Honda CR-V: Oświetlenie wnętrza

Przełączniki oświetlenia wnętrza

Oświetlenie wnętrza


■ ZAPŁON Oświetlenie wewnętrzne zostanie włączone niezależnie od tego, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte.

■ Pozycja włączania przez otwarcie drzwi Oświetlenie wewnętrzne zostanie włączone w następujących sytuacjach:

 • Gdy zostaną otwarte dowolne drzwi.
 • Zostanie odblokowany zamek drzwi kierowcy.

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

 • Kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

 • Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA).

■ WYŁ. Oświetlenie wewnętrzne zostanie wyłączone niezależnie od tego, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte.

Przy włączonej funkcji włączania drzwiami oświetlenie wnętrza zostanie przyciemnione, a następnie wyłączone po około 30 sekundach od zamknięcia drzwi.

Światła gasną po około 30 sekundach w następujących sytuacjach:

 • Gdy drzwi kierowcy zostały odblokowane, ale ich nie otwarto.

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

 • Kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu, a drzwi nie zostaną otwarte.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

 • Gdy został wybrany tryb zasilania POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA), ale wszystkie drzwi pozostały zamknięte.

Czas, po którym oświetlenie wnętrza automatycznie się wyłącza, można zmienić.

Oświetlenie wewnętrzne jest natychmiast wyłączane w następujących sytuacjach:

 • Po zablokowaniu zamka drzwi kierowcy.

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

 • Po zamknięciu drzwi kierowcy w sytuacji, gdy w wyłączniku zapłonu pozostał kluczyk.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

 • Gdy drzwi kierowcy zostaną zamknięte w trybie akcesoriów.
 • Po włączeniu trybu zasilania ZAPŁON.

Aby uniknąć rozładowania akumulatora, nie należy pozostawiać włączonego oświetlenia wnętrza przez dłuższy czas przy wyłączonym silniku.

Jeżeli dowolne drzwi zostaną otwarte w trybie POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA), a kluczyk nie znajduje się w wyłączniku zapłonu, oświetlenie wnętrza jest wyłączane po około 15 minutach.


Lampki pomocnicze

Oświetlenie wnętrza


■ Fotel przedni Lampkę pomocniczą można włączać i wyłączać przez naciśnięcie przycisku (lampka
pomocnicza).

Oświetlenie wnętrza


■ Fotel w drugim rzędzie Lampkę pomocniczą można włączać i wyłączać przez naciśnięcie przycisku (lampka
pomocnicza).

Wersje z dachem panoramicznym

Jeśli przełącznik oświetlenia wnętrza znajduje się w położeniu wyłączania po otwarciu drzwi, a dowolne drzwi zostaną otwarte lub przełącznik oświetlenia wnętrza jest w położeniu ON, tylna lampka pomocnicza nie wyłączy się po naciśnięciu przycisku
.


Oświetlenie przestrzeni bagażowej

Oświetlenie przestrzeni bagażowej


Oświetlenie włącza się po otwarciu pokrywy bagażnika.

  Wyposażenie wnętrza zwiększające komfort użytkowania pojazdu

  Schowek podręczny Pociągnąć uchwyt, aby otworzyć schowek w desce rozdzielczej. NIEBEZPIECZEŃSTWO Otwarty schowek w desce rozdzielczej moż ...

  Categorie