Honda CR-V: Tankowanie

Tankowanie


1. Zatrzymać pojazd tak, by dystrybutor znajdował się po lewej stronie pojazdu, w jego tylnej części.

2. Wyłączyć silnik.

3. Pociągnąć dźwignię otwierania pokrywy wlewu paliwa pod dolnym zewnętrznym narożnikiem deski rozdzielczej.

 • Otworzy się pokrywa wlewu paliwa.

Tankowanie


4. Powoli odkręcić korek wlewu paliwa. Jeśli będzie słychać wydostawanie się powietrza, odczekać, aż powietrze się wydostanie, a następnie obrócić powoli pokrętło, aby otworzyć korek wlewu paliwa.

Tankowanie


5. Umieścić korek wlewu paliwa w uchwycie.

6. Włożyć do końca pistolet paliwowy.

 • Po napełnieniu zbiornika paliwa pistolet paliwowy automatycznie się wyłączy. W zbiorniku paliwa pozostawiony będzie zapas przestrzeni na wypadek zwiększenia objętości paliwa spowodowanego zmianą temperatury.

7. Po zatankowaniu założyć korek wlewu paliwa, dokręcając go do chwili usłyszenia co najmniej jednego kliknięcia.

 • Zamknąć ręcznie pokrywę wlewu paliwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Benzyna jest bardzo łatwopalna i ma własności wybuchowe. Podczas czynności związanych z tankowaniem może dojść do oparzeń lub ciężkich obrażeń.

 • Wyłączyć silnik i wykonać czynności z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni.
 • Czynności związane z paliwem wykonywać wyłącznie na otwartych przestrzeniach.
 • Rozlane paliwo należy natychmiast zetrzeć.

Nie dolewać paliwa po automatycznym zatrzymaniu pistoletu. Dolanie paliwa może spowodować przekroczenie całkowitej pojemności zbiornika.

Pistolet paliwowy automatycznie przerywa podawanie paliwa w celu pozostawienia w zbiorniku wystarczającej przestrzeni, aby paliwo nie przelewało się przy zmianie temperatury powietrza.


  Informacje dotyczące paliwa

  ■ Zalecane paliwo Standardowa benzyna/gazohol zgodny z normą EN 228 Benzyna/gazohol bezołowiowa do E10 (90% benzyny i 10% etanolu), liczba oktanowa (RON) 95 lub ...

  Zużycie paliwa i emisja CO2

  Mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji CO2 Zwiększenie oszczędności paliwa oraz redukcja emisji CO2 zależy od kilku czynników, takich jak wag ...

  Categorie