Ford Kuga: Aktualizacja systemu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC 3 –> Informacje ogólne –> Aktualizacja systemu

Można pobierać aktualizacje do pamięci USB lub korzystać z Wi-Fi do automatycznych aktualizacji.

Aktualizacje USB

Aby korzystać z aktualizacji USB, należy odwiedzić stronę aktualizacji oprogramowania SYNC w lokalnej witrynie internetowej firmy Ford.

Strona informuje, gdy jest dostępna aktualizacja. Można wtedy wybrać pobranie aktualizacji.

Potrzebna będzie pusta pamięć USB. Sprawdź na stronie internetowej, jakie są minimalne wymagania. Po włożeniu pamięci USB do komputera rozpocznij pobieranie. Postępuj zgodnie z udostępnionymi instrukcjami, by pobrać pliki do pamięci USB.

Instalacja większości plików odbywa się w tle i nie przerywa korzystania z systemu. Aktualizacje systemu nawigacji nie mogą odbywać się w tle, ponieważ pliki są zbyt duże.

Aby zainstalować aktualizację systemu w pojeździe:
 1. Usuń wszystkie elementy podłączone do portów USB.
 1. Włóż pamięć USB z aktualizacją do portu USB. Instalacja rozpoczyna się natychmiast.
Wskazówka: Po udanej instalacji aktualizacja będzie dostępna, gdy pojazd zostanie następnym razem uruchomiony.

Prosimy skorzystać ze strony internetowej odnośnie wszelkich dalszych czynności.

Aktualizacja za pośrednictwem Wi-Fi

Aby aktualizować system za pośrednictwem Wi-Fi, pojazd musi znajdować się w zasięgu punktu dostępu Wi-Fi. Mogą obowiązywać stawki za przesyłanie danych.

Aby podłączyć swój system do Wi-Fi, wybierz: 

Pozycja menu 
Ustawienia
Wi-Fi
Dostępne sieci Wi-Fi Możesz teraz wybrać sieć Wi-Fi. Jeśli sieć jest zabezpieczona, może być konieczne wpisanie kodu bezpieczeństwa. System potwierdza, gdy nastąpi połączenie z siecią. 

Należy udzielić systemowi zezwolenia na automatyczne aktualizacje. Po dostarczeniu pojazdu system zapyta, czy chcesz korzystać z funkcji automatycznych aktualizacji. Jeśli zgadzasz się na automatyczne aktualizacje, naciśnij OK w celu potwierdzenia.

Jeśli ta opcja nie pojawi się po dostarczeniu pojazdu, można uzyskać dostęp do niej poprzez Ogólne ustawienia i w opcji włączenia automatycznych aktualizacji systemu.

Jeśli chcesz włączyć aktualizacje automatyczne później, wybierz:

Pozycja menu 
Ustawienia
Ogólne
Automatyczne aktualizacje systemu W tym menu możesz włączyć automatyczne aktualizacje. Po włączeniu tej funkcji system prosi o nawiązanie połączenia Wi-Fi, jeśli to jeszcze nie zostało zrobione. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć automatyczne aktualizacje w przyszłości, możesz wyłączyć tę funkcję w tym menu. 

Gdy Wi-Fi i automatyczne aktualizacje są włączone, system sprawdza okresowo, czy nie pojawiły się aktualizacje oprogramowania. Jeśli nowa wersja jest dostępna, zostaje ona wtedy pobrana.

Pobieranie oprogramowania może trwać do 30 min po wyłączeniu samochodu. Aktualizacje nie przerywają normalnego korzystania z systemu. Jeśli pobieranie nie zostanie ukończone z jakiegoś powodu, będzie ono kontynuowane przy następnej okazji, gdy będzie dostępna łączność Wi-Fi.

Po włączeniu aktualizacji na ekranie dotykowym pojawia się nagłówek informujący o tym. Wybierz ikonę, aby zobaczyć więcej szczegółów. Ikona jest widoczna przez kilka cykli zapłonu.

Pomoc

Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

Informacje dotyczące prywatności

Po połączeniu telefonu komórkowego z systemem, tworzy on w pojeździe profil powiązany z tym telefonem komórkowym. Ten profil pomaga w oferowaniu Ci większej liczby funkcji telefonu komórkowego i zapewnieniu bardziej wydajnego korzystania z systemu. Profil ten może zawierać między innymi dane dotyczące książki telefonicznej Twojego telefonu komórkowego, wiadomości tekstowych (przeczytanych i nieprzeczytanych) oraz historii połączeń, w tym historii połączeń w czasie, gdy telefon komórkowy nie był połączony z systemem. Ponadto, jeśli podłączysz urządzenie multimedialne, system utworzy i zachowa spis obsługiwanej zawartości multimedialnej. System zapisuje również krótki rejestr diagnostyczny obejmujący wszystkie działania systemu w okresie ostatnich 10 minut. Profil rejestru oraz inne dane systemowe mogą być wykorzystywane do poprawy działania systemu i pomóc w diagnozowaniu wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić.

Profil telefonu komórkowego, spis urządzeń multimedialnych oraz rejestr diagnostyczny pozostaną w pojeździe, o ile nie zostaną wykasowane przez użytkownika i są ogólnie dostępne jedynie w pojeździe, gdy podłączony jest telefon komórkowy lub odtwarzacz multimedialny.

Jeśli nie planujesz już korzystania z systemu lub pojazdu, zalecamy zresetowanie systemu w celu wykasowania wszystkich przechowywanych informacji. Więcej informacji na temat resetowania do ustawień fabrycznych znajduje się w Ustawieniach ogólnych. Dane systemowe nie są dostępne bez specjalnego wyposażenia i uzyskania dostępu do modułu w pojeździe. Firma Ford Motor Company nie będzie uzyskiwać dostępu do danych systemowych w żadnym celu innym niż opisane, bez zgody, nakazu sądowego, lub z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez organy ochrony prawa, inne instytucje rządowe lub inną stronę trzecią działającą na mocy prawa. Strony trzecie mogą podejmować próby uzyskania dostępu do informacji bez udziału Ford Motor Company.

Ekran strony domowej

Ekran strony domowej 


 1. Patrz   Rozrywka
 2. Patrz   Telefon
 3. Patrz   Nawigacja

  Ważne informacje na temat funkcji wzywania pomocy

  Funkcja wzywania pomocy nie może obecnie nawiązać połączenia ze służbami ratowniczymi na następujących rynkach: Albania, Biało ...

  Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu

  Ten układ umożliwia sterowanie wieloma funkcjami za pomocą poleceń głosowych. Dzięki temu można nie zdejmować rąk z kierownicy ...

  Categorie