Honda CR-V: Hamulec postojowy

Hamulec postojowy służy do utrzymywania pojazdu na miejscu po zaparkowaniu. Gdy hamulec postojowy jest załączony, można go zwolnić ręcznie lub automatycznie.

Układ hamulcowy


■ Aby załączyć Elektryczny hamulec postojowy można włączyć zawsze, niezależnie od położenia wyłącznika zapłonu*1, o ile tylko nie odłączono akumulatora.

Lekko i pewnie pociągnąć wyłącznik elektrycznego hamulca postojowego.

 • Lampka hamulca postojowego i układu hamulcowego (czerwona) zapala się.


■ Aby zwolnić Aby dało się zwolnić elektryczny hamulec postojowy, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ZAPŁON (II)*1.

1. Wcisnąć pedał hamulca.

2. Nacisnąć przełącznik elektrycznego hamulca postojowego.

 • Lampka hamulca postojowego i układu hamulcowego (czerwona) gaśnie.

Ręczne zwolnienie hamulca postojowego za pomocą przełącznika pomaga podczas ruszania na wzniesieniu.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Po wciśnięciu pedału hamulca z komory silnika może dobiegać wibrujący dźwięk. Jest to zjawisko normalne spowodowane działaniem układu hamulcowego.


Podczas włączania lub zwalniania elektrycznego hamulca postojowego mogą być słyszalne odgłosy pracy mechanizmu dochodzące z tyłu pojazdu. To normalne.

Pedał hamulca może się lekko poruszać podczas działania układu hamulca postojowego. To normalne.

Nie można zaciągnąć lub zwolnić hamulca postojowego, jeżeli akumulator jest wyczerpany.

Pociągnięcie do góry i przytrzymanie przełącznika elektrycznego hamulca postojowego podczas jazdy spowoduje, że system VSA uruchomi hamulce wszystkich kół, aż do zatrzymania pojazdu. Po zatrzymaniu włączy się elektryczny hamulec postojowy, a kierowca powinien zwolnić przełącznik.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Silnik nie uruchomi się, jeśli elektryczny hamulec postojowy nie jest włączony. Jeżeli silnik pojazdu zgaśnie na stoku, elektryczny hamulec postojowy może włączyć się automatycznie. Jeśli nie, należy włączyć go ręcznie, a potem ponownie uruchomić silnik.


Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

■ Działanie funkcji automatycznego hamulca postojowego Jeśli funkcja automatycznego hamulca postojowego jest włączona:

 • Hamulec postojowy włącza się automatycznie po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie BLOKADY (0)*1.
 • Aby sprawdzić, czy hamulec postojowy jest zaciągnięty, należy sprawdzić, czy lampki kontrolne hamulca postojowego i układu hamulcowego są włączone.

■ Aby zwolnić hamulec automatycznie Podczas ruszania na wzniesieniu lub w korku należy użyć pedału przyspieszenia w celu zwolnienia hamulca postojowego.

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Naciśnięcie pedału przyspieszenia zwalnia hamulec postojowy.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Wciśnięcie pedału przyspieszenia przy jednoczesnym zwalnianiu pedału sprzęgła powoduje zwolnienie hamulca postojowego.

Automatyczne działanie hamulca postojowego występuje w następujących sytuacjach.

 • Gdy pojazd zatrzyma się i układ automatycznego utrzymania hamulca zostanie włączony na dłużej niż 10 minut.
 • Po odpięciu pasa bezpieczeństwa przez kierowcę, gdy pojazd stoi, a układ utrzymania hamulca jest włączony.
 • Jeśli silnik zostanie wyłączony podczas działania układu utrzymania hamulca.
 • Jeśli wystąpi usterka układu utrzymania hamulca, gdy układ ten jest aktywny.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

 • Wystąpienie problemu z przełącznikiem elektrycznego hamulca postojowego po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1.

Wersje z tempomatem adaptacyjnym (ACC) z funkcją LSF

 • Jeśli pojazd stoi przez ponad 10 minut przy włączonym tempomacie adaptacyjnym z funkcją LSF.
 • Gdy pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty po automatycznym zatrzymaniu pojazdu przez tempomat adaptacyjny z funkcją LSF.
 • Jeśli silnik zostanie wyłączony podczas działania tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Układ hamulcowy


Delikatnie wcisnąć pedał przyspieszenia.

Gdy pojazd znajduje się na wzniesieniu, może wymagać użycia pedału przyspieszenia, aby zwolnić hamulec.

 • Lampka hamulca postojowego i układu hamulcowego (czerwona) gaśnie.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Układ hamulcowy


Lekko nacisnąć pedał przyspieszenia i zwolnić pedał sprzęgła.

 • Lampka hamulca postojowego i układu hamulcowego (czerwona) gaśnie.

Zwolnienie hamulca postojowego następuje automatycznie po wciśnięciu pedału przyspieszenia, gdy:

 • Zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy.
 • Uruchomienia silnika.

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

 • Skrzynia biegów nie znajduje się w trybie (P) ani (N).

Wersje z ręczną skrzynią biegów

 • Skrzynia biegów nie znajduje się w trybie (N).

Jeżeli nie można automatycznie zwolnić hamulca postojowego, należy go zwolnić ręcznie.

Jeśli pojazd ma poruszać się pod górę, konieczne może być mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia, aby nastąpiło automatyczne zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego.

Nie można automatycznie zwolnić hamulca postojowego jeżeli następujące lampki są zapalone:

 • Lampka MIL
 • Lampka skrzyni biegów

Nie można automatycznie zwolnić hamulca postojowego jeżeli następujące lampki są zapalone:

 • Lampka układu hamulcowego
 • Lampka układu VSA
 • ABS Lampka kontrolna
 • Lampka układu zwiększającego bezpieczeństwo

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Hamulec postojowy został zaciągnięty podczas jazdy po naciśnięciu przełącznika elektrycznego hamulca postojowego.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła, a następnie wcisnąć lekko pedał przyspieszenia i zwolnić pedał sprzęgła.


Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

■ Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego hamulca postojowego Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie ZAPŁON (II)*1 wykonać następujące czynności w celu włączenia lub wyłączenia funkcji automatycznego hamulca postojowego.

1. Przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie (P).

2. Pociągnąć i przytrzymać wyłącznik elektrycznego hamulca postojowego bez naciskania pedału hamulca.

 • Sprawdzić, czy zaświeciła się lampka hamulca postojowego i układu hamulcowego.

3. Pociągnąć i przytrzymać wyłącznik hamulca postojowego. Jeśli słychać sygnał dźwiękowy, należy zwolnić przełącznik i w ciągu 3 sekund pociągnąć go i przytrzymać ponowne.

4. Jeśli słychać sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procedury, zwolnić wyłącznik.

 • Dwukrotny sygnał dźwiękowy wskazuje, że funkcja została włączona.
 • Jeden sygnał dźwiękowy wskazuje, że funkcja została wyłączona.
 • Po zakończeniu aktywacji funkcji hamulec postojowy pozostanie włączony po wyłączeniu silnika.
 • Aby sprawdzić, czy hamulec postojowy jest zaciągnięty, należy sprawdzić, czy lampki kontrolne hamulca postojowego i układu hamulcowego są włączone.

Aby czasowo wyłączyć tę funkcję w celu skorzystania z myjni wyposażonej w przenośnik lub holowania pojazdu. Wykonać procedurę opisaną poniżej.

1. Nacisnąć pedał hamulca i zatrzymać pojazd.

2. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1, a następnie w ciągu 2 sekund wcisnąć przełącznik elektrycznego hamulca postojowego.

 • Nie będzie to mieć wpływu na ustawienia włączania i wyłączania funkcji.
 • Przed tymczasowym wyłączeniem tej funkcji należy wcześniej wyłączyć tempomat adaptacyjny z funkcją LSF oraz układ automatycznego utrzymania hamulca.
 • Aby sprawdzić, czy hamulec postojowy jest zaciągnięty, należy sprawdzić, czy lampki kontrolne hamulca postojowego i układu hamulcowego są włączone.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Przy niskiej temperaturze może dojść do zamarznięcia zaciągniętego hamulca postojowego.

Podczas postoju pojazdu podłożyć kliny pod koła i dopilnować, by automatyczny hamulec postojowy był wyłączony.

Również w przypadku korzystania z automyjni wyposażonej w przenośnik lub holowania pojazdu należy pozostawić hamulec postojowy niewłączony i wyłączyć funkcję automatycznego hamulca postojowego.


  Hamulec nożny

  Pojazd jest wyposażony w hamulce tarczowe na wszystkich czterech kołach. Układ wspomagania nagłego hamowania zwiększa siłę zatrzymywania przy ...

  Categorie