Honda CR-V: Lampki

Lampka Nazwa Świeci/Miga Objaśnienie Komunikat
Lampka kontrolna hamulca postojowego i układu hamulcowego (czerwona)
 • Zapala się na kilka sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie ZAPŁON (II)*1, gaśnie po zwolnieniu hamulca postojowego.
 • Zapala się po załączeniu hamulca postojowego i gaśnie po jego zwolnieniu.
 • Zapala się przy niskim poziomie płynu hamulcowego.
 • Zapala się w przypadku problemu z układem hamulcowym.
 • W przypadku jazdy z niecałkowicie zwolnionym hamulcem postojowym rozlega się sygnał dźwiękowy i zaczyna świecić wskaźnik.
 • Zapala się podczas jazdy - Upewnić się, że nie jest włączony hamulec postojowy.

  Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.

 • Zapala się razem z lampką hamulca postojowego i układu hamulcowego (bursztynowa) - Należy się natychmiast zatrzymać w bezpiecznym miejscu.

  Skontaktować się z ASO Honda w celu przeprowadzenia naprawy. Pedał hamulca działa z większym oporem. Wcisnąć pedał mocniej niż zazwyczaj.

 • Zapala się razem z lampką ABS - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka kontrolna hamulca postojowego i układu hamulcowego (czerwona)
 • Zapala się na około 15 sekund po włączeniu elektrycznego hamulca postojowego, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu BLOKADA (0)*1.
 • Świeci się przez około 15 sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1 przy włączonym elektrycznym hamulcu postojowym.
 • Miga, a jednocześnie zapala się lampka hamulca postojowego i układu hamulcowego (bursztynowa) - Występuje problem w układzie hamulca postojowego. Nie zaciągać hamulca postojowego.

  Unikać używania hamulca postojowego.

  Natychmiast dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.

Lampka układu automatycznego utrzymania hamulca
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się po włączeniu układu automatycznego utrzymania hamulca.
Automatyczne utrzymanie hamulca
Lampka automatycznego utrzymania hamulca
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się po włączeniu układu automatycznego utrzymania hamulca.
Automatyczne utrzymanie hamulca
Lampka hamulca postojowego i układu hamulcowego (bursztynowa)
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Włącza się w przypadku wystąpienia problemu z układem, który ma związek z hamowaniem, ale nie dotyczy klasycznego układu hamulcowego.
 • Włącza się w przypadku wystąpienia problemu z układem elektrycznego hamulca postojowego lub układem automatycznego utrzymania hamulca.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
 • Zapala się podczas jazdy - Unikać używania hamulca postojowego.

  Natychmiast dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.

 • Zapala się, gdy hamulec postojowy i układ hamulcowy jest tymczasowo dezaktywowany po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
 • Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu (kolor bursztynowy).
 • Zapala się w przypadku usterki radaru.
 • Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia może się przejściowo zaświecić lampka.
 • Upewnić się, że całkowite obciążenie nie jest większe od maksymalnej dopuszczalnej wartości.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka niskiego ciśnienia oleju
 • Zapala się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 i gaśnie po uruchomieniu silnika.
 • Świeci przy niskim ciśnieniu oleju silnikowego.
 • Zapala się podczas jazdy - Należy się natychmiast zatrzymać w bezpiecznym miejscu.
Lampka MIL
 • Zapala się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 i gaśnie po uruchomieniu silnika lub po kilku sekundach, jeśli silnik nie zostanie uruchomiony.
 • Zapala się w przypadku nieprawidłowego działania układu oczyszczania spalin.
 • Miga w przypadku wykrycia wypadania zapłonów w cylindrach silnika.
 • Zapala się podczas jazdy - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
 • Pokazuje automatyczny test diagnostyczny pracy układów kontroli emisji spalin.
 • Miga podczas jazdy - Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, w którym nie ma łatwopalnych materiałów. Zatrzymać silnik na co najmniej 10 minut i poczekać na jego ochłodzenie. Następnie dostarczyć pojazd do ASO Honda.
Lampka układu ładowania
 • Zapala się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 i gaśnie po uruchomieniu silnika.
 • Zapala się, jeśli akumulator nie ładuje się.
 • Zapala się podczas jazdy - Wyłączyć układ kontroli temperatury i wentylacji oraz tylny odmgławiacz w celu ograniczenia zużycia prądu.
Wskaźnik położenia dźwigni zmiany biegów*
 • Wskazuje aktualne położenie dźwigni zmiany biegów.
Zmiana biegów
Lampka układu przeniesienia napędu*
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Miga w przypadku problemu z układem skrzyni biegów.
 • Miga podczas jazdy - Unikać gwałtownego ruszania i przyspieszania.

  Natychmiast dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.

Lampka przełączania na bieg wyższy
 • Zapala się, gdy zalecane jest przełączenie biegu na wyższy
Lampka przełączania na bieg wyższy

Lampka przełączania na bieg wyższy/ niższy

Lampka przełączania na bieg niższy*
 • Zapala się, gdy zalecane jest przełączenie biegu na niższy.
Lampka przełączania na bieg wyższy/ niższy
Wskaźnik M (tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów)/ wskaźnik włączonego biegu*
 • Zapala się po włączeniu trybu 7-biegowej ręcznej zmiany biegów.
Tryb 7-biegowej ręcznej zmiany biegów
Lampka przypomnienia o zapięciu pasa bezpieczeństwa
 • Zapala się, jeżeli pas bezpieczeństwa nie jest zapięty w momencie przestawiania wyłącznika zapłonu w położenie ZAPŁON (II)*1.
 • Jeśli pasażer z przodu nie zapiął pasa bezpieczeństwa, lampka zapala się kilka sekund później.
 • Miga podczas jazdy, jeśli kierowca lub pasażer nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa. Brzęczyk wydaje dźwięk, a lampka miga w regularnych odstępach czasu.
 • Po zapięciu przez kierowcę i pasażera z przodu pasów bezpieczeństwa brzęczyk przestaje wydawać dźwięk, a lampka gaśnie.
 • Pozostaje zapalony po zapięciu przez kierowcę lub pasażera z przodu pasa bezpieczeństwa - Mógł wystąpić błąd wykrywania w czujniku. Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.
Lampka rezerwy paliwa
 • Zapala się w przypadku rezerwy paliwa (gdy w zbiorniku pozostało około 8 litrów).
 • Miga w przypadku problemu dotyczącego wskaźnika poziomu paliwa.
 • Zapala się - Jak najszybciej zatankować paliwo.
 • Miga - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka układu zapobiegającego blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS)
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapalenie się lampki w innym momencie oznacza usterkę układu ABS.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.

  Jeśli wskaźnik świeci, pojazdem można hamować, ale bez funkcji ABS.

Lampka układu zwiększającego bezpieczeństwo
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się w przypadku wykrycia problemu z jednym z następujących elementów:
  • Układ zwiększający bezpieczeństwo
  • Układ bocznej poduszki powietrznej
  • Układ bocznej kurtyny powietrznej
  • Napinacz pasa bezpieczeństwa
 • Pozostaje stale zapalona lub nie zapala się wcale - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka włączenia/ wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera
 • Obie lampki zapalają się na kilka sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie ZAPŁON (II)*1, następnie gasną po kontroli systemu.

  Gdy przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona: Lampka włączenia zapala się ponownie i świeci się przez około 60 sekund.

  Gdy przednia poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona: Lampka wyłączenia zapala się ponownie i nie gaśnie. Jest to przypomnienie o tym, że przednia poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.

Układ wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera
Lampka układu VSA (kontroli stabilności jazdy)
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Miga w momencie aktywacji układu VSA lub układu stabilizacji przyczepy.
 • Zapala się, jeśli występuje problem z układem VSA, układem wspomagania hamulców, systemem wspomagania ruszania pod górę, układ stabilizacji toru jazdy przyczepy lub układem świateł stop.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
 • Gdy w interfejsie informacji kierowcy jest wyświetlana ikonaTSA, układ VSA nie włącza się.
 • Zapala się, gdy układ VSA jest tymczasowo dezaktywowany po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
 • Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.
Lampka układu VSA OFF (kontroli stabilności jazdy)
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się po częściowym wyłączeniu układu VSA.
Włączanie i wyłączanie układu VSA
 • Zapala się, gdy układ VSA jest tymczasowo dezaktywowany po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
 • Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.
Lampka układu elektrycznego wspomagania kierownicy (EPS)
 • Zapala się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 i gaśnie po uruchomieniu silnika.
 • Zapala się w przypadku usterki systemu EPS.
 • Pozostaje stale zapalona lub nie zapala się wcale - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka niskiego ciśnienia w oponach/ systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Może się zapalić na chwilę, jeśli pojazd pozostanie w miejscu przez 45 sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ON (II)*1, aby zasygnalizować nieukończoną procedurę inicjalizacji.
 • Zapala się i pozostaje zapalona w następujących przypadkach:
  • Ciśnienie przynajmniej jednej opony jest zbyt niskie.
  • Układ nie został wyzerowany.
 • Zapala się podczas jazdy - Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyregulować ciśnienie powietrza w oponach.
 • Świeci się po przywróceniu w oponach zalecanych wartości ciśnienia - Należy włączyć układ.
 • Miga przez około jedną minutę, następnie świeci światłem ciągłym w przypadku usterki systemu TPMS lub po założeniu dojazdowego koła zapasowego.
 • Miga i nadal świeci - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia. Jeśli pojazd jest wyposażony w dojazdowe koło zapasowe, zlecić naprawę oryginalnego koła i założyć je tak szybko, jak to możliwe.
 • Zapala się, gdy system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach jest tymczasowo dezaktywowany po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
 • Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.
Lampka komunikatu systemowego
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się z towarzyszeniem krótkiego, wysokiego sygnału dźwiękowego w przypadku wykrycia problemu. W tym samym czasie w interfejsie informacyjnym kierowcy wyświetlony zostaje komunikat systemowy.
 • Przy zapalonej lampce nacisnąć przycisk (wyświetlanie/informacja),
  aby ponownie wyświetlić komunikat.
 • W przypadku wyświetlenia komunikatu systemowego w interfejsie informacyjnym kierowcy sprawdzić informacje znajdujące się w niniejszym rozdziale. Wykonać działania odpowiednie dla komunikatu.
 • Normalny ekran interfejsu informacyjnego kierowcy pojawia się dopiero po anulowaniu ostrzeżenia lub naciśnięciu przycisku .

Lampka automatycznych świateł drogowych
 • Zapala się, gdy spełnione zostają wszystkie warunki pracy systemu automatycznych świateł drogowych.
Lampka automatycznych świateł drogowych (systemautomatycznych świateł drogowych)
Lampki kierunkowskazów i świateł
awaryjnych
 • Miga po przestawieniu dźwigni kierunkowskazu.
 • Miga wraz ze wszystkimi kierunkowskazami po naciśnięciu włącznika świateł awaryjnych.
 • Nie miga lub miga gwałtownie - Przepaliła się żarówka kierunkowskazu.

  Natychmiast wymienić żarówkę.

 • Miga wraz ze wszystkimi kierunkowskazami po wciśnięciu pedału hamulca podczas jazdy z dużą prędkością.
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
Lampka świateł drogowych
 • Lampka tylnego światła przeciwmgielnego

-

Lampka włączenia świateł
 • Zapala się po ustawieniu przełącznika świateł w położeniu włączenia lub w położeniu AUTO, gdy światła zewnętrzne są włączone.
 • W przypadku wyjęcia kluczyka z wyłącznika zapłonu*1 przy włączonych światłach otwarcie drzwi kierowcy spowoduje włączenie ostrzegawczego sygnału dźwiękowego.
Lampka przednich świateł przeciwmgielnych*
 • Zapala się po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych.
-
Lampka tylnego światła przeciwmgielnego
 • Zapala się po włączeniu światła przeciwmgielnego tylnego.
-
Lampka układu immobilizera
 • Miga, gdy układ immobilizera nie może rozpoznać kluczyka.
 • Miga - nie można uruchomić silnika.

  Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1, wyciągnąć kluczyk, a następnie włożyć go z powrotem i ustawić w położeniu ZAPŁON (II)*1.

Wersja z kierownicą po prawej stronie

Mocno nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca i/lub sprzęgła przed przekręceniem wyłącznika zapłonu do położenia ON (II)*1.

Wszystkie wersje

 • Miga powtarzalnie - Układ może działać nieprawidłowo. Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.
 • Nie należy podejmować prób wymiany tego układu ani dodania do niego innych urządzeń. Mogą wystąpić problemy elektryczne.
Lampka alarmu układu przeciwkradzie-żowego
 • Miga po uzbrojeniu alarmu.
Alarm
Lampka trybu ECON
 • Zapala się po włączeniu trybu ECON.2
Tryb ECON
Lampka systemu Auto Stop (zielona)*
 • Zapala się, gdy system Auto Stop jest włączony. Silnik automatycznie wyłącza się.
System Auto Stop
 • Miga, gdy warunki otoczenia mogą spowodować zaparowanie szyb.
 • Miga, gdy warunki otoczenia mogą ulec zmianie w porównaniu z wybranymi ustawieniami układu kontroli temperatury i wentylacji.
 • Miga po naciśnięciu przycisku .

 • Wcisnąć pedał sprzęgła. Silnik zostaje ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.
Lampka systemu Auto Stop (bursztynowa)*
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.

-

 • Pojawia się, gdy system Auto Stop został wyłączony po naciśnięciu OFF przycisku systemu Auto Stop.
Włączenie/wyłączenie systemu Auto stop
 • Miga w przypadku problemu z systemem Auto Stop.
 • Miga - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka ogranicznika prędkości maksymalnej
 • Zapala się po naciśnięciu przycisku MAIN. Jeśli zapala się inna lampka, nacisnąć kilka razy przycisk LIM.
Ogranicznik prędkości maksymalnej
Wskaźnik tempomatu adaptacyjnego (ACC) oraz inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej
 • Zapala się po ustawieniu prędkości na tempomacie.
 • Zapala się po ustawieniu prędkości na ograniczniku prędkości.
Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)*

Tempomat adaptacyjny (ACC)*

Ogranicznik prędkości maksymalnej

Lampka inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej
 • Zapala się po naciśnięciu przycisku MAIN. Jeśli zapala się inna lampka, nacisnąć kilka razy przycisk LIM.
Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej
Lampka tempomatu adaptacyjnego (ACC) oraz inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej
 • Zapala się, gdy inteligentny ogranicznik prędkości ustawi prędkość zgodną z ograniczeniem wykrytym przez system rozpoznawania znaków drogowych.
 • Zapala się po ustawieniu prędkości dla inteligentnego ogranicznika prędkości maksymalnej.
Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)*

Tempomat adaptacyjny (ACC)*

Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej

Lampka systemu ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się w przypadku usterki systemu ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia
 • Zapala się, gdy system ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi jest tymczasowo dezaktywowany po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
 • Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.
 • Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia może się przejściowo zaświecić lampka.
 • Upewnić się, że całkowite obciążenie nie jest większe od maksymalnej dopuszczalnej wartości.
 •  Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka systemu ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi
 • Zapala się, gdy system ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi wyłączy się samoczynnie.
 • Lampka może zapalić się chwilowo podczas przejeżdżania przez zamkniętą przestrzeń, na przykład przez tunel.
 • Otoczenie radaru jest zanieczyszczone błotem, pyłem itd. Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i wyczyścić osłonę czujnika radarowego miękką szmatką.
 • Jeśli komunikat nie znika po wyczyszczeniu radaru, sprawdzić pojazd w ASO Honda.
 • Świeci się - Zbyt wysoka temperatura wewnątrz kamery.

  Schłodzić kamerę za pomocą układu kontroli temperatury i wentylacji.

  System automatycznie wznawia działanie, gdy temperatura kamery się obniży.

Lampka systemu ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi
 • Zapala się, gdy system ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi wyłączy się samoczynnie.
 • Świeci się - Otoczenie kamery jest zanieczyszczone błotem, pyłem itd.

  Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i wyczyścić osłonę czujnika radarowego miękką szmatką.

 • Jeśli lampka się świeci i na ekranie widnieje komunikat pomimo wyczyszczenia otoczenia kamery, zlecić kontrolę pojazdu w ASO Honda.
Lampka tempomatu adaptacyjnego (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)* (bursztynowa)*
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się w przypadku usterki układu ACC z funkcją LSF*.
 • Zapala się podczas jazdy - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
 • Zapala się, gdy tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją LSF* jest tymczasowo dezaktywowany po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
 • Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.
 • Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia może się przejściowo zaświecić lampka.
 • Układ ACC z funkcją LSF* został automatycznie wyłączony.
 • Upewnić się, że całkowite obciążenie nie jest większe od maksymalnej dopuszczalnej wartości.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka tempomatu adaptacyjnego (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)* (zielona)
 • Zapala się po naciśnięciu przycisku MAIN.
Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)*

Tempomat adaptacyjny (ACC)*

Lampka systemu utrzymywania pasa ruchu (LKAS (pomarańczowa)
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się w przypadku usterki układu LKAS.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
Lampka systemu utrzymywania pasa ruchu (LKAS (zielona)
 • Zapala się po naciśnięciu przycisku MAIN.
System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)
Lampka systemu ograniczającego skutki kolizji (CMBS)
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu, położenie ZAPŁON (II)*1, po czym gaśnie.
 • Zapala się po dezaktywacji systemu CMBS. W interfejsie informacyjnym kierowcy na pięć sekund pojawia się komunikat.
 • Zapala się, gdy występuje problem z systemem ograniczającym skutki kolizji CMBS.
 • Świeci się stale bez wyłączenia systemu CMBS - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
 • Zapala się, gdy system CMBS jest tymczasowo dezaktywowany po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
 • Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.
 • Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia może się przejściowo zaświecić lampka.
 • Upewnić się, że całkowite obciążenie nie jest większe od maksymalnej dopuszczalnej wartości.
 • Pozostaje stale zapalona - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
 • Zapala się, gdy system CMBS zostanie samoczynnie wyłączony.
 • Świeci się - Otoczenie kamery jest zanieczyszczone błotem, pyłem itd.

  Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i wyczyścić osłonę czujnika radarowego miękką szmatką.

 • Jeśli komunikat nie znika nawet po wyczyszczeniu kamery, sprawdzić pojazd w ASO Honda.
Lampka systemu ograniczającego skutki kolizji (CMBS)
 • Zapala się, gdy system CMBS zostanie samoczynnie wyłączony.
 • Świeci się - Zbyt wysoka temperatura wewnątrz kamery. Schłodzić kamerę za pomocą układu kontroli temperatury i wentylacji. System automatycznie wznawia działanie, gdy temperatura kamery się obniży.
 • Lampka może zapalić się chwilowo podczas przejeżdżania przez zamkniętą przestrzeń, na przykład przez tunel.
 • Otoczenie radaru jest zanieczyszczone błotem, pyłem itd. Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i wyczyścić osłonę czujnika radarowego miękką szmatką.
 • Jeśli komunikat nie znika po wyczyszczeniu radaru, sprawdzić pojazd w ASO Honda.
Lampka systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI)*
 • Zapala się na kilka sekund po włączeniu zasilania, następnie gaśnie.
 • Świeci światłem stałym, gdy system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI) jest wyłączony.

-

 • Zapala się w przypadku nagromadzenia się błota, śniegu lub lodu w pobliżu czujnika.
 • Zapala się podczas jazdy - Usunąć zanieczyszczenia z otoczenia czujnika.
 • Pojawia się w przypadku usterki systemu.
 • Zapala się podczas jazdy - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.

*1:Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

* Dostępne w niektórych wersjach

  Lampki

  ...

  Komunikaty ostrzegawcze i informacyjne interfejsu informacji kierowcy

  Następujące komunikaty są wyświetlane wyłącznie w interfejsie informacyjnym kierowcy. Nacisnąć przycisk (wyświetlanie/informacja), ...

  Categorie