Ford Kuga: Jakość paliwa - Diesel

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Paliwo i tankowanie –> Jakość paliwa - Diesel

OSTRZEŻENIE

Nie mieszaj oleju napędowego z benzyną, gazoholem ani alkoholem. Mogłoby to doprowadzić do wybuchu.


Stosuj olej napędowy zgodny z europejską normą EN 590 lub analogiczną normą lokalną.

Jakość paliwa - Diesel


W Twoim pojeździe można stosować do 7% domieszki paliwa biodiesel (B7).

Wskazówka:  Zalecamy stosowanie wyłącznie paliwa wysokiej jakości. Nie zalecamy stosowania dodatków do paliwa oraz innych środków do silnika niezatwierdzonych przez firmę Ford.

Wskazówka:  Nie zalecamy stosowania dodatków zapobiegających wytrącaniu się parafiny w paliwie.

Długotrwała przerwa w eksploatacji

 Większość olejów napędowych zawiera paliwo biodiesel.Zalecamy napełnienie zbiornika paliwem, które nie zawiera paliwa biodiesel, jeśli pojazd ma być wyłączony z eksploatacji przez ponad dwa miesiące.

Lokalizacja lejka wlewu paliwa

Lejek wlewu paliwa znajduje się w schowku na koło zapasowe.

    Jakość paliwa - Benzyna

    OSTRZEŻENIENie mieszaj oleju napędowego z benzyną, gazoholem ani alkoholem. Mogłoby to doprowadzić do wybuchu. Nie stosuj benzyny etylizowanej ani benz ...

    Wyczerpanie się paliwa

    Całkowite wyczerpanie paliwa może doprowadzić do uszkodzenia nieobjętego gwarancją pojazdu.W razie wyczerpania paliwa: Dolej przynajmniej 5 L p ...

    Categorie