Ford Kuga: Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> System audio –> Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.


Wskazówka: System zamontowany w pojeździe może różnić się od systemu przedstawionego w niniejszej instrukcji, w zależności od wybranej opcji wyposażenia.

Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD
 

 1. VOL i zasilanie: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć system. Obróć pokrętło, aby wyregulować głośność.
 2. Napęd CD: włóż płytę CD.
 3. Wysuwanie: naciśnij przycisk, aby wysunąć płytę CD.
 4. Przyciski pamięci: zapisz swoje ulubione stacje radiowe. Aby zapisać stację radiową, nastaw daną stację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zaprogramowanych stacji, dopóki nie powróci dźwięk.
 5. TUNE i przyciski odtwarzania lub pauzy: W trybie radiowym obracaj, by przeszukiwać pasmo częstotliwości z określonym skokiem. Naciśnij, aby wyciszyć stację. W trybie multimediów obróć, by wybrać nową ścieżkę. Naciśnij, by odtwarzać lub wstrzymać ścieżkę. Ten przycisk powoduje również wyciszenie radia.
 6. MENU: Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji systemu audio.
 7. INFO: naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących radia lub płyty CD.
 8. SOUND: naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień tonów wysokich, pośrednich, niskich, regulacji głośności przód-tył i balansu. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół możesz wybrać różne opcje ustawień. Po dokonaniu wyboru, naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo, aby zmienić ustawienia. Naciśnij OK, by ustawić lub naciśnij MENU, by zakończyć. Ustawienia dźwięku można wprowadzić niezależnie dla każdego źródła audio.
 9. OK i strzałki kursora: za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół możesz wybrać różne opcje ustawień. Po dokonaniu wyboru, naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo, aby zmienić ustawienia. Naciśnij OK, aby ustawić lub naciśnij MENU, aby wyjść.
 10. Szukaj, szybkie przewijanie do przodu i do tyłu: W trybie radia - wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij jeden z tych przycisków. System zatrzyma wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji radiowej w wybranym kierunku. W trybie CD - naciśnij, aby wybrać następny lub poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć aktualny utwór do przodu lub do tyłu.
 11. TA: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu drogowym i przerwać odbiór informacji podczas nadawania komunikatu. Wskazówka: Informacje o ruchu drogowym mogą nie wszędzie być dostępne.
 12. RADIO: naciśnij, aby włączyć radioodbiornik lub zmieniać stacje radiowe. Naciśnij przyciski funkcyjne znajdujące się poniżej ekranu radioodbiornika, aby wybrać różne opcje radia.
 13. MEDIA: Naciśnij, aby otworzyć menu źródeł multimediów. Możesz nacisnąć kilka razy, aby przełączyć na odtwarzacz CD lub urządzenie multimedialne SYNC albo przewinąć dostępne źródła multimediów za pomocą przycisków ze strzałkami. Naciśnij OK, aby wybrać źródło.

Struktura menu

Wskazówka: Niektóre opcje mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od systemu należącego do wyposażenia pojazdu.

Naciśnij MENU.

Naciskaj przyciski ze strzałkami w górę i w dół, aby przewinąć opcje.

Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby otworzyć menu. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyjść z menu.

Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór.

Radio 
Przesz. Wybierz, aby usłyszeć krótkie próbki wszystkich dostępnych kanałów. 
AST Wybierz, aby zapisać sześć lokalnych stacji o najsilniejszym sygnale na pasmach częstotliwości AM-AST i FM-AST. 
Tekst radiowy *  Wybierz, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak nazwa wykonawcy. 

*Dodatkowe informacje mogą nie zawsze być dostępne.

Ustawienia audio 
Alternatywna częstotliwość Przy włączonej opcji alternatywnej częstotliwości system ponownie dostraja się do innej częstotliwości z lepszym odbiorem dla tej samej stacji. 
Tryb regionalny  Tryb odbioru regionalnego służy do kontrolowania przełączania za pomocą funkcji alternatywnych częstotliwości na stacje sieci regionalnych. 
Wiadomości Gdy opcja ogłoszeń jest aktywna, system przerywa odtwarzanie z aktywnego źródła audio i odbiera wiadomości, jeśli obecnie ustawiona stacja (lub ostatnia ustawiona stacja w przypadku innych aktywnych mediów) obsługuje wiadomości. 
Nie zmieniaj stacji radiowej *  W przypadku aktywnej funkcji łączenia serwisów system automatycznie przełącza się z DAB na FM, jeśli nadawanie w technologii DAB stanie się niedostępne. 
Adaptacja głośności Automatycznie reguluje poziom głośności, kompensując hałas podczas jazdy oraz hałasy aerodynamiczne. Możesz ustawić system w zakresie od 0 do +7. 
Dźwięk Wybierz, aby wyregulować ustawienia dla tonów wysokich, pośrednich, niskich, regulacji głośności przód-tył lub balansu. 
Ustawienia DSP Wybierz, aby zoptymalizować jakość dźwięku dla pasażerów wybranych siedzeń. 
DSP Wybierz pomiędzy trybami Stereo. Działa to tylko w przypadku zewnętrznych systemów nagłośnienia. 

* Tylko w wersjach z technologią DAB.

Ustawienia dla płyty CD 
Przeszukaj wszystko  Wybierz, aby przeszukać wszystkie dyski. 
Przeszukaj folder  Wybierz, aby przeszukać wszystkie utwory w aktualnym folderze MP3. 

 

Ustawienia zegara 
Ustaw datę i godzinę Wybierz, aby ustawić godzinę i datę kalendarzową. 
24-godz. Wybierz, aby wyświetlić godzinę w trybie 12-godz. lub 24-godz. 

 

Ustawienia wyświetlacza 
Jasność Wybierz, aby zmienić jasność wyświetlacza. 
Język Wybierz, aby zmienić wybrany język na angielski, francuski lub hiszpański. 
Ustawienia temperatury  Wybierz, aby wyświetlić wartość temperatury otoczenia w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 

  Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC 3

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń ciała. Gorąco za ...

  Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD/SYNC

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zale ...

  Categorie