Ford Kuga: Wyczerpanie się paliwa

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Paliwo i tankowanie –> Wyczerpanie się paliwa

Całkowite wyczerpanie paliwa może doprowadzić do uszkodzenia nieobjętego gwarancją pojazdu.

W razie wyczerpania paliwa:

 • Dolej przynajmniej 5 L paliwa, by uruchomić silnik.
 • Po zatankowaniu może być konieczne kilkukrotne wyłączenie i włączenie zapłonu, aby układ paliwowy mógł przetłoczyć paliwo ze zbiornika do silnika.Czas ponownego uruchamiania będzie o kilka sekund dłuższy niż normalnie.
Wskazówka:  Jeśli pojazd znajduje się na stromej pochyłości, konieczne może być wlanie większej ilości paliwa.

Napełnianie kanistra

OSTRZEŻENIE

Przepływ paliwa przez dyszę dystrybutora paliwa może powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. To może prowadzić do pożaru, jeśli paliwo jest nalewane do zbiornika nieposiadającego uziemienia.


Stosuj się do poniższych wytycznych, aby uniknąć nagromadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogą doprowadzić do powstania iskry podczas napełniania kanistra nieposiadającego uziemienia:

 • Do przenoszenia paliwa do pojazdu można używać wyłącznie zatwierdzonych do tego celu kanistrów.Na czas napełniania kanistra postaw go na ziemi.
 • Nie napełniaj kanistra, gdy znajduje się on w pojeździe (również w przestrzeni ładunkowej).
 • Dopilnuj, aby dysza dystrybutora stykała się z kanistrem podczas napełniania.
 • Nie korzystaj z urządzenia, które utrzymuje dźwignię dyszy dystrybutora paliwa w położeniu napełniania.

Nalewanie paliwa z kanistra

OSTRZEŻENIE

Nie wkładaj wlewu kanistra ani niefabrycznego lejka do szyjki wlewu paliwa. Może to spowodować uszkodzenie szyjki wlewu paliwa lub jej uszczelnienia i wyciekanie paliwa.

Nie próbuj podważać ani otwierać na siłę systemu tankowania bez korka wlewu paliwa za pomocą żadnych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie układu paliwowego i jego uszczelnienia oraz spowodować obrażenia ciała.

Nie wylewaj paliwa do domowej kanalizacji ani publicznego systemu ścieków. Korzystaj z autoryzowanych punktów utylizacji takich odpadów.

Podczas nalewania paliwa do zbiornika pojazdu z kanistra używaj lejka wlewu paliwa należącego do wyposażenia pojazdu.

Wskazówka:  Nie używaj niefabrycznych lejków, ponieważ mogą nie nadawać się one do systemów tankowania bez korka i mogą spowodować jego uszkodzenie.

Podczas nalewania paliwa do zbiornika pojazdu z kanistra postępuj w następujący sposób:
 1. Całkowicie otwórz pokrywę wlewu paliwa.
 1. Całkowicie wsuń lejek wlewu paliwa we wlot wlewu paliwa.

Nalewanie paliwa z kanistra


 1. Wlej paliwo z kanistra do zbiornika.
 1. Wyjmij lejek wlewu paliwa.
 1. Całkowicie zamknij pokrywę wlewu paliwa.
 1. Oczyść lejek wlewu paliwa i umieść go z powrotem w pojeździe lub pozbądź się go w prawidłowy sposób.
Wskazówka:  Jeśli zdecydujesz się wyrzucić swój lejek, dodatkowe lejki można kupić u Autoryzowanego Dealera.

  Jakość paliwa - Diesel

  OSTRZEŻENIENie mieszaj oleju napędowego z benzyną, gazoholem ani alkoholem. Mogłoby to doprowadzić do wybuchu. Stosuj olej napędowy zgodny z ...

  Tankowanie

  Widok ogólny systemu tankowania   Pokrywa wlewu paliwa. Zawór wlewu paliwa. Króciec wlewowy zbiornika paliwa. ...

  Categorie