Ford Kuga: Informacje ogólne

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> System audio –> Informacje ogólne

Częstotliwości radiowe i czynniki wpływające na odbiór

Wskazówka: Głośne odtwarzanie dźwięku przez dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. 

Czynniki wpływające na odbiór radiowy 
Odległość i siła sygnału  Im bardziej oddalasz się od stacji nadającej w paśmie FM, tym słabszy staje się sygnał i tym słabszy odbiór. 
Ukształtowanie terenu  Wzgórza, góry, wysokie budynki, mosty, tunele, wiadukty, garaże, gęste listowie drzew i burze mogą powodować zakłócenia odbioru. 
Przeciążenie sygnału stacji  Gdy mijasz radiową wieżę nadawczą, silniejszy sygnał może zakłócać słabszy i powodować interferencję w systemie audio. 

Informacje na temat płyt CD i odtwarzacza płyt CD

Wskazówka: Odtwarzacze płyt CD odtwarzają wyłącznie płyty kompaktowe audio o średnicy 12 cm, nagrywane przez dostawców komercyjnych. Ze względu na niezgodność techniczną niektóre nagrywalne płyty kompaktowe oraz płyty wielokrotnego nagrywania mogą nie być prawidłowo odtwarzane w odtwarzaczach płyt CD firmy Ford.

Wskazówka: Nie należy umieszczać płyt CD z własnoręcznie wykonanymi papierowymi etykietami (samoprzylepnymi) w odtwarzaczu płyt CD, gdyż taka etykieta może się odkleić i spowodować zacięcie się płyty CD w urządzeniu.Do oznaczania nagrywanych w domu płyt CD należy używać niezmywalnego pisaka zamiast etykiet samoprzylepnych.Długopis może uszkodzić płytę CD.Dalsze informacje uzyskasz u Autoryzowanego Dealera.

Wskazówka: Nie stosuj płyt o nieregularnych kształtach oraz płyt z warstwą zabezpieczającą przed zarysowaniem.

 Płyty należy zawsze chwytać jedynie za krawędź. Do czyszczenia płyt używaj wyłącznie zatwierdzonego środka do czyszczenia płyt CD.Płyty należy wycierać od środka w kierunku krawędzi. Nie należy czyścić ruchem okrężnym.

Nie wolno wystawiać płyt na działanie bezpośrednich promieni słońca lub źródeł ciepła przez dłuższy czas.

Struktura ścieżek i folderów MP3 i WMA

Systemy audio z funkcją rozpoznawania i odtwarzania poszczególnych utworów i struktur folderów MP3 i WMA działają w sposób następujący:
  • Są dwa różne tryby odtwarzania płyt z plikami MP3 i WMA: tryb odtwarzania ścieżek MP3 i WMA (ustawienie domyślne systemu) oraz tryb odtwarzania folderów MP3 i WMA.
  • Tryb odtwarzania ścieżek MP3 i WMA ignoruje wszelkie struktury folderów na płycie z plikami MP3 i WMA. Odtwarzacz przypisuje każdej ścieżce MP3 i WMA na płycie (z rozszerzeniem pliku MP3 lub WMA) numer od T001 do maksymalnie T255. Maksymalna liczba plików MP3 i WMA, które można odtworzyć, może być niższa w zależności od struktury płyty CD i modelu radioodbiornika.
  • Tryb odtwarzania folderów MP3 i WMA bazuje na strukturze folderów składającej się z jednego poziomu folderów. Odtwarzacz płyt CD przypisuje numery wszystkim ścieżkom MP3 i WMA na płycie (z rozszerzeniem pliku MP3 lub WMA) i wszystkim folderom zawierającym pliki MP3 i WMA, od F001 (folder) T001 (ścieżka) do F253 T255.
  • Tworzenie płyt z tylko jednym poziomem folderów ułatwia nawigację po plikach na dysku.
Jeśli użytkownik sam nagrywa płyty MP3 i WMA, powinien rozumieć, jak system odczytuje struktury, które tworzy. Chociaż na płycie mogą znajdować się różne rodzaje plików (pliki z rozszerzeniami innymi niż MP3 i WMA), odtwarzane są jedynie pliki z rozszerzeniem MP3 i WMA. Inne pliki są przez system ignorowane. Dzięki temu można wykorzystywać ten sam dysk MP3 i WMA do różnych celów na komputerze w pracy, komputerze domowym i w systemie w pojeździe.

W trybie odtwarzania ścieżek system wyświetla i odtwarza strukturę tak, jakby była jednopoziomowa (odtwarzane są wszystkie pliki MP3 i WMA, niezależnie od tego, czy znajdują się w określonym folderze). W trybie odtwarzania folderów system odtwarza jedynie pliki MP3 i WMA w aktualnym folderze.

    Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC 3

    OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń ciała. Gorąco za ...

    Categorie