Honda CR-V: Akcesoria i modyfikacje

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Akcesoria i modyfikacje

Akcesoria

Montując akcesoria, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Nie należy montować akcesoriów na szybie przedniej. Mogą one ograniczyć widoczność i spowolnić reakcje kierowcy podczas jazdy.
 • Nie montować żadnych akcesoriów w miejscach oznaczonych symbolem SRS Airbag, na bocznych powierzchniach oparć przednich foteli, na przednich lub bocznych słupkach ani w pobliżu bocznych szyb.

  Akcesoria zamontowane w tych miejscach mogą zakłócić działanie poduszek powietrznych lub mogą spowodować obrażenia pasażerów w momencie nadmuchiwania poduszek powietrznych.

 • Należy sprawdzić, czy akcesoria elektryczne nie powodują przeciążenia obwodów elektrycznych i nie zakłócają prawidłowego działania pojazdu.
 • Przed zamontowaniem akcesoriów elektrycznych osoba montująca powinna skontaktować się z ASO Honda w celu uzyskania pomocy. Jeśli to możliwe, serwis powinien skontrolować pojazd po ukończeniu montażu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie niewłaściwych akcesoriów lub przeprowadzenie niedozwolonych modyfikacji może spowodować pogorszenie cech manewrowych, stabilności i osiągów pojazdu oraz być przyczyną wypadku, poważnych obrażeń lub śmierci.

Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi akcesoriów i modyfikacji podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Prawidłowo zainstalowany telefon, alarm, CB-radio, antena radiowa lub niskiej mocy system audio nie powinny zakłócać komputerowych układów sterujących samochodu, takich jak poduszki powietrze czy układ ABS.

Zaleca się używanie oryginalnych akcesoriów Hondy w celu zapewnienia właściwej eksploatacji pojazdu.


Modyfikacje

Nie należy modyfikować pojazdu, jeśli wpłynęłoby to na jego właściwości jezdne, stabilność i niezawodność. Nie należy również używać nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów, które mogą powodować takie same skutki.

Nawet nieznaczne ingerencje w systemy pojazdu mogą mieć wpływ na jego prawidłowe działanie.

Należy zawsze sprawdzić, czy całe wyposażenie jest prawidłowo zamontowane i utrzymane w odpowiednim stanie. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w pojeździe i jego systemach, które mogą spowodować, że nie będzie on spełniał wymogów przepisów krajowych i lokalnych.

Wbudowane gniazdo diagnostyczne (złącze OBD-II/SAE J1962) zamontowane w tym pojeździe jest przeznaczone do użytku z urządzeniami diagnostycznymi systemu pojazdu lub innymi urządzeniami zatwierdzonymi przez firmę Honda. Użycie jakiegokolwiek innego typu urządzenia może mieć negatywny wpływ na układy elektroniczne pojazdu lub spowodować uszkodzenie zawartych w nich informacji, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania układu, rozładowania akumulatora lub innych nieoczekiwanych problemów.

Nie należy modyfikować ani naprawiać żadnych elementów układu elektrycznego.

  Pielęgnacja nadwozia

  Po zakończeniu jazdy należy usunąć pył z nadwozia. Należy regularnie sprawdzać, czy na powłoce lakierniczej pojazdu nie ma rys. Zarysowan ...

  Postępowanie w nieprzewidzianych wypadkach

  Narzędzia Typy narzędzi Narzędzia znajdują się w bagażniku. ...

  Categorie