Honda CR-V: Obsługa pilota zdalnego sterowania

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Obsługa pilota zdalnego sterowania

Wymiana baterii

Jeśli po naciśnięciu przycisku nie zapala się lampka, należy wymienić baterię.

Składany kluczyk

Obsługa pilota zdalnego sterowania


Typ baterii: CR2032

1. Zdjąć górna połowę pokrywy poprzez ostrożne podważenie krawędzi monetą.

  • Owinąć monetę szmatką, aby nie zadrapać składanego kluczyka.

2. Wyjąć płaską baterię małym śrubokrętem z płaską końcówką.

3. Przy wymianie baterii należy zachować prawidłową biegunowość.

Obsługa pilota zdalnego sterowania


NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZAGROŻENIE POPARZENIEM SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Bateria, która zasila pilot zdalnego sterowania, może spowodować poważne oparzenia oraz doprowadzić do śmierci w przypadku jej połknięcia.

Trzymać nowe i używane baterie poza zasięgiem dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że dziecko mogło połknąć baterię, niezwłocznie zasięgnij pomocy lekarskiej.

Znak ostrzegawczy znajduje się w pobliżu baterii pastylkowej*.

UWAGA

Nieodpowiednio utylizowane baterie stanowią zagrożenie dla środowiska. Zawsze należy się ich pozbywać w sposób zgodny z krajowymi przepisami.

Ten symbol na baterii oznacza, że produktu tego nie należy traktować jako odpad domowy.

  Baterie
zamienne można nabyć w serwisie.


Pilot systemu dostępu bezkluczykowego

Typ baterii: CR2032

Pilot systemu dostępu bezkluczykowego


1. Wyjąć zintegrowany kluczyk.

2. Zdjąć górna połowę przez podważenie krawędzi monetą.

  • Zachować ostrożność podczas demontażu, aby nie zgubić drobnych elementów.
  • Owinąć monetę szmatką, aby nie zadrapać pilota systemu dostępu bezkluczykowego.

3. Przy wymianie baterii należy zachować prawidłową biegunowość.

Pilot systemu dostępu bezkluczykowego


    Oznaczenie akumulatora

    Przykład NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie zbliżać się z otwartym ogniem bądź z przedmiotami iskrzącymi do akumulatora. Akumulator wytwarza ...

    Categorie