Honda CR-V: Regulacja podświetlenia

Regulacja jasności podświetlenia zestawu wskaźników

Regulacja podświetlenia


Gdy otoczenie jest ciemne, a wyłącznik zapłonu jest ustawiony w położeniu ON (II)*1, można wyregulować jasność podświetlenia zestawu wskaźników, używając pokrętła (TRIP).


Rozjaśnienie: Obrócić pokrętło w prawo.

Przyciemnienie: Obrócić pokrętło w lewo.

Kilka sekund po ustawieniu jasności podświetlenia nastąpi powrót do poprzedniego ekranu.

Regulacja podświetlenia


■ Wskaźnik poziomu jasności Poziom jasności jest wyświetlany na wyświetlaczu w trakcie regulacji.

Jasność zestawu wskaźników różni się w zależności od tego czy światła zewnętrzne są włączone, czy wyłączone.

Zestaw wskaźników przyciemnia się w celu zmniejszenia oślepiającego blasku, gdy są one włączone.

Aby anulować tryb ograniczonego podświetlenia zestawu wskaźników przy włączonych światłach zewnętrznych, przekręcić pokrętło w prawo aż do maksymalnego podświetlenia ekranu.

Można ustawić inną jasność dla włączonych i wyłączonych świateł zewnętrznych.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Regulacja podświetlenia wyświetlacza Head-Up

Regulacja podświetlenia


Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON, można użyć wyświetlacza Head-Up i przytrzymać przycisk HUD przez około jedną sekundę.

Regulacja podświetlenia


Kiedy wyświetlacz Head-Up jest włączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk HUD aż do momentu, gdy jego wskaźnik poziomu jasności pojawi się w interfejsie informacji kierowcy.

Rozjaśnienie: Nacisnąć
odblokowania.

Przyciemnienie: Nacisnąć
odblokowania.

Interfejs informacji kierowcy wróci do swojego pierwotnego stanu w kilka sekund po ustawieniu jasności.

Można ustawić inną jasność dla włączonych i Przycisk HUD wyłączonych świateł zewnętrznych.


Regulacja podświetlenia


■ Wskaźnik poziomu jasności Poziom jasności jest wyświetlany w interfejsie informacji kierowcy w trakcie regulacji.

    Wycieraczki i spryskiwacze

    Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej działają, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w p ...

    Przycisk ogrzewania tylnej szyby / lusterek zewnętrznych

    Aby usunąć zaparowanie szyby tylnej i lusterek bocznych, należy wcisnąć przycisk ogrzewania szyby tylnej i podgrzewanych lusterek bocznych, gdy wy&# ...

    Categorie