Honda CR-V: Pielęgnacja nadwozia

Po zakończeniu jazdy należy usunąć pył z nadwozia. Należy regularnie sprawdzać, czy na powłoce lakierniczej pojazdu nie ma rys. Zarysowanie powłoki lakierniczej może prowadzić do korozji nadwozia. W przypadku znalezienia rysy należy niezwłocznie wykonać odpowiednią naprawę.

Mycie pojazdu

Pojazd należy regularnie myć. Pojazd należy myć częściej w przypadku eksploatacji w następujących warunkach:

 • Po jeździe drogami posypanymi solą.
 • Po jeździe w terenie nadmorskim.
 • Gdy do powłoki lakierniczej przywarły kawałki smoły, sadza, ptasie odchody, insekty albo soki drzew.

Korzystanie z myjni automatycznych

 • Postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w myjni automatycznej.
 • Złożyć lusterka boczne.
 • Wyłączyć funkcję automatycznych wycieraczek*.

Korzystanie z myjek wysokociśnieniowych

 • Zachować bezpieczną odległość między dyszą myjki a nadwoziem pojazdu.
 • Zachować szczególną ostrożność podczas mycia okolic szyb. Nie stać zbyt blisko pojazdu, aby uniknąć przedostania się wody do wnętrza.
 • Nie kierować strumienia wody pod ciśnieniem bezpośrednio do komory silnika. Do mycia komory silnika używać wody pod niskim ciśnieniem i delikatnego detergentu.

Należy uważać, aby nie rozpylać wody do szczelin nawiewów powietrza. W przeciwnym razie może dojść do awarii.

Korzystanie z myjek wysokociśnieniowych


W razie potrzeby unieść ramiona wycieraczek, aby znalazły się z dala od szyby, najpierw ustawić ramiona wycieraczek w położeniu konserwacyjnym.


Nakładanie wosku

Prawidłowo nałożona woskowa powłoka ochronna chroni lakier nadwozia przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ warstwa wosku z czasem zanika, wystawiając lakier pojazdu na działanie czynników atmosferycznych, w razie potrzeby należy ją nałożyć ponownie.

UWAGA

Rozpuszczalniki chemiczne i silne środki czyszczące mogą uszkodzić lakier pojazdu, a także jego elementy metalowe i plastikowe. Rozlane substancje należy natychmiast zetrzeć.


Pielęgnacja zderzaków i innych elementów nadwozia z tworzyw sztucznych

Rozlanie benzyny, oleju, płynu chłodzącego silnika albo elektrolitu z akumulatora na elementy nadwozia wykonanych z tworzyw sztucznych może spowodować zaplamienie albo złuszczenie tej powłoki. Substancje tego typu należy niezwłocznie usuwać miękką szmatką i wodą.

W przypadku konieczności wykonania naprawy lakierniczej elementów nadwozia wykonanych z tworzyw sztucznych poprosić w serwisie o dobranie powłoki właściwego typu.


Czyszczenie szyby

Do umycia szyb należy używać środka do czyszczenia okien.

Pielęgnacja obręczy aluminiowych

Aluminium jest podatne na uszkodzenia spowodowane kontaktem z solą i innymi zanieczyszczeniami na drodze. Jeśli zajdzie potrzeba, jak najszybciej oczyścić powierzchnię z tego typu zanieczyszczeń używając gąbki z łagodnym detergentem. Nie używać szczotek o sztywnym włosiu ani silnych środków chemicznych (dotyczy to także niektórych ogólnodostępnych środków do czyszczenia kół). Mogą one uszkodzić warstwę ochronną aluminiowych obręczy i doprowadzić do powstania korozji. Zależnie od rodzaju wykończenia, obręcze mogą z czasem utracić swój połysk lub przeciwnie - nabrać połysku. Aby uniknąć powstawania zacieków wodnych, osuszyć obręcze szmatką zanim wyschną samoczynnie.

Zaparowanie szkieł świateł zewnętrznych

Wewnętrzne szkła zewnętrznych świateł (reflektorów, świateł stop itd.) mogą czasowo zaparować po jeździe w deszczu lub po myciu pojazdu na myjni. Skropliny mogą się również osadzać na wewnętrznej stronie szkieł przy znacznej różnicy temperatury między temperaturą otoczenia a wewnętrzną temperaturą reflektora (podobne zjawisko występuje na szybach podczas jazdy w deszczu). Takie zjawisko jest naturalne i nie oznacza niesprawności świateł zewnętrznych.

Budowa szkieł reflektorów może powodować osadzanie się wilgoci na powierzchni obudów świateł. To również jest naturalne zjawisko.

W przypadku zauważenia dużej ilości wody lub wilgoci we wnętrzu reflektora należy oddać pojazd do sprawdzenia w ASO Honda.

  Pielęgnacja wnętrza pojazdu

  Przed użyciem szmatki usunąć kurz za pomocą odkurzacza. Do usunięcia zanieczyszczeń należy użyć szmatki zwilżonej roztworem cie ...

  Akcesoria i modyfikacje

  Akcesoria Montując akcesoria, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Nie należy montować akcesoriów na szybie przed ...

  Categorie