Honda CR-V: Wyłącznik zapłonu

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

Wyłącznik zapłonu


(0) BLOKADA: Kluczyk należy wkładać i wyjmować w tym położeniu.

(I) AKCESORIA: W tym położeniu można obsługiwać system audio i inne akcesoria.

(II) ZAPŁON: W tym położeniu kluczyk znajduje się podczas jazdy.

ROZRUCH (III): To położenie, w którym następuje rozruch silnika. Po zwolnieniu kluczyk wraca do położenia ZAPŁON (II).

Wersje z ręczną skrzynią biegów

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu w trakcie jazdy powoduje blokadę układu kierowniczego.

Może to doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Kluczyk można wyjmować z wyłącznika zapłonu wyłącznie wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany.

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Nie można wyjąć kluczyka, dopóki dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu (P).

Wszystkie wersje

Otwarcie drzwi kierowcy, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu BLOKADA (0) lub AKCESORIA (I) powoduje pojawienie się poniższych komunikatów w interfejsie informacji kierowcy:

 • W położeniu LOCK (0): symbol w
  przypadku położenia kluczyka zapłonu
 • W położeniu ACCESSORY (I): symbol w
  przypadku położenia Return IGN Switch To (0) (Ustaw wyłącznik zapłonu w położenie (0))

Jeśli nie można obrócić kluczyka z położenia BLOKADA (0) do położenia AKCESORIA (I), należy spróbować go obrócić podczas skręcania kierownicą w lewą i prawą stronę. Kierownica odblokuje się, pozwalając na przekręcenie kluczyka.


  Przycisk ENGINE START/STOP

  Zmiana trybu zasilania Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego Zakres roboczy przycisku ENGINE START/STOP Silnik można uruchomić, gdy pilot systemu dost ...

  Categorie