Honda CR-V: Interfejs informacyjny kierowcy

W interfejsie informacyjnym kierowcy wyświetlane są licznik przebiegu, licznik przebiegu okresowego, wskaźnik temperatury zewnętrznej oraz inne wskaźniki.

Są na nim również wyświetlane ważne komunikaty, takie jak ostrzeżenia oraz inne przydatne informacje.

Przełączanie wyświetlacza

■ Główny wyświetlacz Nacisnąć przycisk (wyświetlanie/informacja), a
następnie nacisnąć
lub , aby
zmienić wskazanie. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Interfejs informacyjny kierowcy


■ Komputer pokładowy Nacisnąć pokrętło (TRIP), aby
zmienić wskazanie.

Interfejs informacyjny kierowcy


Licznik przebiegu

Pokazuje całkowitą liczbę przejechanych kilometrów lub mil .

Licznik przebiegu okresowego

Wyświetla całkowitą liczbę kilometrów lub mil przejechanych od czasu ostatniego wyzerowania. Liczników A i B można używać do mierzenia dwóch osobnych podróży.

■ Zerowanie licznika przebiegu okresowego Aby wyzerować licznik przebiegu okresowego należy go wyświetlić, a następnie nacisnąć i przytrzymać pokrętło . Licznik
przebiegu okresowego zostaje wyzerowany do wartości 0.0.

Do przełączania licznika przebiegu okresowego A i B służy przycisk .Średnie zużycie paliwa

Pokazuje szacowane średnie zużycie paliwa dla każdego licznika przebiegu okresowego w l/100 km lub mpg. Aktualizacja wyświetlacza następuje w ustalonych odstępach czasu.

Wyzerowanie licznika przebiegu okresowego powoduje również wyzerowanie średniego zużycia paliwa.

Licznik średniego zużycia paliwa można zerować w dowolnej chwili.


Zasięg

Pokazuje szacowaną odległość, którą można przejechać na pozostałym paliwie. Odległość jest szacowana na podstawie zużycia paliwa podczas poprzednio przejechanych tras.

Licznik czasu

Pokazuje czas, który upłynął od ostatniego wyzerowania Przebiegu A lub Przebiegu B.

Można wybrać moment zerowania licznika czasu.


Średnia prędkość

Pokazuje średnią prędkość w km/h lub mph od ostatniego wyzerowania licznika przebiegu okresowego A lub B.

Można wybrać moment zerowania informacji o średniej prędkości


Wskaźnik chwilowego zużycia paliwa

Pokazuje bieżące zużycie paliwa na wykresie słupkowym w l/100 km lub mpg.

System przypominania o przeglądzie*

Pokazuje system przypominania o przeglądzie.

System monitorowania oleju silnikowego*

Pokazuje system monitorowania oleju silnikowego.

Przypomnienie o zapięciu tylnego pasa bezpieczeństwa

Pojawia się, gdy któryś z pasów tylnego siedzenia jest zapięty lub odpięty.

Temperatura otoczenia

Pokazuje temperaturę zewnętrzną w stopniach Celsjusza.

Jeśli w momencie ustawiania wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3ºC, lampka temperatury zewnętrznej będzie migać przez dziesięć sekund.

■ Wyświetlacz regulacji temperatury zewnętrznej Jeśli wskazanie temperatury wydaje się nieprawidłowe, można je wyregulować w zakresie +-3ºC.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

* Dostępne w niektórych wersjach

Czujnik temperatury znajduje się w przednim zderzaku.

Jeśli prędkość pojazdu jest mniejsza niż 30 km/h, na wynik pomiaru może wpływać ciepło pochodzące od nawierzchni i spalin innego pojazdu.

Aktualizacja wyświetlacza po ustabilizowaniu odczytu temperatury może zająć kilka minut.

Do ustawienia prawidłowej temperatury należy wykorzystać interfejs informacji kierowcy lub funkcje niestandardowe ekranu Audio/Informacje.


System monitorowania uwagi kierowcy

Monitor uwagi kierowcy analizuje sygnały wejściowe, aby określić, czy pojazd jedzie w sposób wskazujący na senność lub nieuwagę kierowcy. W takim przypadku wyświetli informację o stopniu skupienia kierowcy na interfejsie informacji kierowcy.

Interfejs informacyjny kierowcy


Interfejs informacyjny kierowcy


Po naciśnięciu przycisku (Wyświetlanie/ Informacje) , kreski w interfejsie
informacji kierowcy zapalają się na biało, aby wskazać poziom skupienia kierowcy.

System monitorowania uwagi kierowcy nie zawsze może wykryć, czy kierowca jest zmęczony lub rozproszony.

Niezależnie od zadziałania systemu, w razie zmęczenia należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i odpocząć tak długo, jak to jest potrzebne.


Interfejs informacyjny kierowcy


Jeśli liczby kresek spadnie do dwóch, system monitorowania uwagi kierowcy wyświetli białą filiżankę kawy (bez kresek), aby ostrzec kierowcę, że jego poziom skupienia jest niski.

Interfejs informacyjny kierowcy


Jeśli liczba kresek spada do jednej, rozlega się sygnał akustyczny, kierownica zaczyna wibrować, a filiżanka kawy zmienia kolor na bursztynowy, aby ostrzec kierowcę o konieczności odpoczynku, ponieważ jego poziom skupienia jest zbyt niski.

Jeśli filiżanka kawy zmieni kolor na bursztynowy, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i odpocząć tak długo, jak to jest potrzebne.

Pomarańczowa kontrolka ostrzegawcza filiżanki kawy zniknie po naciśnięciu przycisku ENTER lub gdy system wykryje, że kierowca jedzie normalnie.

Jeżeli kierowca nie zrobi przerwy,a system będzie nadal wykrywać duże zmęczenie kierowcy, filiżanka kawy ponownie zmieni kolor na pomarańczowy po ok. 15 minutach, a dodatkowo włączy się sygnał dźwiękowy i wibracje na kole kierownicy.

Ostrzeżenie nie pojawi się, jeśli czas podróży wynosi 30 minut lub mniej.

■ System monitorowania uwagi kierowcy resetuje się, gdy:

 • silnik zostanie wyłączony,
 • kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi, gdy pojazd jest zatrzymany.

■ System monitorowania uwagi kierowcy działa, gdy:

 • prędkość jazdy musi przekraczać 40 km/h.
 • lampka układu elektrycznego wspomagania kierownicy (EPS) jest wyłączona.

Dopóki system monitorowania uwagi kierowcy nie działa, kreski w interfejsie informacji kierowcy pozostają wygaszone.


■ Zależnie od warunków jazdy lub innych czynników, system monitorowania uwagi kierowcy może nie działać w następujących okolicznościach:

 • funkcja wspomagania kierowania systemu utrzymywania na pasie ruchu jest aktywna,
 • stan nawierzchni drogi jest zły, np. jest ona nieutwardzona lub nierówna,
 • wieje wiatr,
 • kierowca często podejmuje zdecydowane działania, jak zmiana pasa lub przyspieszenie.

■ Ustawienia własne Ustawienia monitora uwagi kierowcy można zmienić. Wybrać Alarm dotykowy i dźwiękowy, Tylko alarm dotykowy/Alarm dotykowy lub WYŁ./Wył.

AWD, system monitorowania momentu obrotowego

Interfejs informacyjny kierowcy


Wskaźniki na wyświetlaczu ukazują wartość momentu obrotowego przenoszonego na prawe przednie, lewego przednie, prawe tylne i lewe tylne koło.

Alarm prędkości

Ustawia alarm prędkości oraz zmienia ustawienie prędkości przy jakiej jest aktywowany.

Po każdym naciśnięciu przycisku ustawienie alarmu prędkości
zmienia się w następujący sposób:

Interfejs informacyjny kierowcy


*1:Ustawienia domyślne

Wskazówki szczegółowe nawigacji

Pokazuje szczegółową drogę dojazdu prowadząc do miejsca docelowego w połączeniu z systemem nawigacji.

Jeśli wskazówki nawigacyjne nie są używane, interfejs informacyjny kierowcy wyświetla kompas.

Można wybrać wyświetlenie lub brak wyświetlenia szczegółowej drogi dojazdu podczas prowadzenia po trasie.


System rozp. znaków dr.

Pokazuje system rozpoznawania znaków drogowych (TSR).

System audio

Pokazuje informacje o bieżącej ścieżce audio.

Telefon

Pokazuje bieżące informacje telefoniczne.

Funkcje podlegające konfiguracji

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Użyć interfejsu informacyjnego kierowcy, aby dostosować określone funkcje.

■ Sposób zmiany ustawień osobistych Wybrać ekran (Ustawienia
osobiste), naciskając przycisk przy wyłączniku
zapłonu ustawionym w położeniu włączonym (II), zatrzymanym pojeździe i włączonym hamulcu postojowym. Wybrać , a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.

Interfejs informacyjny kierowcy


Aby dostosować inne funkcje, nacisnąć przycisk
odblokowania.

Po dostosowaniu ustawień włączyć hamulec postojowy.


■ Etapy zmian ustawień osobistych Nacisnąć przycisk .


Interfejs informacyjny kierowcy


Interfejs informacyjny kierowcy


Interfejs informacyjny kierowcy


■ Wykaz ustawień osobistych

Wykaz ustawień osobistych


*1:Ustawienia domyślne

Wykaz ustawień osobistych


*1:Ustawienia domyślne

Wykaz ustawień osobistych


*1:Ustawienia domyślne

Wykaz ustawień osobistych


*1:Ustawienia domyślne

Wykaz ustawień osobistych


*1:Ustawienia domyślne

Wykaz ustawień osobistych


*1:Ustawienia domyślne

* Dostępne w niektórych wersjach

■ Przykład konfiguracji ustawień użytkownika Poniżej opisano etapy zmiany ustawienia Zerowanie przebiegu A na wartość Po zatankowaniu do pełna. Domyślnym ustawieniem parametru Zerowanie "przebiegu A" jest Zerowanie ręczne.

Interfejs informacyjny kierowcy


1. Nacisnąć przycisk , aby wybrać ,
a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

Interfejs informacyjny kierowcy


2. Nacisnąć aż do wyświetlenia pozycji
Ustawienia licznika na wyświetlaczu.

3. Nacisnąć przycisk ENTER.

 • Pierwsza wyświetlana opcja to Język.

Interfejs informacyjny kierowcy


4. Nacisnąć aż do wyświetlenia pozycji
Zerowanie przebiegu A na wyświetlaczu, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

 • Na wyświetlaczu pojawi się ekran ustawień użytkownika, na którym będzie można wybrać ustawienie Po zatankowaniu do pełna, Po wyłączeni zapłonu, Zerowanie ręczne lub (Wyjście).

Interfejs informacyjny kierowcy


5. Nacisnąć i wybrać Po zatankowaniu
do pełna, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

 • Zostanie wyświetlony ekran Po zatankowaniu do pełna, po czym na wyświetlaczu pojawi się ekran menu ustawień użytkownika.

Interfejs informacyjny kierowcy


6. Nacisnąć aż do pojawienia się ikony
na wyświetlaczu, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

7. Powtórzyć Punkt 6 aż do powrotu do normalnego ekranu.

  Wskaźniki

  Wskaźniki to prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa i odpowiadające im lampki. Wyświetlają się, gdy wyłącznik za ...

  Wyświetlacz Head-Up

  Pokazuje obrotomierz, wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów* , system rozpoznawania znaków drogowych lub bieżący tryb tempomatu adap ...

  Categorie