Honda CR-V: Oznaczenie akumulatora

Oznaczenie akumulatora


Przykład

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 • Nie zbliżać się z otwartym ogniem bądź z przedmiotami iskrzącymi do akumulatora. Akumulator wytwarza wybuchowy gaz, który może wywołać eksplozję.
 • Do pracy przy akumulatorze należy zakładać okulary ochronne i gumowe rękawice, aby nie zostać poparzonym lub nie utracić wzroku wskutek kontaktu z elektrolitem akumulatora.
 • W żadnym wypadku nie pozwalać dotykać akumulatora dzieciom. Upewnić się, że każda osoba mająca styczność z akumulatorem jest świadoma zagrożeń i zna odpowiednie procedury dotyczące jego obsługi.
 • Z elektrolitem akumulatora należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością, ponieważ zawiera rozcieńczony kwas siarkowy. Zetknięcie tego środka z oczami lub skórą może być przyczyną poparzeń lub utraty wzroku.
 • Przed przystąpieniem do obsługi akumulatora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

  Postępowanie niezgodne z zaleceniami może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie pojazdu.

 • Nie używać akumulatora, jeśli poziom elektrolitu jest niższy od zalecanego. Używanie akumulatora ze zbyt niskim poziomem elektrolitu może być przyczyną eksplozji i być niebezpieczne dla zdrowia.

  Wymiana akumulatora

  W przypadku wyjmowania lub wymiany akumulatora należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa obsługi serwisowej, a w przypadku sprawdza ...

  Obsługa pilota zdalnego sterowania

  Wymiana baterii Jeśli po naciśnięciu przycisku nie zapala się lampka, należy wymienić baterię. Składany kluczyk Typ baterii: CR203 ...

  Categorie