Ford Kuga: Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC 3

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> System audio –> Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC 3

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń ciała. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.


Wskazówka: W zależności od opcji dostępnych w pojeździe system może nie być wyposażony w odtwarzacz płyt CD.

Wskazówka: System steruje większością funkcji audio.

Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC 3
 

 1. Dostrajanie: naciśnij, aby przeszukiwać pasmo częstotliwości radiowej. System zatrzyma wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji radiowej w wybranym kierunku.
 2. Napęd CD: włóż płytę CD.
 3. Głośność i zasilanie: obróć, aby ustawić głośność. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć system.
 4. Źródło: naciśnij, aby uzyskać dostęp do różnych trybów audio, na przykład AM, FM i CD.
 5. Wysuwanie: naciśnij przycisk, aby wysunąć płytę CD.
 6. Wyświetlacz: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz.
 7. Dźwięk: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień tonów wysokich, pośrednich, niskich, regulacji głośności przód-tył i balansu.
 8. Szukaj, szybkie przewijanie do przodu i do tyłu: W trybie radia - wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij jeden z tych przycisków. System zatrzyma wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji radiowej w wybranym kierunku. W trybie CD - naciśnij, aby wybrać następny lub poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć aktualny utwór do przodu lub do tyłu.

  Informacje ogólne

  Częstotliwości radiowe i czynniki wpływające na odbiór Wskazówka: Głośne odtwarzanie dźwięku przez dłuższy czas m ...

  Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zach ...

  Categorie