Honda CR-V: Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe aktywują się tylko po uzbrojeniu alarmu. Gdy czujniki wykryją, że ktoś porusza się wewnątrz pojazdu lub wchodzi do niego przez okno, czujnik wygeneruje alarm.


■ Uzbrajanie alarmu bez aktywowania czujników ultradźwiękowych Istnieje możliwość włączenia alarmu bez aktywowania czujnika ultradźwiękowego.

Aby wyłączyć układ czujnika ultradźwiękowego, nacisnąć wyłącznik czujnika ultradźwiękowego OFF po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu lub z kluczykiem w wyłączniku zapłonu ustawionym w położeniu AKCESORIA ( lub BLOKADA (0)*1.

 • Lampka zapali się na
  czerwono.

Aby włączyć ponownie układ, nacisnąć wyłącznik czujnika ultradźwiękowego.

Czujniki ultradźwiękowe włączają się przy każdej aktywacji układu przeciwkradzieżowego, nawet jeśli przy ostatnim użyciu alarmu były wyłączone.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Niezależnie od tego, czy czujniki ultradźwiękowe zostały aktywowane czy nie, układ przeciwkradzieżowy można wyłączyć tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania lub systemu dostępu bezkluczykowego*, a nie za pomocą kluczyka.

Istnieje możliwość określenia, czy układ przeciwkradzieżowy pojazdu został aktywowany bez wiedzy właściciela. Jeśli układ przeciwkradzieżowy został aktywowany, po odblokowaniu drzwi i wyłączeniu układu przez 5 minut miga lampka
.

Jeśli jednak zostanie uruchomiony silnik, lampka
przestanie migać po 5 sekundach.

Jeśli czujnik ultradźwiękowy uległ awarii lub wystąpił inny problem, po odblokowaniu drzwi i wyłączeniu układu przez 5 minut miga lampka .


Jeśli jednak zostanie uruchomiony silnik, lampka
zgaśnie.

Czujniki ultradźwiękowe mogą przypadkowo włączyć układ przeciwkradzieżowy, np. gdy:

 • ktoś przebywa w pojeździe;
 • okno jest otwarte;
 • w pojeździe wiszą akcesoria lub odzież.

  Alarm

  Alarm włącza się po otwarciu drzwi, pokrywy bagażnika lub pokrywy silnika bez użycia pilota zdalnego sterowania lub układu dostępu bezkluczyko ...

  Czujnik przechyłu

  Czujnik przechyłu aktywuje się tylko po uzbrojeniu alarmu. Jeśli ktoś podnosi pojazd w celu jego odholowania lub zdjęcia koła itp., czujnik wygener ...

  Categorie