Ford Kuga: Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD/SYNC

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> System audio –> Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD/SYNC

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.


Wskazówka: System zamontowany w pojeździe może różnić się od systemu przedstawionego w niniejszej instrukcji, w zależności od wybranej opcji wyposażenia.

Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD/SYNC 


 1. Głośność i zasilanie: obróć, aby ustawić głośność. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć system.
 2. Przyciski funkcyjne: Wybieraj różne funkcje systemu audio, w zależności od tego, który tryb jest włączony (np. radia lub płyty CD).
 3. Napęd CD: włóż płytę CD.
 4. Wysuwanie: naciśnij przycisk, aby wysunąć płytę CD.
 5. Klawiatura numeryczna: W trybie radia - zapisuj i przywołuj ulubione stacje radiowe. Aby zapisać stację radiową, nastaw daną stację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zaprogramowanych stacji, dopóki nie powróci dźwięk. W trybie CD - wybierz utwór. W trybie telefonu - wybierz numer telefonu.
 6. TUNE i przyciski odtwarzania lub pauzy: W trybie radiowym obracaj, by przeszukiwać pasmo częstotliwości z określonym skokiem. Naciśnij, aby wyciszyć stację. W trybie multimediów obróć, by wybrać nową ścieżkę. Naciśnij, by odtwarzać lub wstrzymać ścieżkę. Ten przycisk powoduje również wyciszenie radia.
 7. Zegar: naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień zegara. Za pomocą strzałek pośrodku można zmieniać godzinę i minuty. Możesz również ustawić zegar, naciskając przycisk MENU i przewijając do Ustawień zegara. Jeśli nie jesteś w trybie telefonu, naciśnij, aby wyświetlić zegar.
 8. MENU: Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji systemu audio.
 9. PHONE: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji telefonu w systemie SYNC. Patrz informacje o SYNC.
 10. SOUND: naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień tonów wysokich, pośrednich, niskich, regulacji głośności przód-tył i balansu. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół możesz wybrać różne opcje ustawień. Po dokonaniu wyboru, naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo, aby zmienić ustawienia. Naciśnij OK, by ustawić lub naciśnij MENU, by zakończyć. Ustawienia dźwięku można wprowadzić niezależnie dla każdego źródła audio.
 11. OK i strzałki kursora: za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół możesz wybrać różne opcje ustawień. Po dokonaniu wyboru, naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo, aby zmienić ustawienia. Naciśnij OK, aby ustawić lub naciśnij MENU, aby wyjść.
 12. SEEK, szybkie przewijanie do przodu i do tyłu: W trybie radia - wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij jeden z tych przycisków. System zatrzyma wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji radiowej w wybranym kierunku. W trybie CD - naciśnij, aby wybrać następny lub poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć aktualny utwór do przodu lub do tyłu.
 13. TA: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu drogowym i przerwać odbiór informacji podczas nadawania komunikatu. Wskazówka: Informacje o ruchu drogowym mogą nie wszędzie być dostępne.
 14. RADIO: naciśnij, aby włączyć radioodbiornik lub zmieniać stacje radiowe. Naciśnij przyciski funkcyjne znajdujące się poniżej ekranu radioodbiornika, aby wybrać różne opcje radia.
 15. MEDIA: Naciśnij, aby otworzyć menu źródeł multimediów. Możesz nacisnąć kilka razy, aby przełączyć na odtwarzacz CD lub urządzenie multimedialne SYNC albo przewinąć dostępne źródła multimediów za pomocą przycisków ze strzałkami. Naciśnij OK, aby wybrać źródło.

  Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zach ...

  Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: System audio firmy Sony

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy ...

  Categorie