Honda CR-V: Wybór fotelika dla dziecka

Niektóre modele fotelików dziecięcych są przystosowane do montażu za pomocą dolnych uchwytów. Niektóre mają sztywne złącza, a inne złącza elastyczne. Oba rodzaje są równie łatwe w użyciu. Niektóre obecne i wcześniejsze foteliki dziecięce można przymocować tylko za pomocą pasa bezpieczeństwa. Niezależnie od wybranego rodzaju, należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa wraz z szacunkowymi datami przydatności dostarczonymi przez producenta oraz instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Odpowiedni montaż jest kluczowy w zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa dziecka.

Wersja z elastycznym złączem może nie być dostępna w Państwa kraju.

W przypadku foteli i pojazdów niewyposażonych w dolne uchwyty fotelik dziecięcy należy przymocować za pomocą pasa bezpieczeństwa oraz górnego paska dla zwiększenia bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości użycia systemu dolnych mocowań wszystkie foteliki dziecięce należy mocować za pomocą pasa bezpieczeństwa. Ponadto, producent fotelików dla dzieci może zalecać użycie pasa bezpieczeństwa do zamocowania fotelika ISO FIX po osiągnięciu przez dziecko określonej wagi ciała. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi fotelika dziecięcego, aby uzyskać wiedzę na temat odpowiedniego mocowania.

■ Ważny aspekt przy wyborze fotelika dziecięcego

Sprawdzić, czy fotelik spełnia poniższe trzy wymogi:

 • Typ i wielkość fotelika są odpowiednie dla danego dziecka.
 • Typ fotelika jest odpowiedni dla miejsca, w którym zostanie on zamontowany.
 • Fotelik dziecięcy jest zgodny z normami bezpieczeństwa. Zalecamy, aby foteliki dziecięce spełniały wymagania normy bezpieczeństwa UN 44 lub 129 albo przepisów bezpieczeństwa danego kraju. Należy sprawdzić, czy wyrób ma atest i załączone oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami.

Montaż fotelika zgodnego z układem dolnych uchwytów jest prosty.

Foteliki dziecięce montowane z wykorzystaniem dolnych uchwytów opracowano z myślą o ułatwieniu montażu i ograniczeniu możliwości wystąpienia obrażeń ciała spowodowanych nieprawidłowym zamocowaniem.


■ Standardy dot. fotelików dziecięcych Fotelik dla dziecka, który spełnia wymagania odpowiedniej normy UN, ma naklejkę homologacyjną przedstawioną w tabeli obok, niezależnie od tego, czy jest to fotelik typu i-Size/ISOFIX, czy fotelik mocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa. Przed zakupem lub użyciem fotelika dziecięcego należy sprawdzić naklejkę homologacyjną i upewnić się, czy jego rodzaj jest właściwy dla posiadanego pojazdu, czy jest odpowiedni dla dziecka oraz czy spełnia stosowne normy UN.

Przykład etykiety homologacyjnej poświadczającej zgodność z normą bezpieczeństwa UN 44

Bezpieczeństwo niemowląt i małych dzieci


Przykład etykiety homologacyjnej poświadczającej zgodność z normą bezpieczeństwa UN 129

Bezpieczeństwo niemowląt i małych dzieci  Zabezpieczanie mniejszych dzieci

  Jeśli dziecko ma co najmniej rok i przekroczyło limity masy ciała i wzrostu wyznaczone przez producenta fotelika dla dziecka montowanego tyłem do kierunku ja ...

  Miejsca do montażu fotelika dla dziecka

  Model z 5 fotelami *1: Podczas mocowania fotelika dla dziecka przesunąć fotel maksymalnie do tyłu i ustawić maksymalnie pionowy kąt oparcia fotela. ...

  Categorie