Honda CR-V: Wyświetlacz Head-Up

Pokazuje obrotomierz, wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów* , system rozpoznawania znaków drogowych lub bieżący tryb tempomatu adaptacyjnego z LSF* oraz prędkość pojazdu. Wyświetlane są, gdy jest włączony tryb zasilania ZAPŁON.

Włączanie i wyłączanie wyświetlacza Head-Up: nacisnąć przycisk HUD.

Wyświetlacz można przesuwać w górę i w dół, tak aby znalazł się na poziomie oczu.

Wyświetlacz zostanie wyświetlony automatycznie po ustawieniu włączeniu trybu zasilania, o ile był wyświetlony w momencie wyłączania tego trybu.

Podnoszenie i opuszczanie wyświetlacza Head-UpNacisnąć i przytrzymać przycisk
lub aż do ustawienia odpowiedniej
pozycji.

Wyświetlacz Head-up


Jeżeli wyświetlacz head-Up był włączony, gdy podczas poprzedniej jazdy został wybrany tryb zasilania POJAZD WYŁĄCZONY, to po wybraniu trybu zasilania ZAPŁON kąt nachylenia tego wyświetlacza zostanie automatycznie dostosowywany do ustawień zapisanych w pamięci ustawień pozycji za kierownicą.

Nie dotykać ekranu wyświetlacza Head-Up, który jest pokryty specjalnym środkiem.

Podczas czyszczenia ekranu należy najpierw zdmuchnąć wszelkie zanieczyszczenia lub kurz za pomocą gruszki do czyszczenia obiektywów aparatów. Następnie delikatnie wytrzeć obiektyw ściereczką do czyszczenia obiektywów lub inną miękką, delikatną ściereczką: Nie używać środków czyszczących ani detergentów.


Wyświetlacz Head-up


Wyświetlacz pokazuje również następujące ostrzeżenia.

  • Lampka komunikatu systemowego: Pojawia się po wykryciu problemu. W tym samym czasie w interfejsie informacyjnym kierowcy wyświetlony zostaje komunikat systemowy.
  • System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDW): Pojawia się, gdy pojazd zbliża się do skrajnych linii pasa ruchu.
  • Lampki ostrzegawcze wyświetlacza Head- Up: Błyskają, gdy w interfejsie informacji kierowcy pojawia się komunikat.

■ Regulacja jasności wyświetlacza Head-Up Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku HUD przez kilka sekund włącza tryb regulacji jasności wyświetlacza. Użyć przycisku lub
w celu wybrania ustawienia.


Wyświetlacz Head-up


Zmiana zawartości wyświetlacza Head-Up

Aby zmienić liczbę elementów, które pojawiają się na wyświetlaczu Head-up wraz z prędkością pojazdu, należy wykonać następujące czynności: Wybrać zawartość wyświetlacza, naciskając przycisk .


Wyświetlacz Head-up


Prędkość pojazdu

Wyświetla prędkość jazdy w km/h lub mph.

Obrotomierz

Pokazuje liczę obrotów silnika na minutę.

Wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów

Wskazuje aktualne położenie dźwigni zmiany biegów.

System rozp. znaków dr.

Pokazuje system rozpoznawania znaków drogowych (TSR)

Bieżący tryb tempomatu ACC z funkcją LSF* i LKAS

Wyświetla bieżący tryb tempomatu ACC z funkcją LSF* i LKAS.

Wskazówki szczegółowe

Pokazuje szczegółową drogę dojazdu prowadząc do miejsca docelowego w połączeniu z systemem nawigacji.

Jeśli wskazówki nawigacyjne nie są używane, na wyświetlaczu Head-Up jest widoczny kompas.

Można wybrać wyświetlenie lub brak wyświetlenia szczegółowej drogi dojazdu podczas prowadzenia po trasie.


    Interfejs informacyjny kierowcy

    W interfejsie informacyjnym kierowcy wyświetlane są licznik przebiegu, licznik przebiegu okresowego, wskaźnik temperatury zewnętrznej oraz inne wskaźnik ...

    Categorie