Honda CR-V: Wymiana akumulatora

W przypadku wyjmowania lub wymiany akumulatora należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa obsługi serwisowej, a w przypadku sprawdzania akumulatora zgodnie z ostrzeżeniami, w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

Wymiana akumulatora


1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1. Otworzyć pokrywę silnika.

2. Poluzować nakrętkę ujemnego przewodu akumulatora, następnie odłączyć przewód od ujemnego (-) zacisku akumulatora.

3. Otworzyć osłonę dodatniego zacisku akumulatora. Poluzować nakrętkę dodatniego przewodu akumulatora, następnie odłączyć przewód od dodatniego (-) zacisku akumulatora.

4. Poluzować kluczem nakrętkę z każdej strony płytki mocującej akumulator.

5. Wyciągnąć dolny koniec każdego uchwytu mocującego akumulator z zaczepu w podstawie akumulatora i wyjąć je razem ze wspornikami.

6. Zdjąć osłonę akumulatora.

Wymiana akumulatora


UWAGA

Nieprawidłowo utylizowany akumulator może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Zawsze należy się ich pozbywać w sposób zgodny z krajowymi przepisami.

Ten symbol na baterii oznacza, że produktu tego nie należy traktować jako odpad domowy.

  Aby
zamontować nowy akumulator, wykonać opisaną procedurę w odwrotnej kolejności.

Przewód ujemny (-) należy zawsze odłączać jako pierwszy i podłączać na końcu.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Wymiana akumulatora


7. Wyjąć ostrożnie akumulator.

    Ładowanie akumulatora

    Należy odłączyć oba przewody akumulatora, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego pojazdu. Przewód ujemny (-) należy zaw ...

    Oznaczenie akumulatora

    Przykład NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie zbliżać się z otwartym ogniem bądź z przedmiotami iskrzącymi do akumulatora. Akumulator wytwarza ...

    Categorie