Honda CR-V: Komunikaty ostrzegawcze i informacyjne interfejsu informacji kierowcy

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Zestaw wskaźników –> Lampki –> Komunikaty ostrzegawcze i informacyjne interfejsu informacji kierowcy

Następujące komunikaty są wyświetlane wyłącznie w interfejsie informacyjnym kierowcy. Nacisnąć przycisk
(wyświetlanie/informacja), aby ponownie wyświetlić komunikat przy zapalonej lampce komunikatu systemowego.


Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się, gdy pojazd nie jest już w stanie jechać z powodu awarii.
 • Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
 • Pojawia się, gdy istnieje ryzyko, że pojazd zatrzymany z powodu awarii poruszy się niespodziewanie.
 • Po zatrzymaniu pojazdu należy włączyć hamulec postojowy.
 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.
 • Pojawia się, jeśli którekolwiek drzwi lub pokrywa bagażnika nie są całkowicie zamknięte.
 • Pojawia się, jeśli którekolwiek drzwi lub pokrywa bagażnika zostaną otwarte podczas jazdy. Włącza się sygnał dźwiękowy.
 • Gaśnie, gdy wszystkie drzwi i bagażnik będą zamknięte.
Wersje z układem czujników parkowania
 • Pojawia się, jeśli występuje problem z układem czujników parkowania.
 • Jeśli problem dotyczy któregoś z czujników, lampka odpowiedniego czujnika(ów) zapala się na czerwono.
 • Sprawdzić, czy otoczenie czujników jest zanieczyszczone błotem, lodem, śniegiem itd. Jeżeli lampka/lampki świecą się lub brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy pomimo oczyszczenia obszaru wokół czujników, zlecić sprawdzenie pojazdu w ASO Honda.
 • Pojawia się w przypadku usterki czujnika na akumulatorze.
 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.
 • Pojawia się razem z lampką układu ładowania, gdy akumulator się nie ładuje.
 • Wyłączyć układ kontroli temperatury i wentylacji oraz ogrzewanie tylnej szyby w celu ograniczenia zużycia prądu.

*1:Interfejs informacji kierowcy *2:System audio/ekran informacyjny


Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się raz, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od 3ºC i wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON (II)*1.
 • Istnieje ryzyko oblodzenia drogi.
 • Pojawia się, gdy poziom oleju silnikowego jest niski w trakcie pracy silnika.
 • Pojawia się podczas jazdy - Należy się natychmiast zatrzymać w bezpiecznym miejscu.
 • Pojawia się przy pracującym silniku, gdy występuje problem układu z czujnikiem poziomu oleju silnikowego.
 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.
 • Pojawia się, jeśli występuje problem z układem automatycznego oświetlenia.
 • Pojawia się podczas jazdy - Włączyć światła ręcznie i zlecić sprawdzenie pojazdu w autoryzowanym serwisie.
 • Pojawia się w przypadku problemu z reflektorami.
 • Pojawia się podczas jazdy - Reflektory mogą być wyłączone. Zlecić kontrolę pojazdu w ASO Honda, gdy tylko warunki pozwolą na bezpieczną jazdę.
 • Pojawia się w przypadku usterki systemu napinaczy elektrycznych pasów bezpieczeństwa.
 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.
 • Pojawia się w przypadku usterki kratki przesłony, gdy temperatura płynu chłodzącego w chłodnicy jest zbyt wysoka.
 • Moc zostanie zmniejszona, więc przyspieszanie lub utrzymanie bieżącej prędkości może być niemożliwe.

  Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.

 • Pojawia się, gdy temperatura płynu chłodzącego silnika zbliża się do górnej granicy.
 • Jechać powoli, aby nie doprowadzić do przegrzania.
 • Wyświetlany, gdy temperatura płynu chłodzącego silnika jest zbyt wysoka.
Przegrzanie
 • Pojawia się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie ON (II)*1 przy niezapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy.
 • Przed rozpoczęciem jazdy należy prawidłowo zapiąć pas bezpieczeństwa.
Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem
 • Pojawia się podczas personalizacji ustawień przy zwolnionym hamulcu postojowym.
Funkcje podlegające konfiguracji
 • Pojawia się, jeśli automatyczne utrzymanie hamulca zostanie automatycznie wyłączone podczas pracy.
 • Niezwłocznie wcisnąć pedał hamulca.
 • Pojawia się po wyłączeniu układu automatycznego utrzymania hamulca.
Automatyczne utrzymanie hamulca
 • Pojawia się po przyciśnięciu przycisku automatycznego utrzymania hamulca z niezapiętym pasem bezpieczeństwa kierowcy.
 • Zapiąć pas bezpieczeństwa.
 • Pojawia się po przyciśnięciu przycisku automatycznego utrzymania hamulca bez wciśnięcia pedału hamulca, przy włączonym przytrzymaniu hamulca automatycznego.
 • Nacisnąć przycisk automatycznego utrzymania hamulca, wciskając pedał hamulca
 • Pojawia się przy automatycznym uruchomieniu, gdy hamulec postojowy jest włączony.

Automatyczne utrzymanie hamulca

Hamulec postojowy

 • Pojawia się po przyciśnięciu wyłącznika elektrycznego hamulca postojowego bez wciśnięcia pedału hamulca, przy włączonym elektrycznym hamulcu postojowym
 • Pojawia się podczas jazdy - Wcisnąć wyłącznik elektrycznego hamulca postojowego przy wciśniętym hamulcu postojowym.
 • Pojawia się, gdy pojazd porusza się w sposób wskazujący na senność lub brak uwagi kierowcy.
System monitorowania uwagi kierowcy
 • Pojawia się, gdy dowolny pas bezpieczeństwa w drugim lub trzecim rzędzie* zostaje zapięty lub odpięty lub w przypadku otwarcia lub zamknięcia tylnych drzwi.
Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa
 • Pojawia się, gdy pojazd osiąga prędkość równą ustawionej prędkości. Alarm może zostać ustawiony dla dwóch różnych prędkości.
Alarm prędkości
 • Pojawia się w przypadku problemu z układem rozruchu
 • W ramach doraźnego działania przytrzymać na 15 sekund wyłącznik zapłonu w położeniu START (III)*1, wciskając jednocześnie pedał hamulca i pedał sprzęgła (w przypadku ręcznej skrzyni biegów) i uruchomić ręcznie silnik.

  Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.

*1:Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

*2:Wersje bez foteli w trzecim rzędzie *3:Wersje z fotelami w trzecim rzędzie

* Dostępne w niektórych wersjach

Wersje z układem przypominania o przeglądzie
Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się, gdy wymagane jest przeprowadzenie jakichkolwiek czynności serwisowych w terminie krótszym niż 30 dni.
 • Pozostałe dni będą odliczane wstecz co jeden dzień.
 • Pojawia się, gdy wymagane jest przeprowadzenie jakichkolwiek czynności serwisowych w terminie krótszym niż 10 dni.
 • Należy jak najszybciej przeprowadzić wyznaczony przegląd.
 • Pojawia się, jeśli nie wykonano przeglądu po wskazaniu przez system 0 dni do daty przeglądu.
 • Minął czas przeglądu wymaganego dla tego pojazdu.

  Należy niezwłocznie poddać go przeglądowi i wyzerować system przypominania o przeglądzie.

Wersje z systemem monitorowania oleju silnikowegoKomunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się, gdy zbliża się termin przeglądu.
 • Wkrótce należy wymienić olej silnikowy lub olej silnikowy razem z filtrem oleju
 • Pojawia się, w momencie osiągnięcia terminu przeglądu.
 • Należy jak najszybciej wymienić olej silnikowy lub olej silnikowy razem z filtrem oleju.
 • Pojawia się, w momencie osiągnięcia przekroczenia terminu przeglądu.
 • Należy natychmiast wymienić olej silnikowy lub olej silnikowy razem z filtrem oleju

Wersje ze spryskiwaczami reflektorów


Komunikat Stan Objaśnienie
 • Wyświetlany, gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest zbyt niski.
 • Napełnić zbiornik płynu do spryskiwaczy.

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego
Komunikat Stan Objaśnienie
 • Wyświetlany po otwarciu drzwi kierowcy, gdy kluczyk jest ustawiony w położeniu AKCESORIA (I).
 • Ustawić wyłącznik zapłonu do położenia BLOKADA (0), a następnie wyjąć kluczyk.
 • Wyświetlany po otwarciu drzwi kierowcy, gdy kluczyk jest ustawiony w położeniu BLOKADA (0).
 • Wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu.
 • Zapala się, gdy wyłącznik zapłonu zostanie przestawiony w położenie AKCESORIA (I) z położenia ZAPŁON (II).

  (Drzwi kierowcy muszą być zamknięte).

-

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego i ręczną skrzynią biegów


Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się po przestawieniu wyłącznika zapłonu w położenie ROZRUCH (III) bez wciśnięcia pedału sprzęgła.
 • Przekręcić kluczyk zapłonu przy wciśniętym pedale sprzęgła.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego
Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się natychmiast po wykryciu problemu w systemie dostępu bezkluczykowego lub systemie bezkluczykowego uruchamiania silnika.
 • Pojawia się na stałe - Dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.
 • Pojawia się po zamknięciu drzwi przy włączonym trybie zasilania, bez pilota systemu dostępu bezkluczykowego wewnątrz pojazdu.
 • Komunikat gaśnie po umieszczeniu pilota systemu dostępu bezkluczykowego wewnątrz pojazdu i zamknięciu drzwi.
 • Pojawia się przy niskim stanie naładowania baterii w pilocie systemu dostępu bezkluczykowego.
 • Należy jak najszybciej wymienić baterię.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego
Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się w momencie ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu AKCESORIA lub ZAPŁON.

Wersja z kierownicą po prawej stronie

 • Pojawia się po odblokowaniu i otwarciu drzwi kierowcy.
Uruchamianie silnika
 • Pojawia się, gdy włączony jest tryb zasilania AKCESORIÓW.

-

 • Pojawia się po otwarciu drzwi kierowcy, gdy włączony jest tryb zasilania AKCESORIÓW.
 • Nacisnąć dwukrotnie przycisk ENGINE START/STOP bez naciskania pedału hamulca (automatyczna skrzynia biegów) lub pedału sprzęgła (ręczna skrzynia biegów), aby zmienić tryb zasilania na POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA).
 • Pojawia się, jeżeli bateria pilota systemu dostępu bezkluczykowego jest zbyt słaba, aby uruchomić silnik lub gdy kluczyk nie znajduje się w zasięgu systemu w momencie próby rozruchu silnika. Brzęczyk emituje sześć sygnałów dźwiękowych.
 • Ustawić pilot systemu dostępu bezkluczykowego przed przyciskiem ENGINE START/STOP , który ma zostać dotknięty.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego


Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się po zablokowaniu kierownicy.
 • Po naciśnięciu przycisku ENGINE START/STOP obrócić kierownicę w lewo i w prawo.
 • Pojawia się w przypadku naciśnięcia przycisku ENGINE START/STOP w celu wyłączenia silnika bez dźwigni zmiany biegów w położeniu (P).
 • Przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie (P) i dwa razy nacisnąć przycisk ENGINE START/STOP .
 • Pojawia się w przypadku naciśnięcia przycisku ENGINE START/STOP, jeśli hamulec postojowy nie jest włączony lub dźwignia zmiany biegów jest w położeniu (N).
 • Przesunąć dźwignię zmiany biegów do położenia (P) i uruchomić silnik.
 • Pojawia się, gdy hamulec postojowy jest zaciągnięty i jest włączony tryb zasilania ZAPŁON.
 • Włączyć hamulec postojowy, a następnie uruchomić silnik w zwykły sposób.
 • Pojawia się w momencie naciśnięcia przycisku ENGINE START/STOP podczas jazdy.
Awaryjne zatrzymanie silnika

Wersje z systemem Auto Stop
Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się, gdy silnik nie uruchamia się automatycznie z jednego z następujących powodów:
  • Pokrywa komory silnika jest otwarta.
  • Wystąpił problem systemowy, który powoduje wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania silnika.
 • Wykonać standardową procedurę uruchamiania silnika.
 • Pojawia się po przestawieniu dźwigni zmiany biegów z położenia (N) w dowolne inne położenie bez wciskania pedału sprzęgła, przy działającym układzie automatycznego wyłączania silnika.
 • Silnik nie uruchomi się nawet gdy stan naładowania akumulatora staje się niski. Aby stan naładowania akumulatora nie stał się niski, przestawić na (N).
 • Pojawia się w kolorze białym po obróceniu wyłącznika zapłonu w położenie ROZRUCH (III)*1 przed całkowitym wciśnięciem pedału sprzęgła.
 • Wcisnąć pedał sprzęgła.
 • Pojawia się w kolorze bursztynowym przy włączonym systemie Auto Stop, gdy zachowane są poniższe warunki:
  • Podróżujący nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa.
  • Dźwignia zmiany biegów jest w każdym położeniu z wyjątkiem (N).
 • Wcisnąć pedał sprzęgła. Niezwłocznie zapiąć pas bezpieczeństwa i nie przestawiać dźwigni zmiany biegów z położenia (N) w inne przy następnym włączeniu się systemu Auto Stop.

*1:Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Wersje z systemem Auto Stop
Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się, gdy system Auto Stop nie włącza się z jakiegoś powodu.
 • Pojawia się, gdy silnik uruchamia się ponownie w sposób automatyczny.
 • Pojawia się, gdy temperatura akumulatora ma wartość 5ºC lub mniej.
System Auto Stop włączy się
 • Pojawia się, gdy system Auto Stop nie włącza się ponieważ temperatura płynu chłodzącego silnika jest niska lub wysoka.
System Auto Stop nie uaktywni się
 • Pojawia się, gdy system Auto Stop nie włącza się, ponieważ w użyciu jest układ kontroli temperatury i wentylacji i różnica między temperaturą ustawioną a rzeczywistą temperaturą wewnątrz pojazdu staje się znaczna.
System Auto Stop włączy się
 • Pojawia się, podczas uruchomienia układu automatycznego wyłączania silnika w następujących warunkach:
  • Układ kontroli temperatury i wentylacji jest włączony i występuje znaczna różnica między ustawioną a rzeczywistą temperaturą wewnętrzną.
  • Wilgotność we wnętrzu jest wysoka.
 • Silnik uruchomi się samoczynnie za kilka sekund.

Wersje z systemem Auto Stop
Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się, gdy system Auto Stop nie włącza się ponieważ poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.
 • Pojawia się, gdy wydajność akumulatora jest niska.
System Auto Stop
 • Pojawia się, podczas uruchomienia układu automatycznego wyłączania silnika w następujących warunkach:
  • Stan naładowania akumulatora jest niski.
 • Silnik uruchomi się samoczynnie za kilka sekund.
 • Pojawia się po włączeniu systemu Auto Stop.
System Auto Stop
 • Pojawia się, gdy otwarta jest pokrywa silnika.
 • Zamknąć pokrywę.
 • Pojawia się w przypadku problemu z układem automatycznych świateł drogowych.
 • Zmieniać światła ręcznie przy użyciu przełącznika.
 • Jeśli problem ten wystąpi podczas jazdy z włączonymi światłami drogowymi, zostaną one przełączone na światła mijania.
 • Pojawia się, gdy osłona czujnika radaru jest zasłonięta i uniemożliwia wykrycie przez czujnik pojazdu z przodu.
 • Może pojawić się podczas jazdy w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, mgła, śnieg itd.)
 • W przypadku zanieczyszczenia czujnika radaru zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyczyścić za pomocą suchej szmatki.
 • Jeśli komunikat nie znika po wyczyszczeniu pokrywy czujnika, sprawdzić pojazd w ASO Honda.
 • Pojawia się, gdy temperatura wewnątrz przedniej kamery jest zbyt wysoka i nie można włączyć niektórych systemów wspomagających kierowcę.
 • Schłodzić kamerę za pomocą układu kontroli temperatury i wentylacji.
 • Znika - Kamera wystygła, układy włączają się w normalny sposób.
 • Pojawia się, gdy obszar wokół przedniej kamery jest zasłonięty przez brud, błoto itp., co uniemożliwia wykrycie pojazdu z przodu.
 • Może pojawić się podczas jazdy w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, mgła, śnieg itd.)
 • W przypadku zabrudzenia przedniej szyby zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyczyścić za pomocą suchej szmatki.
 • Jeśli komunikat pojawia się ponownie nawet po wyczyszczeniu otoczenia kamery, zlecić kontrolę pojazdu w ASO Honda.
 • Pojawia się, gdy system wykryje inny samochód przejeżdżający w poprzek z prawej strony i zmniejsza prędkość jazdy, uwzględniając tor jazdy drugiego samochodu.
 • System automatycznie utrzymuje bezpieczny odstęp od pojazdu przejeżdżającego w poprzek, jeżeli system przewidzi taki tor jazdy drugiego samochodu.
 • Pojawia się, gdy system wykryje inny samochód przejeżdżający w poprzek z lewej strony i zmniejsza prędkość jazdy, uwzględniając tor jazdy drugiego samochodu.
 • System automatycznie utrzymuje bezpieczny odstęp od pojazdu przejeżdżającego w poprzek, jeżeli system przewidzi taki tor jazdy drugiego samochodu.
 • Pojawia się, gdy tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Wznowienie zadanej prędkości będzie możliwe, gdy warunek powodujący wyłączenie tempomatu adaptacyjnego zmieni się. Nacisnąć przycisk RES/+.
 • Pojawia się, gdy podczas działania tempomatu adaptacyjnego odległość między pojazdem a pojazdem poprzedzającym jest zbyt mała.
 • Tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku -/SET, gdy odległość między pojazdem a pojazdem poprzedzającym jest zbyt mała.
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się, gdy pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty podczas automatycznego zatrzymania pojazdu przez układ tempomatu adaptacyjnego.
 • Tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku -/SET, gdy pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się, gdy przy włączonym tempomacie adaptacyjnym zadziała funkcja układu VSA lub układu kontroli trakcji.
 • Tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku RES/+ lub -/SET, gdy pojazd porusza się, a kierowca wciska pedał hamulca.
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku RES/+ lub -/SET, gdy pojazd porusza się, a kierowca wciska pedał sprzęgła.
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się, gdy pedał sprzęgła jest wciskany zbyt długo przy działającym tempomacie adaptacyjnym.
 • Tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Pojawia się, gdy prędkość pojazdu jest zbyt wysoka, aby ustawić ją dla tempomatu adaptacyjnego.
 • Zmniejszyć prędkość, a następnie ustawić tempomat adaptacyjny.
 • Pojawia się, gdy tempomat adaptacyjny został wyłączony ze względu na zbyt dużą prędkość pojazdu.
 • Zmniejszyć prędkość, a następnie zresetować tempomat adaptacyjny.
Wersje z ręczną skrzynią biegów
 • Pojawia się, gdy prędkość pojazdu jest zbyt niska, aby można ją było ustawić dla tempomatu adaptacyjnego.
 • Zwiększyć prędkość, a następnie ustawić tempomat adaptacyjny.
Wersje z ręczną skrzynią biegów
 • Pojawia się, gdy tempomat adaptacyjny zostanie wyłączony ze względu na zbyt niską prędkość pojazdu.
 • Zwiększyć prędkość, a następnie zresetować tempomat adaptacyjny.
 • Pojawia się, gdy poprzedzający pojazd wznawia jazdę po automatycznym zatrzymaniu pojazdu użytkownika przez tempomat adaptacyjny.
 • Aby kontynuować, nacisnąć przycisk RES/+ lub −/SET bądź wcisnąć pedał przyspieszenia.
 • Pojawia się, gdy dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona w położenie inne niż (D) i (S) podczas działania tempomatu adaptacyjnego.
 • Tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku -/SET, gdy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu innym niż (D) lub (S.)
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się, gdy pojazd zostanie zatrzymany na bardzo stromym wzniesieniu podczas działania tempomatu adaptacyjnego.
 • Tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku -/SET, gdy pojazd stoi zatrzymany na bardzo stromym wzniesieniu.
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się po automatycznym włączeniu hamulca postojowego podczas działania tempomatu adaptacyjnego.
 • Tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku -/SET, gdy włączony jest hamulec postojowy.
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się po naciśnięciu przycisku -/SET, gdy pojazd porusza się, a kierowca wciska pedał hamulca.
 • Nie można ustawić tempomatu adaptacyjnego.
 • Pojawia się po wyłączeniu tempomatu adaptacyjnego, gdy układ ten zatrzymał automatycznie pojazd.
 • Niezwłocznie wcisnąć pedał hamulca.
 • Miga, gdy system wykrywa ryzyko uderzenia w pojazd jadący z przodu. Włącza się sygnał dźwiękowy.
 • Kierowca musi podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec kolizji (rozpocząć hamowanie, zmienić pas ruchu, itp.).
 • Pojawia się, gdy pojazd zbacza z pasa ruchu.
 • Przejąć kontrolę nad kierownicą i utrzymywać pojazd na środku pasa. Komunikat zniknie po chwili.
 • Pojawia się, gdy kierowca ledwo dotyka dłońmi kierownicy lub wcale jej nie trzyma, a pojazd zbacza z pasa ruchu. Włączy się również brzęczyk.
 • Przejąć kontrolę nad kierownicą i utrzymywać pojazd na środku pasa. Komunikat zniknie po chwili.
 • Miga, gdy kierowca ledwo dotyka dłońmi kierownicy lub wcale jej nie trzyma. Włączy się również brzęczyk. Jeżeli kierowca będzie kontynuował jazdę w ten sposób, sygnał brzęczyka zamieni się w długi sygnał dźwiękowy i zostanie włączony system LKAS.
 • Przejąć kontrolę nad kierownicą; komunikat zniknie.
 • Pojawia się, gdy pojazd może zboczyć z wykrywanego z pasa ruchu.

  System zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu przejmuje również kontrolę nad pojazdem, aby utrzymać go na pasie ruchu.

 • Przejąć kontrolę nad kierownicą i utrzymywać pojazd na środku pasa. Komunikat zniknie po chwili.
 • Pojawia się w momencie działania systemu LKAS lub naciśnięcia przycisku LKAS, jeżeli występuje problem w układzie związanym z systemem LKAS. System LKAS wyłącza się automatycznie. Brzęczyk emituje jednocześnie sygnał dźwiękowy, jeżeli wybrano taką opcję.
 • Jeśli zapalą się lampki jakiegokolwiek innego układu, na przykład VSA, ABS lub układu hamulcowego, zareagować w odpowiedni sposób.

* Dostępne w niektórych wersjach

Wersje z pokrywą bagażnika sterowaną elektrycznie


Komunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się w przypadku wystąpienia usterki układu pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie.
 • Ręcznie otworzyć lub zamknąć pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie.
 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.

Modele z układem Real Time AWD z inteligentnym układem sterowaniaKomunikat Stan Objaśnienie
 • Pojawia się, jeśli występuje problem z układem Real Time AWD z inteligentnym układem sterowania.
 • W takim przypadku silnik napędza tylko przednie koła.

  Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.

 • Pojawia się, gdy temperatura w mechanizmie różnicowym jest zbyt wysoka.
 • Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu (P) i pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym aż do zniknięcia komunikatu. Jeżeli komunikat nie znika, zlecić kontrolę pojazdu w ASO Honda.

* Dostępne w niektórych wersjach

  Lampki

  Lampka Nazwa Świeci/Miga Objaśnienie Komunikat Lampka kontrolna hamulca postojowego i układu hamulcowego (czerwona) ...

  Categorie