Honda CR-V: Alarm

Alarm włącza się po otwarciu drzwi, pokrywy bagażnika lub pokrywy silnika bez użycia pilota zdalnego sterowania lub układu dostępu bezkluczykowego*.

■ Po włączeniu alarmu układu przeciwkradzieżowego Sygnał dźwiękowy emituje przerywane dźwięki i wszystkie światła zewnętrzne migają.

■ Rozbrojenie alarmu Odblokować pojazd za pomocą pilota zdalnego sterowania, układu dostępu bezkluczykowego* albo poprzez ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu ON *1.

Alarm zostanie rozbrojony, sygnał dźwiękowy nie będzie działał i światła nie będą migać.

■ Uzbrajanie alarmu

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

Układ alarmu aktywuje się automatycznie, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu BLOKADA (0), a kluczyk został wyjęty z wyłącznika zapłonu.
 • Pokrywa silnika jest zamknięta.
 • Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostały zablokowane kluczykiem lub pilotem zdalnego sterowania.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Nie należy podejmować prób wymiany tego układu ani dodania do niego innych urządzeń.

Takie działanie może doprowadzić do uszkodzenia układu i spowodować, że nie będzie można używać pojazdu.

Alarm bezpieczeństwa pozostaje aktywny przez 5 minut, aż do wyłączenia układu przeciwkradzieżowego.

Układ wykonuje dziesięć 30-sekundowych cykli, podczas których emitowany jest sygnał dźwiękowy oraz miga lampka awaryjna.

Zależnie od okoliczności układ przeciwkradzieżowy może pozostać aktywny przez ponad 5 minut.

Nie uzbrajać alarmu, gdy w pojeździe znajdują się osoby lub otwarte jest okno. Układ może się przypadkowo włączyć podczas:

 • Odblokowania drzwi za pomocą przycisku blokady.
 • Otwieranie pokrywy silnika za pomocą jej dźwigni zwalniania.

Jeśli po uzbrojeniu alarmu nastąpi rozładowanie akumulatora, to po naładowaniu lub wymianie akumulatora alarm może się włączyć.

W takim przypadku należy wyłączyć alarm, odblokowując drzwi za pomocą pilota zdalnego sterowania zamkami lub pilota systemu dostępu bezkluczykowego*.

Nie odblokowywać drzwi za pomocą kluczyka. Następuje włączenie alarmu układu przeciwkradzieżowego.


Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Układ alarmu aktywuje się automatycznie, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu VEHICLE OFF (LOCK).
 • Pokrywa silnika jest zamknięta.
 • Wszystkie zamki drzwi i pokrywa bagażnika są zablokowane z zewnątrz kluczykiem, pilotem zdalnego sterowania lub pilotem systemu dostępu bezkluczykowego.

■ Kiedy alarm jest uzbrojony Miga lampka alarmu umieszczona w zestawie wskaźników. Gdy po około 15 sekundach nastąpi zmiana częstotliwości migania, alarm układu przeciwkradzieżowego zostaje uzbrojony.

■ Rozbrojenie alarmu

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

Alarm zostaje rozbrojony po odblokowaniu pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania zamkami lub po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie ZAPŁON.

Jednocześnie wyłącza się lampka alarmu układu przeciwkradzieżowego.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Alarm układu przeciwkradzieżowego zostaje anulowany po odblokowaniu pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania zamkami, pilota systemu dostępu bezkluczykowego lub po ustawieniu trybu zasilania w położenie ZAPŁON. Jednocześnie wyłącza się lampka alarmu układu przeciwkradzieżowego.

Modele z czujnikami ultradźwiękowymi lub czujnikiem przechyłu

Układ może się przypadkowo włączyć, np. gdy:

 • pojazd jest zaparkowany w garażu zautomatyzowanym;
 • pojazd jest moty wodą pod wysokim ciśnieniem lub w myjni automatycznej;
 • pojazd jest transportowany pociągiem, statkiem lub na przyczepie;
 • pojazd przebywa pod gołym niebem podczas ulewnego deszczu lub burzy;
 • z pojazdu usuwany jest lód.

Można użyć wyłącznika czujnika ultradźwiękowego (OFF) i wyłącznika czujnika przechyłu (OFF), aby alarm układu przeciwkradzieżowego się nie włączał.


  Układ immobilizera

  Układ immobilizera uniemożliwia uruchomienie silnika za pomocą kluczyka, który nie został wcześniej zarejestrowany. Każdy kluczyk ma elektro ...

  Czujniki ultradźwiękowe

  Czujniki ultradźwiękowe aktywują się tylko po uzbrojeniu alarmu. Gdy czujniki wykryją, że ktoś porusza się wewnątrz pojazdu lub wcho ...

  Categorie