Ford Kuga: Zapoznanie z systemem

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC 3 –> Informacje ogólne –> Zapoznanie z systemem

System umożliwia interakcję z różnymi funkcjami za pomocą ekranu dotykowego i poleceń głosowych.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Aby korzystać z ekranu dotykowego, wystarczy dotknąć pozycji lub opcji, którą chce się wybrać. Kolor przycisku się zmienia, aby zasygnalizować, że przycisk został wybrany.

Korzystanie z ekranu dotykowego 


 

Pozycja  Pozycja menu  Działanie i opis 
Pasek stanu  Pasek ten zawiera ikony i komunikaty dotyczące aktualnych czynności układów, w tym między innymi ustawień klimatyzacji, poleceń głosowych i funkcji telefonu takich jak wiadomości tekstowe. 
Strona główna  Ten przycisk jest dostępny na głównych ekranach. Naciśnięcie go powoduje przejście do widoku strony głównej. 
Zegar  Pokazuje aktualną godzinę. Zegar może być ustawiony ręcznie lub kontrolowany przez lokalizację GPS pojazdu.
Temperatura zewnętrzna  Wyświetla aktualną temperaturę na zewnątrz. 
Pasek funkcji  Można dotknąć dowolnego przycisku na tym pasku, aby wybrać funkcję. 

Wskazówka: System jest wyposażony w funkcję pozwalającą na dostęp do funkcji audio i sterowanie nimi przez 10 minut po wyłączeniu zapłonu (gdy wszystkie drzwi są zamknięte).

Pasek stanu

W pasku stanu mogą się też znajdować dodatkowe ikony w zależności od rynku, opcji pojazdu i aktualnego działania. Jeśli funkcja nie jest aktywna, ikona nie jest widoczna. Niektóre ikony mogą się przesunąć w lewo lub w prawo w zależności od tego, które opcje są aktywne.

Pasek stanu 


 

Oznaczenie  Pozycja  Opis 
Wyciszenie mikrofonu  Ikona ta pojawia się po wyciszeniu mikrofonu telefonu. Rozmówca nie słyszy użytkownika. 
Wyciszenie  Ta ikona pojawia się po wyciszeniu systemu audio. 
Pobieranie  Ta ikona pojawia się, gdy system SYNC 3 odbiera aktualizację oprogramowania. Naciśnięcie ikony powoduje pojawienie się informacji o nowym oprogramowaniu. 
Wi-Fi  Ta ikona pojawia się, jeśli jest podłączona sieć Wi-Fi. 
Wi-Fi w zasięgu  Dostępna sieć Wi-Fi znajduje się w zasięgu. 
Roaming  Ta ikona pojawia się, gdy telefon komórkowy jest w trybie usługi roaming. 
Wiadomość tekstowa  Ta ikona pojawia się po otrzymaniu wiadomości tekstowej w telefonie. 
Wzywanie pomocy  Ta ikona pojawia się, gdy funkcja wzywania pomocy jest wyłączona, a telefon jest połączony z systemem SYNC. 
Ostrzeżenie Bluetooth  Ikona ostrzeżenia Bluetooth pojawia się, gdy jest aktywne ostrzeżenie dotyczące funkcji Bluetooth. 
Bluetooth  Ikona ta pojawia się, by zasygnalizować aktywne połączenie Bluetooth. 

W pasku stanu mogą się też pojawić komunikaty informacyjne. Można wybrać komunikat, aby zobaczyć powiązaną z nim funkcję.

Pasek funkcji 

Element paska funkcji  Funkcje 
Audio Umożliwia sterowanie multimediami, w tym między innymi radiem AM, FM i DAB, płytami CD oraz strumieniowaniem za pośrednictwem urządzenia Bluetooth lub przez połączenie USB. 
Klimatyzacja Umożliwia regulację temperatury, prędkości wentylatora i przepływu powietrza w pojeździe. 
(opcjonalnie) 
Telefon Umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz uzyskiwanie dostępu do książki telefonicznej w podłączonym urządzeniu. 
Nawigacja Umożliwia zobaczenie lokalizacji pojazdu na wirtualnej mapie, uzyskanie wskazówek dotyczących jazdy do celu oraz znalezienie interesujących miejsc na trasie. 
(jeśli jest w wyposażeniu) 
Aplikacje Podłącz kompatybilne z systemem aplikacje działające w Twoim urządzeniu iPhone lub Android i steruj nimi. 
Ustawienia Można dostosować ustawienia swojego systemu dotyczące ekranu dotykowego, preferencji funkcji oraz tego, jak chcesz komunikować się z pojazdem. 

Czyszczenie ekranu dotykowego

Można usunąć ślady palców suchą, czystą, miękką ściereczką.

Jeśli brud lub odciski palców są nadal widoczne na ekranie, nałóż na ściereczkę niewielką ilość alkoholu i spróbuj wyczyścić ponownie.

Wskazówka: Do czyszczenia ekranu dotykowego nie używaj detergentów ani jakichkolwiek rozpuszczalników.

Wskazówka: Nie lej alkoholu na ekran dotykowy ani nie spryskuj go.

Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu

Dzięki korzystaniu z poleceń głosowych można nie zdejmować rąk z kierownicy i skoncentrować się na tym, co znajduje się przed pojazdem. System komunikuje się poprzez sygnały akustyczne, ponaglenia, pytania i potwierdzenia głosowe, w zależności od sytuacji i wybranego poziomu interakcji.

System zadaje także krótkie pytania (prośby o potwierdzenie), kiedy nie jest pewien, jakie polecenie wydano lub jeśli istnieje wiele możliwych czynności, jakie może podjąć w odpowiedzi na Twoje polecenie.

Podczas używania poleceń głosowych na pasku stanu mogą pojawiać się słowa i ikony sygnalizujące stan sesji poleceń głosowych.

Korzystanie z elementów sterowania na kierownicy

W zależności od pojazdu i pakietu opcji można używać różnych elementów sterowania na kierownicy, by sterować ekranem dotykowym na różne sposoby.

VOL: Sterowanie głośnością systemu audio.

Mute: Wyciszenie dźwięku systemu audio.

Voice: Naciśnij, by rozpocząć sesję komunikacji głosowej. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać wskazówkę głosową i natychmiast zacząć mówić. Naciśnij i przytrzymaj, by zakończyć sesję komunikacji głosowej.

SEEK NEXT:

 • W trybie radia naciśnij, aby przeszukiwać zaprogramowane ustawienia pamięci.
 • W trybie USB, Bluetooth Audio lub CD naciśnij, by wyszukiwać utwory lub naciśnij i przytrzymaj, by przejść w tryb szybkiego wyszukiwania.
SEEK PREVIOUS:
 • W trybie radia naciśnij, aby przeszukiwać zaprogramowane ustawienia pamięci.
 • W trybie USB, Bluetooth Audio lub CD naciśnij, by wyszukiwać utwory lub naciśnij i przytrzymaj, by przejść w tryb szybkiego wyszukiwania.
PHONE ACCEPT: Naciśnij, by odebrać połączenie lub przełączać się między rozmowami.

PHONE REJECT: Naciśnij, by zakończyć połączenie lub odrzucić połączenie przychodzące.

Wskazówka: W niektórych modelach opcja SEEK NEXT może być połączona z opcją PHONE REJECT, a SEEK PREVIOUS z PHONE ACCEPT.

M: Dotknij kilka razy elementu sterującego, by przełączać się między źródłami multimediów (trybami).

Korzystanie z elementów sterowania na obudowie urządzenia

W zależności od pojazdu i pakietu opcji wyposażenia na tablicy rozdzielczej mogą znajdować się również następujące elementy sterowania:
 • Power: Włącza lub wyłącza system audio.
 • VOL: Sterowanie głośnością odtwarzania dźwięku.
 • Seek i Tune: Używaj jak zwykle w trybach audio.
 • Eject: Wysuwanie płyty CD z systemu audio.
 • SOURCE lub MEDIA: Naciśnij kilka razy, aby przewinąć dostępne tryby multimediów.
 • SOUND: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu ustawień dźwięku, w którym można regulować ustawienia dźwięku i inne ustawienia systemu audio.
 • 1-6: Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać lub naciśnij, aby wybrać stację AM, FM lub DAB zaprogramowaną w pamięci.
 • DISP: Włącza i wyłącza wyświetlacz. Możesz również dotknąć ekranu, by ponownie włączyć wyświetlacz.
 • Przyciski regulacji temperatury, wentylatora i układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji: Umożliwiają regulację temperatury, prędkości wentylatora lub ustawień układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

  Informacje ogólne

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń ciała. Gorąco z ...

  Wzywanie pomocy

  OSTRZEŻENIE Jeśli funkcja wzywania pomocy nie zostanie włączona przed kolizją, system nie będzie podejmował prób połączenia s ...

  Categorie