Honda CR-V: Przycisk ENGINE START/STOP

Zmiana trybu zasilania

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Zmiana trybu zasilania


Zakres roboczy przycisku ENGINE START/STOP Silnik można uruchomić, gdy pilot systemu dostępu bezkluczykowego jest wewnątrz pojazdu.

Zmiana trybu zasilania


Jeśli bateria pilota systemu dostępu bezkluczykowego jest rozładowana, silnik może nie zostać uruchomiony po naciśnięciu przycisku ENGINE START/STOP . Jeżeli silnik nie uruchamia się, zapoznać się z informacjami dostępnymi pod następującym łączem.

Silnik można też włączyć, gdy pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się blisko drzwi lub szyby, nawet jeśli jest na zewnątrz pojazdu.

Tryb ZAPŁON: Gdy pracuje silnik, przycisk ENGINE START/STOP ma kolor czerwony.

Silnik można też włączyć, gdy pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się blisko drzwi lub szyby, nawet jeśli jest na zewnątrz pojazdu.


Automatyczne wyłączanie zasilania

Pozostawienie pojazdu na 30 do 60 minut z dźwignią zmiany biegów w położeniu (P) (bezstopniowa skrzynia biegów) i w trybie zasilania AKCESORIA powoduje automatyczne przejście w tryb podobny do POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA), aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

Gdy tryb zostanie uruchomiony:

Kierownica nie blokuje się.

Nie można zablokować ani odblokować zamków drzwi za pomocą pilota zdalnego sterowania lub systemu dostępu bezkluczykowego.

Nacisnąć trzykrotnie przycisk ENGINE START/STOP, aby zmienić tryb zasilania na POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA).

Jeżeli tryb zasilania nie zmienia się z POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA) na AKCESORIA, nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP, obracając kierownicą w lewo i w prawo. Kierownica odblokuje się, umożliwiając zmianę trybu zasilania.

Nie pozostawiać wyłącznika zapłonu w położeniu AKCESORIA lub ZAPŁON przy wysiadaniu z pojazdu.


Funkcja przypominania o włączonym trybie zasilania

Otwarcie drzwi kierowcy przy włączonym trybie zasilania AKCESORIA powoduje emisję ostrzegawczego sygnału dźwiękowego.

Funkcja przypominania o pilocie systemu dostępu bezkluczykowego

Funkcja przypominania o włączonym trybie zasilania


Ostrzegawcze sygnały dźwiękowe mogą uruchomić się wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, aby zasygnalizować brak pilota systemu dostępu bezkluczykowego w pojeździe. Jeśli sygnał dźwiękowy emituje dźwięk nawet po umieszczeniu pilota w pojeździe, należy go umieścić w zasięgu działania systemu.

■ Jeśli włączony tryb zasilania to ZAPŁON Jeżeli pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się poza pojazdem i zamknięte zostaną drzwi kierowcy, włączy się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

Komunikat ostrzegawczy w interfejsie informacji kierowcy powiadamia użytkownika, że pilot znajduje się poza pojazdem.

■ Pojawia się, gdy tryb zasilania jest w położeniu AKCESORIA.

Wyjęcie pilota systemu dostępu bezkluczykowego z pojazdu i zamknięcie wszystkich drzwi powoduje uruchomienie sygnału dźwiękowego na zewnątrz pojazdu.

Jeżeli pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się w zasięgu działania systemu i drzwi kierowcy zostaną zamknięte, funkcja ostrzeżenia zostaje anulowana.

Jeśli pilot systemu dostępu bezkluczykowego zostanie wyjęty z pojazdu po uruchomieniu silnika, nie będzie można zmienić trybu zasilania przyciskiem ENGINE START/STOP ani ponownie uruchomić silnika. Przed użyciem przycisku ENGINE START/STOP należy każdorazowo sprawdzić, czy pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się w pojeździe.

Wyjęcie pilota systemu dostępu bezkluczykowego przez okno nie powoduje uruchomienia ostrzegawczego sygnału dźwiękowego.

Nie wkładać pilota systemu dostępu bezkluczykowego do schowka podręcznego ani schowka w desce rozdzielczej. Może to spowodować włączenie sygnału dźwiękowego. W niektórych sytuacjach, które mogą uniemożliwić pojazdowi lokalizację pilota, sygnał dźwiękowy również może się włączyć, nawet gdy pilot znajduje się w zasięgu działania systemu.


    Wyłącznik zapłonu

    Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego (0) BLOKADA: Kluczyk należy wkładać i wyjmować w tym położeniu. (I) AKCESORIA: W tym poł ...

    Porównanie wyłącznika zapłonu z trybem zasilania

    Położenie wyłącznika zapłonu BLOKADA (0) (z/bez kluczyka)   AKCESORIUM (I) ZAPŁON (II) ROZRUCH (III) Wers ...

    Categorie