Ford Kuga: Wzywanie pomocy

OSTRZEŻENIE

Jeśli funkcja wzywania pomocy nie zostanie włączona przed kolizją, system nie będzie podejmował prób połączenia się z numerem alarmowym. Może to wydłużyć czas reakcji i potencjalnie zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.

Nie czekaj, aż funkcja wzywania pomocy wykona połączenie z numerem alarmowym, jeśli możesz to zrobić sam. Wybieraj numer służb ratowniczych niezwłocznie, aby uniknąć wydłużenia czasu reakcji. Jeśli nie usłyszysz funkcji wzywania pomocy w ciągu pięciu sekund od zderzenia, system lub telefon komórkowy mogą być uszkodzone lub niesprawne.

Zawsze umieszczaj telefon w bezpiecznym miejscu w pojeździe, aby nie został wyrzucony w powietrze ani nie uległ uszkodzeniu w razie zderzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ludzi lub uszkodzenia telefonu, co może uniemożliwić prawidłowe działanie funkcji wzywania pomocy.

Aby funkcja ta działała, telefon komórkowy musi mieć funkcję Bluetooth i być kompatybilny z systemem.


Wskazówka: Przed włączeniem tej funkcji prosimy przeczytać istotne informacje dotyczące funkcji wzywania pomocy oraz prywatności w systemie wzywania pomocy podane w dalszej części tego rozdziału.

Wskazówka: Gdy włączasz lub wyłączasz funkcję wzywania pomocy, ustawienie to dotyczy wszystkich przyporządkowanych telefonów komórkowych. Jeśli wyłączysz funkcję wzywania pomocy, a wcześniej przyporządkowany telefon zostanie podłączony po włączeniu zapłonu, odtwarzany jest komunikat głosowy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat lub ikona (lub emitowane są obydwa te ostrzeżenia).

Wskazówka: Każdy telefon komórkowy działa inaczej. Mimo iż funkcja wzywania pomocy współpracuje z większością telefonów komórkowych, niektóre mogą mieć problemy z obsługiwaniem tej funkcji.

Jeśli w wyniku kolizji odpalona zostanie poduszka powietrzna lub aktywowany zostanie wyłącznik pompy paliwa, system może nawiązać kontakt ze służbami ratowniczymi, wybierając numer 112 (numer alarmowy dla telefonów bezprzewodowych działający w większości krajów europejskich) za pośrednictwem przyporządkowanego i podłączonego telefonu komórkowego. Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

Wskazówka: W sytuacji awaryjnej funkcja wzywania pomocy, jako środek pomagający w nawiązywaniu połączenia, może pomóc użytkownikowi w skontaktowaniu się z danym oddziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego. Funkcja wzywania pomocy nie realizuje operacji ratowniczych. Lokalny oddział bezpieczeństwa publicznego stosuje określone procedury operacji ratowniczych w zależności od zaistniałej sytuacji.

Aby funkcja wzywania pomocy działała prawidłowo:

 • System musi mieć zasilanie i działać prawidłowo w chwili zderzenia i podczas aktywacji oraz korzystania z funkcji.
 • Funkcja musi być włączona przed zderzeniem.
 • Musisz mieć telefon komórkowy połączony z tym systemem.
 • W niektórych krajach w celu nawiązania i utrzymania połączenia z numerem alarmowym konieczne może być posiadanie ważnej i zarejestrowanej karty SIM z odpowiednim zapasem środków na koncie.
 • Podłączony telefon komórkowy musi mieć możliwość nawiązania i podtrzymania wychodzącego połączenia w chwili zderzenia.
 • Podłączony telefon komórkowy musi mieć dostateczny zasięg sieci, poziom naładowania baterii i siłę sygnału.
 • Akumulator pojazdu musi być naładowany.
Wskazówka: Funkcja działa jedynie w kraju europejskim lub w regionie, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC może nawiązać połączenie z lokalnymi służbami ratowniczymi. Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

W razie zderzenia

Wskazówka: Nie wszystkie zderzenia prowadzą do odpalenia poduszki powietrznej lub aktywacji wyłącznika pompy paliwa, co może aktywować funkcję wzywania pomocy. Jeśli jednak funkcja wzywania pomocy zostanie uruchomiona, system podejmuje próbę nawiązania kontaktu ze służbami ratowniczymi. Jeśli podłączony telefon komórkowy ulegnie uszkodzeniu lub straci połączenie z systemem, system wyszukuje i próbuje nawiązać połączenie z każdym dostępnym wcześniej przyporządkowanym telefonem. System próbuje nawiązać połączenie z numerem 112.

Przed nawiązywaniem połączenia:

 • Jeśli nie anulujesz połączenia, a system SYNC pomyślnie nawiąże łączność, odtworzony zostanie komunikat wstępny dla osoby dyżurnej pod numerem alarmowym. Po tym komunikacie ustanawiana jest komunikacja w trybie głośnomówiącym między osobą podróżującą w pojeździe a osobą dyżurną.
 • System zapewnia krótki przedział czasowy (ok. 10 sekund), kiedy można anulować połączenie. Jeśli nie anulujesz połączenia, system podejmie próbę połączenia z numerem 112.
 • System emituje komunikat informujący, że podejmuje próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Można anulować połączenie, wybierając odpowiedni przycisk lub naciskając przycisk zakończenia połączenia na kierownicy.
Podczas połączenia:
 • Funkcja wzywania pomocy wykorzystuje system GPS pojazdu lub informacje z sieci telefonii komórkowej, gdy są dostępne, do ustalenia najwłaściwszego języka. Informuje osobę dyżurną numeru alarmowego o zderzeniu i emituje komunikat wstępny. Może to obejmować współrzędne GPS Twojego pojazdu.
 • Język używany przez system do komunikacji z użytkownikami pojazdu może różnić się od języka, w jakim system wyemituje informacje dla osoby dyżurnej numeru alarmowego.
 • Po wyemitowaniu komunikatu wstępnego otwarty zostaje kanał komunikacji głosowej, aby można było porozumieć się w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.
 • Po nawiązaniu połączenia musisz być przygotowany na niezwłoczne podanie swojego nazwiska, numeru telefonu i lokalizacji.
Wskazówka: Gdy system przekazuje informacje osobie dyżurnej numeru alarmowego, kierowca słyszy komunikat informujący, że właśnie podawane są ważne informacje. Następnie system informuje, kiedy linia jest dostępna do rozpoczęcia komunikacji za pośrednictwem systemu głośnomówiącego.

Wskazówka: Podczas połączenia z numerem alarmowym wyświetlany jest ekran priorytetu wezwania pomocy, zawierający współrzędne GPS pojazdu, jeśli są dostępne.

Wskazówka: Może zdarzyć się, że informacje o lokalizacji w systemie GPS nie będą dostępne w chwili zderzenia. W takim wypadku funkcja wzywania pomocy nadal podejmie próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym.

Wskazówka: Może zdarzyć się, że służby ratownicze nie otrzymają współrzędnych GPS. W takim wypadku dostępna jest komunikacja w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.

Wskazówka: Osoba dyżurna może również otrzymać informacje z sieci telefonii komórkowej, takie jak numer telefonu komórkowego, jego lokalizacja oraz nazwisko właściciela telefonu, niezależnie od wezwania pomocy w systemie SYNC.

Funkcja wzywania pomocy może nie działać, jeśli:

 • Telefon komórkowy lub podzespoły układu wzywania pomocy uległy uszkodzeniu w wyniku zderzenia.
 • Akumulator pojazdu lub system nie mają zasilania.
 • Podczas zderzenia telefon został wyrzucony z pojazdu.
 • Nie masz ważnej i zarejestrowanej karty SIM w telefonie komórkowym z odpowiednim zapasem środków na koncie.
 • Znajdujesz się w kraju europejskim lub regionie, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC nie może nawiązać połączenia alarmowego. Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

  Zapoznanie z systemem

  System umożliwia interakcję z różnymi funkcjami za pomocą ekranu dotykowego i poleceń głosowych. Korzystanie z ekranu dotykowego Aby korz ...

  Ważne informacje na temat funkcji wzywania pomocy

  Funkcja wzywania pomocy nie może obecnie nawiązać połączenia ze służbami ratowniczymi na następujących rynkach: Albania, Biało ...

  Categorie