone dwie lampki)
 • Trzykrotnie - ustawienie LO (świeci jedna lampka)
 • Czterokrotnie - podgrzewanie wyłączone (lampki nie świecą się)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z ogrzewania siedzeń może spowodować oparzenia.

Osoby z ograniczoną zdolnością do odczuwania temperatury (np. diabetycy, osoby z uszkodzonymi nerwami kończyn dolnych lub paraliżem) lub wrażliwą skórą nie powinny korzystać z ogrzewania siedzeń.

Nie wolno korzystać z podgrzewanych siedzeń, nawet na poziomie Mała siła podgrzewania, gdy silnik jest wyłączony. W przeciwnym razie może nastąpić rozładowanie akumulatora uniemożliwiające uruchomienie silnika.

Po pewnym czasie moc podgrzewania fotela zacznie być automatycznie stopniowo zmniejszana o jeden poziom na raz aż do całkowitego wyłączenia podgrzewania.

Okres czasu zmienia się w zależności od warunków wewnątrz pojazdu.


Pokrywa przestrzeni bagażowej

Pokrywa przestrzeni bagażowej umożliwia zakrycie przewożonych bagaży i osłonięcie ich przed działaniem promieni słonecznych.

■ Rozwijanie rolety: Lekko pociągnąć uchwyt znajdujący się na środkowej krawędzi, aby zwolnić zaczepy po obu stronach, a pociągnąć pokrywę ku sobie i umieścić pręty w zaczepach znajdujących się z dwóch stron pokrywy bagażnika.

Pokrywa przestrzeni bagażowej


Nie wolno wyjmować bagażu z bagażnika podczas jazdy.

Nieprzymocowane przedmioty mogą się przemieścić podczas gwałtownego hamowania.

W bagażniku nie wolno przewozić przedmiotów, które wystają poza górną krawędź tylnych siedzeń. Takie przedmioty mogą zakłócać widoczność i mogą się przemieścić do przodu w przypadku gwałtownego hamowania.

Aby zapobiec uszkodzeniu pokrywy przestrzeni bagażowej:

 • Nie kłaść przedmiotów na pokrywie przestrzeni bagażowej.
 • Nie wywierać nacisku na pokrywę przestrzeni bagażowej.

Podczas cofania pokrywy przestrzeni bagażowej upewnić się, że każdy pręt mocujący jest osadzony w odpowiednim rowku. W przeciwnym razie pręty mogą stukać o sąsiadujące powierzchnie.


■ Zwijanie rolety: Wysunąć zaczepy z gniazd mocujących i powoli zwinąć roletę.

Pokrywa przestrzeni bagażowej


■ Demontaż: Wcisnąć obydwie końcówki obudowy do środka, następnie wysunąć roletę z mocowania.

Pokrywa przestrzeni bagażowej


  Oświetlenie wnętrza

  Przełączniki oświetlenia wnętrza ■ ZAPŁON Oświetlenie wewnętrzne zostanie włączone niezależnie od tego, czy drzwi s&# ...

  Układ kontroli temperatury i wentylacji

  Obsługa automatycznego układu kontroli temperatury i wentylacji Układ automatycznej kontroli temperatury i wentylacji zachowuje wybraną temperaturę wn& ...

  Categorie