Honda CR-V: Informacje dotyczące paliwa

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Tankowanie –> Informacje dotyczące paliwa

■ Zalecane paliwo

Standardowa benzyna/gazohol zgodny z normą EN 228 Benzyna/gazohol bezołowiowa do E10 (90% benzyny i 10% etanolu), liczba oktanowa (RON) 95 lub wyższa

Ten samochód powinien być napędzany benzyną bezołowiową o liczbie oktanowej 95 lub wyższej.

Jeżeli nie jest dostępna benzyna o takiej liczbie oktanowej, tymczasowo można użyć typowej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 91 lub wyższej.

Używanie zwykłej benzyny bezołowiowej może powodować powstawanie metalicznego hałasu w silniku, co doprowadzi do mniejszych osiągów silnika. Długotrwałe stosowanie zwykłej benzyny o typowej liczbie oktanowej może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

■ Pojemność zbiornika paliwa: 57 l

UWAGA

Stosowanie benzyny zawierającej ołów skutkuje powstaniem następujących zagrożeń:

  • Uszkodzenie układu wydechowego, w tym katalizatora
  • Uszkodzenie silnika i układu paliwowego
  • Szkodliwe skutki dla silnika i innych układów

Informacje dotyczące paliwa


Paliwa z dodatkami utleniającymi Paliwa z dodatkami utleniającymi są mieszanką benzyny z etanolem lub innymi związkami chemicznymi. Silnik pojazdu jest również przystosowany do zasilania paliwami z dodatkami utleniającymi, zawierającymi do 10% etanolu w objętości oraz do 22% ETBE w objętości, zgodnie z normami EN228. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z serwisem.


    Tankowanie

    1. Zatrzymać pojazd tak, by dystrybutor znajdował się po lewej stronie pojazdu, w jego tylnej części. 2. Wyłączyć silnik. 3. Poci& ...

    Categorie