Honda CR-V: Lampka automatycznych świateł drogowych (system automatycznych świateł drogowych)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Obsługa urządzeń do sterowania i kontroli (w pobliżu kierownicy) –> Lampka automatycznych świateł drogowych (system automatycznych świateł drogowych)

Za pomocą kamery zamontowanej po wewnętrznej stronie przedniej szyby system wykrywa źródła światła przed pojazdem. Zależnie od źródła światła system automatycznie włącza światła drogowe, aby zapewnić optymalną widoczność w nocy.

Lampka automatycznych świateł drogowych (system automatycznych świateł drogowych)


System automatycznych świateł drogowych określa, kiedy nastąpi zmiana świateł reflektorów w reakcji na jasność oświetlenia przed pojazdem. W poniższych przypadkach układ może nie zareagować właściwie na oświetlenie:

 • Jasność świateł pojazdu poprzedzającego lub nadjeżdżającego jest intensywna lub słaba.
 • Występuje słaba widoczność z uwagi na panujące warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mgła, szron na szybie przedniej, itp).
 • Inne źródła światła, takie jak lampy uliczne lub elektryczne billboardy oświetlają drogę przed pojazdem.
 • Poziom oświetlenia drogi przed pojazdem stale się zmienia.
 • Droga jest wyboista i kręta.
 • Inny pojazd zajeżdża drogę albo pojazd z przodu nie jedzie w tym samym lub przeciwnym kierunku.
 • Pojazd przechyla się z powodu ciężkiego ładunku w tylnej części.

Jeśli kierowca stwierdzi, że czas zmiany świateł przeszkadza mu w jeździe, może zmienić ręcznie światła reflektorów.

W przypadku konieczności wyłączenia układu przy przełączniku oświetlenia ustawionym w położeniu AUTO należy się zwrócić do ASO Honda.


Obsługa systemu

Obsługa systemu


Aby uaktywnić system, należy ustawić przełącznik reflektorów w pozycji AUTO, a następnie włączyć światła mijania. Zapali się lampka automatycznych świateł drogowych.

Światła drogowe pozostają włączone, chyba że:

 • Użytkownik jedzie z prędkością poniżej 24 km/h przez dłuższy czas.
 • Prędkość pojazdu spada poniżej 10 km/h.
 • Wycieraczki szyby przedniej pracowały z dużą szybkością dłużej niż kilka sekund.
 • Wjedziesz w dobrze oświetlone miejsce.

W razie potrzeby można chwilowo wyłączyć system ręcznie. Włączyć światła drogowe, przesuwając dźwignię do przodu do chwili usłyszenia kliknięcia, lub włączyć sygnał świetlny, pociągając i puszczając dźwignię. Aby ponownie włączyć system, pociągnąć dźwignię do przodu i przytrzymać w tym położeniu przez kilka sekund.

Warunki prawidłowego działania systemu automatycznych świateł drogowych:

 • Nie umieszczać przedmiotów odbijających światło na desce rozdzielczej.
 • Utrzymywać w czystości część szyby przedniej wokół kamery.
 • Nie mocować żadnych przedmiotów, naklejek ani folii w obszarze wokół kamery.

Jeśli doszło do silnego uderzenia kamery lub wymagana jest naprawa obszaru wokół kamery, skonsultować się z serwisem.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat :


 • Schłodzić wnętrze automatyczną klimatyzacją i, w razie potrzeby, użyć trybu usuwania szronu, kierując strumień powietrza na kamerę.
 • Rozpocząć jazdę, aby zmniejszyć temperaturę przedniej szyby. Spowoduje to schłodzenie otoczenia kamery.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat :


 • Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyczyść przednią szybę. Jeżeli komunikat nie znika po wyczyszczeniu przedniej szyby i wykonaniu cyklu jazdy, zlecić kontrolę pojazdu ASO Honda.

Wyłączenie lub ponowne włączanie systemu

Wyłączenie lub ponowne włączanie systemu


System należy wyłączać oraz włączać, gdy pojazd jest zaparkowany, wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON (II)*1, a przełącznik świateł znajduje się w położeniu AUTO.

Wyłączenie systemu: Pociągnąć do siebie dźwignię przełącznika świateł i przytrzymać w tej pozycji przez przynajmniej 40 sekund. Lampka automatycznych świateł drogowych na wskaźniku zamiga dwa razy.

Ponowne włączanie systemu: Pociągnąć do siebie dźwignię przełącznika świateł i przytrzymać w tej pozycji przez przynajmniej 30 sekund.

Lampka automatycznych świateł drogowych na wskaźniku zamiga jeden raz.

System automatycznych świateł drogowych pozostaje w poprzednio wybranym ustawieniu włączenia lub wyłączenia po każdym uruchomieniu silnika.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Światła do jazdy dziennej

Światła pozycyjne/do jazdy dziennej włączają się, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON (II)*1.
 • Przełącznik reflektorów znajduje się w położeniu AUTO lub OFF.

Światła do jazdy dziennej zostają wyłączone po włączeniu przełącznika reflektorów lub gdy przełącznik reflektorów ustawiony jest w położeniu AUTO, a na zewnątrz robi się coraz ciemniej.

Wyłączenie zapłonu*1 powoduje wyłączenie świateł do jazdy dziennej.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

  Światła przeciwmgielne

  ■ Światła przeciwmgielne przednie* Można ich użyć przy włączonych światłach pozycyjnych lub reflektorach. Można ich u ...

  Wycieraczki i spryskiwacze

  Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej działają, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w p ...

  Categorie