Ford Kuga: Ważne informacje na temat funkcji wzywania pomocy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC 3 –> Informacje ogólne –> Ważne informacje na temat funkcji wzywania pomocy

Funkcja wzywania pomocy nie może obecnie nawiązać połączenia ze służbami ratowniczymi na następujących rynkach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Holandia, Ukraina, Mołdawia i Rosja.

Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

Informacje dotyczące prywatności w funkcji wzywania pomocy

Po włączeniu funkcji wzywania pomocy może ona powiadomić służby ratownicze, że Twój pojazd brał udział w zderzeniu, które spowodowało odpalenie poduszki powietrznej lub aktywację wyłącznika pompy paliwa. Funkcja ta może podać osobie dyżurnej informacje dotyczące Twojej lokalizacji lub inne szczegóły dotyczące Twojego pojazdu lub zderzenia w celu ułatwienia wysłania właściwych służb ratowniczych.

Jeśli nie chcesz ujawniać tych informacji, nie włączaj tej funkcji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń ciała. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.
 • Nie próbuj przeprowadzać przeglądów ani napraw systemu. Sprawdź pojazd u Autoryzowanego Dealera.
 • Nie włączaj odtwarzaczy, jeśli przewody zasilania lub inne przewody są pęknięte, rozszczepione lub uszkodzone. Schowaj wszystkie kable i przewody, by nie utrudniały posługiwania się pedałami, siedzeniami, schowkami ani nie ograniczały możliwości bezpiecznej jazdy.
 • Nie pozostawiaj odtwarzaczy w pojeździe w skrajnych warunkach pogodowych, gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia. Dalsze informacje - patrz instrukcja obsługi urządzenia.
 • Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem niektóre funkcje systemu zależą od prędkości. Można ich używać wyłącznie wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością poniżej 5 km/h. Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję obsługi swojego urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania go w połączeniu z systemem.
Funkcje ograniczone zależnie od prędkości

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem niektóre funkcje systemu zależą od prędkości. Można ich używać wyłącznie wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością poniżej 5 km/h. Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję obsługi swojego urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania go w połączeniu z systemem.

Używanie niektórych funkcji systemu może być zbyt trudne, gdy pojazd pozostaje w ruchu, można więc używać ich tylko wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy.

Szczegółowe przykłady można znaleźć w poniższej tabeli.

Ograniczone funkcje 
Funkcjonalność systemu  Edytowanie ustawień, gdy aktywna jest kamera wsteczna lub aktywny układ pomocy przy parkowaniu. 
Wi-Fi  Edytowanie ustawień Wi-Fi. 
Edytowanie listy sieci bezprzewodowych. 
Łączenie z nową siecią Wi-Fi. 

  Wzywanie pomocy

  OSTRZEŻENIE Jeśli funkcja wzywania pomocy nie zostanie włączona przed kolizją, system nie będzie podejmował prób połączenia s ...

  Aktualizacja systemu

  Można pobierać aktualizacje do pamięci USB lub korzystać z Wi-Fi do automatycznych aktualizacji.Aktualizacje USB Aby korzystać z aktualizacji USB, n ...

  Categorie