Honda CR-V: Czujnik przechyłu

Czujnik przechyłu aktywuje się tylko po uzbrojeniu alarmu. Jeśli ktoś podnosi pojazd w celu jego odholowania lub zdjęcia koła itp., czujnik wygeneruje alarm.

■ Uzbrajanie układu przeciwkradzieżowego bez aktywowania czujnika przechyłu Istnieje możliwość włączenia alarmu układu przeciwkradzieżowego bez aktywowania czujnika przechyłu.

Czujnik przechyłu


Aby wyłączyć czujnik przechyłu, nacisnąć wyłącznik czujnika przechyłu (OFF) po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu lub z kluczykiem w wyłączniku zapłonu ustawionym w położeniu ACCESSORY (I) lub LOCK (0)*1.

 • Lampka zapali się na
  czerwono.

Aby włączyć ponownie układ, nacisnąć wyłącznik czujnika przechyłu.

Czujnik przechyłu włącza się przy każdej aktywacji układu przeciwkradzieżowego, nawet jeśli przy ostatnim użyciu alarmu były wyłączone.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Niezależnie od tego, czy czujnik przechyłu został aktywowany czy nie, układ przeciwkradzieżowy można wyłączyć tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania lub systemu dostępu bezkluczykowego*, a nie za pomocą kluczyka.

Istnieje możliwość określenia, czy układ przeciwkradzieżowy pojazdu został aktywowany bez wiedzy właściciela. Jeśli układ przeciwkradzieżowy został aktywowany, po odblokowaniu drzwi i wyłączeniu układu przez 5 minut miga lampka .


Jeśli jednak zostanie uruchomiony silnik, lampka
przestanie migać po 5 sekundach.

Jeśli czujnik przechyłu uległ awarii lub wystąpił inny problem, po odblokowaniu drzwi i wyłączeniu układu przez 5 minut miga lampka .


Jeśli jednak zostanie uruchomiony silnik, lampka
zgaśnie.

Nie ustawiać czujnika przechyłu, gdy pojazd znajduje się na dźwigu.


  Czujniki ultradźwiękowe

  Czujniki ultradźwiękowe aktywują się tylko po uzbrojeniu alarmu. Gdy czujniki wykryją, że ktoś porusza się wewnątrz pojazdu lub wcho ...

  Blokada Super Lock

  Włączona funkcja podwójnej blokady unieruchamia przyciski blokady na wszystkich drzwiach. ■ Włączanie funkcji podwójnej blokady zamk&oac ...

  Categorie