Ford Kuga: Jakość paliwa - Benzyna

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Paliwo i tankowanie –> Jakość paliwa - Benzyna

OSTRZEŻENIE

Nie mieszaj oleju napędowego z benzyną, gazoholem ani alkoholem. Mogłoby to doprowadzić do wybuchu.

Nie stosuj benzyny etylizowanej ani benzyny z dodatkami paliwowymi zawierającymi inne składniki metaliczne, np. na bazie manganu. Mogą one uszkodzić układ kontroli emisji spalin.

Stosuj benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej co najmniej LO 95, spełniającą wymogi specyfikacji EN 228 lub odpowiedniej normy krajowej.

Jakość paliwa - Benzyna


W Twoim pojeździe można stosować domieszki etanolu do 10% (E5 i E10).

Wskazówka:  Zalecamy stosowanie wyłącznie paliwa wysokiej jakości. Nie zalecamy stosowania dodatków do paliwa oraz innych środków do silnika niezatwierdzonych przez firmę Ford.

Długotrwała przerwa w eksploatacji

 Większość rodzajów benzyny zawiera etanol. Zalecamy napełnienie zbiornika paliwem, które nie zawiera etanolu, jeśli pojazd ma być wyłączony z eksploatacji przez ponad dwa miesiące.

    Środki bezpieczeństwa

    OSTRZEŻENIENie napełniaj nadmiernie zbiornika paliwa. Ciśnienie powstające w przepełnionym zbiorniku może powodować wyciek i prowadzić do ...

    Jakość paliwa - Diesel

    OSTRZEŻENIENie mieszaj oleju napędowego z benzyną, gazoholem ani alkoholem. Mogłoby to doprowadzić do wybuchu. Stosuj olej napędowy zgodny z ...

    Categorie