Honda CR-V: Wycieraczki i spryskiwacze

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej działają, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON (II)*1.

■ MIST Wycieraczki pracują z dużą prędkością do momentu zwolnienia dźwigni.

■ Przełącznik wycieraczek (OFF, INT*2/ AUTO*3, LO, HI) Ustawienie przełącznika wycieraczek należy dostosować do intensywności opadu deszczu.

■ Regulacja pracy wycieraczek Tryb pracy wycieraczek ustawia się za pomocą pierścienia regulacyjnego.

Niższa prędkość, rzadsze ruchy

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby


Wyższa prędkość, częstsze ruchy

■ Spryskiwacz Spryskiwanie następuje po pociągnięciu dźwigni.

Przy zwolnieniu dźwigni na dłużej niż jedną sekundę, strumień ustanie, wycieraczki wykonają od 2 do 3 ruchów w celu oczyszczenia przedniej szyby, a następnie zatrzymają się.

UWAGA Nie należy używać wycieraczek, gdy przednia szyba jest sucha.

Szyba może się porysować lub mogą uszkodzić się gumowe części piór wycieraczek.

UWAGA W niskich temperaturach pióra wycieraczek mogą przymarznąć do przedniej szyby.

Użycie wycieraczek w tym stanie może uszkodzić wycieraczki. Użyć nawiewu na przednią szybę do jej ogrzania, a następnie włączyć wycieraczki.

UWAGA Wycieraczki należy wyłączyć, jeśli nie wylatuje płyn do spryskiwaczy.

Przyczyną może być uszkodzenie pompy.

Wersje z pierścieniem do regulacji pracy przerywanej

Jeśli w trakcie przerywanej pracy wycieraczek wzrośnie prędkość pojazdu, przerwa zmniejszy się.

Gdy pojazd przyspieszy, ustawienie najkrótszej przerwy działania wycieraczek ( )
oraz ustawienie LO staną się takie same.

Jeśli wycieraczka przestanie działać z powodu przeszkody, jak np. warstwa śniegu, należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu. Obrócić przełącznik wycieraczek w położenie OFF i ustawić wyłącznik zapłonu w położenie AKCESORIA (I) lub BLOKADA (0)*1, następnie usunąć przeszkodę.

Silnik wycieraczki jest wyposażony w przerywacz, który może chwilowo zatrzymać działanie silnika w celu zapobiegnięcia przeciążeniu. Wycieraczka powróci do zwykłego działania w ciągu kilku minut po odzyskaniu przez obwód normalnego stanu.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

*2: Wersje z ręcznym sterowaniem przerywanym trybem pracy.

*3: Wersje z automatycznym sterowaniem przerywanym trybem pracy.

Automatyczne wycieraczki

Automatyczne wycieraczki


Naciśnięcie dźwigni w dół do położenia AUTO powoduje jednorazowe wytarcie szyby przedniej i przejście wycieraczki do trybu automatycznego.

Wycieraczki pracują w sposób przerywany, wolno, lub szybko i zatrzymują się zależnie od wielkości opadu, który wykryje czujnik deszczu.

■ Automatyczne ustawianie czułości Gdy wycieraczki działają w trybie AUTO, można ustawić czułość czujnika opadów (za pomocą pierścienia regulacyjnego) tak, aby wycieraczki pracowały zgodnie z preferencją kierowcy.

Czułość czujnika

Niska czułość

Czułość czujnika


Wysoka czułość

Czujnik deszczu znajduje w miejscu pokazanym na rysunku poniżej.

Czułość czujnika


UWAGA W celu uniknięcia uszkodzenia układu wycieraczek należy zawsze przestawić przełącznik wycieraczek z pozycji AUTO na OFF w następujących sytuacjach:

 • Czyszczenie przedniej szyby
 • Korzystanie z myjni samochodowej
 • Brak deszczu

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby


Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby działają przy wyłączniku zapłonu ustawionym w położeniu ZAPŁON (II)*1.

■ Przełącznik wycieraczek (OFF, INT, ON) Ustawienie przełącznika wycieraczek należy dostosować do intensywności opadu deszczu.

■ Spryskiwacz ( )
Spryskuje po ustawieniu przełącznika do tego położenia.

Przytrzymać go, aby uruchomić wycieraczkę i spryskiwacz. Po zwolnieniu przestaje działać wykonując kilku ruchów wycieraczką.

■ Działanie przy biegu wstecznym Ustawienie dźwigni zmiany biegów w położenie (R) po uprzednim włączeniu wycieraczek przedniej szyby powoduje automatyczne włączenie wycieraczki szyby tylnej nawet, jeśli jej przełącznik jest wyłączony.

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Spryskiwacze reflektorów

Spryskiwacze reflektorów


Włączyć światła i nacisnąć przycisk spryskiwacza reflektorów.

Spryskiwacze reflektorów działają również przy spryskiwaczach szyby przedniej włączonych po raz pierwszy po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1.

Spryskiwacze reflektorów są połączone z tym samym zbiornikiem płynu co spryskiwacze przedniej szyby.


  Lampka automatycznych świateł drogowych (system automatycznych świateł drogowych)

  Za pomocą kamery zamontowanej po wewnętrznej stronie przedniej szyby system wykrywa źródła światła przed pojazdem. Zależnie od źr&oa ...

  Regulacja podświetlenia

  Regulacja jasności podświetlenia zestawu wskaźników Gdy otoczenie jest ciemne, a wyłącznik zapłonu jest ustawiony w położeniu O ...

  Categorie