Honda CR-V: Pielęgnacja wnętrza pojazdu

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Czyszczenie –> Pielęgnacja wnętrza pojazdu

Przed użyciem szmatki usunąć kurz za pomocą odkurzacza.

Do usunięcia zanieczyszczeń należy użyć szmatki zwilżonej roztworem ciepłej wody i łagodnego detergentu. Resztki detergentu muszą zostać usunięte czystą szmatką.

Czyszczenie pasów bezpieczeństwa

Pielęgnacja wnętrza pojazdu


Do usunięcia zanieczyszczeń z pasów bezpieczeństwa należy użyć miękkiej szczotki oraz roztworu ciepłej wody i łagodnego mydła. Pasy powinny wyschnąć na powietrzu.

Oczyścić uchwyty pasów bezpieczeństwa czystą szmatką.

Należy uważać, aby nie rozlać cieczy we wnętrzu pojazdu. Rozlanie płynu na urządzenia i układy elektryczne może doprowadzić do usterki.

Nie należy rozpylać aerozolu na bazie silikonu na urządzenia elektryczne, takie jak system audio czy przełączniki. Użycie takiego aerozolu może doprowadzić do nieprawidłowego działania podzespołów pojazdu, a nawet wywołać pożar w jego wnętrzu.

W razie przypadkowego rozpylenia aerozolu na bazie silikonu na urządzenia elektryczne należy się skontaktować z serwisem.

Niektóre środki chemiczne i płynne odświeżacze powietrza mogą prowadzić do przebarwienia, pomarszczenia lub popękania tkanin i elementów wnętrza wykonanych na bazie żywicy.

Zabrania się używania rozpuszczalników alkalicznych i organicznych, takich jak benzen czy benzyna.

Nadmiar naniesionego środka chemicznego należy ostrożnie usunąć suchą szmatką.

Zabrudzonych szmatek nie wolno umieszczać na dłuższy czas na tkaninach ani elementach wnętrza na bazie żywicy. Można to zrobić jedynie po uprzednim wypraniu szmatki.

Uważać, aby nie rozlać środka w płynie odświeżającego powietrze.


Czyszczenie szyby

Do umycia szyb należy używać środka do czyszczenia okien.

Po wewnętrznej stronie szyby tylnej znajdują się ścieżki grzejne. Aby ich nie uszkodzić, należy używać miękkiej szmatki i przesuwać ją w tym samym kierunku, w którym biegną ścieżki.

Uważać, aby nie wylać żadnych płynów, takich jak woda lub środki do czyszczenia szyb, bezpośrednio na pokrywy przedniej kamery* i czujnika opadów/światła* w ich sąsiedztwie.


Pielęgnacja poszycia skórzanego

Prawidłowy sposób czyszczenia skóry:

1. W pierwszej kolejności oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu za pomocą odkurzacza lub miękkiej suchej szmatki.

2. Wyczyścić skórę miękką szmatką zwilżoną w roztworze zawierającym 90% wody i 10% neutralnego mydła.

3. Zetrzeć wszelkie pozostałości mydła za pomocą czystej zwilżonej szmatki.

4. Zetrzeć pozostałą wodę i pozwolić skórze wyschnąć w suchym i zacienionym miejscu.

Ważne jest, aby jak najszybciej zetrzeć wszelkie zanieczyszczenia i kurz. Rozlane płyny mogą wsiąknąć w skórę i pozostawić plamy. Brud i kurz mogą doprowadzić do powstania zadrapań na skórze. Należy mieć także na uwadze, że ciemne ubrania mogą pozostawić na skórzanych fotelach odbarwienia lub plamy.


    Pielęgnacja nadwozia

    Po zakończeniu jazdy należy usunąć pył z nadwozia. Należy regularnie sprawdzać, czy na powłoce lakierniczej pojazdu nie ma rys. Zarysowan ...

    Categorie