Ford Kuga: Tankowanie

Widok ogólny systemu tankowania

Widok ogólny systemu tankowania
 

 1. Pokrywa wlewu paliwa.
 2. Zawór wlewu paliwa.
 3. Króciec wlewowy zbiornika paliwa.

Twój pojazd nie jest wyposażony w korek wlewu paliwa.

Widok ogólny systemu tankowania
 

 1. Lewa strona.Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa, naciśnij środkową część tylnej krawędzi pokrywy wlewu paliwa, a następnie zwolnij ją.
 2. Prawa strona.Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa, naciśnij środkową część tylnej krawędzi pokrywy wlewu paliwa, a następnie zwolnij ją.
 3. Lewa strona.Pociągnij tylną część pokrywy wlewu paliwa, aby ją otworzyć.
 4. Prawa strona.Pociągnij tylną część pokrywy wlewu paliwa, aby ją otworzyć.

Tankowanie pojazdu

OSTRZEŻENIE

Podczas tankowania zawsze wyłączaj silnik i nie dopuszczaj do iskrzenia ani obecności otwartego płomienia w pobliżu zaworu wlewu paliwa. Nigdy nie pal i nie korzystaj z telefonu komórkowego podczas tankowania. Opary paliwa są w pewnych warunkach bardzo niebezpieczne. Unikaj wdychania nadmiernej ilości oparów.

Układ paliwowy może być pod ciśnieniem. Jeśli usłyszysz syczenie w okolicy wlotu wlewu paliwa, nie tankuj, dopóki odgłos nie umilknie. W przeciwnym razie paliwo może wytrysnąć na zewnątrz i spowodować poważne obrażenia.

Nie próbuj podważać ani otwierać na siłę zaworu wlewu paliwa. Mogłoby to spowodować uszkodzenie układu paliwowego. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pożar, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Dysza dystrybutora powinna być całkowicie wsunięta podczas całego procesu tankowania; nie należy jej wysuwać.

Zakończ napełnianie zbiornika po pierwszym automatycznym wyłączeniu dyszy dystrybutora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną przelania się paliwa.

Nie napełniaj nadmiernie zbiornika paliwa. Ciśnienie powstające w przepełnionym zbiorniku może powodować wyciek i prowadzić do rozpryśnięcia paliwa i pożaru.

Po tankowaniu odczekaj co najmniej pięć sekund przed wyjęciem dyszy dystrybutora, aby resztki paliwa spłynęły do zbiornika paliwa.
 1. Całkowicie otwórz pokrywę wlewu paliwa.
 1. Wybierz właściwą dla Twojego pojazdu końcówkę dyszy dystrybutora.

Tankowanie pojazdu


 1. Wsuń końcówkę dyszy dystrybutora do pierwszego nacięcia na dyszy A.Dopilnuj, aby dysza dystrybutora paliwa opierała się o króciec wlewowy zbiornika paliwa.

Tankowanie pojazdu


 1. Podczas tankowania trzymaj dyszę dystrybutora w położeniu B.Trzymanie dyszy dystrybutora w położeniu A może wpłynąć na przepływ paliwa i spowodować wyłączenie dyszy dystrybutora przed napełnieniem zbiornika.

Tankowanie pojazdu


 1. Dyszę dystrybutora należy umieszczać we wskazanym obszarze.

Tankowanie pojazdu


 1. Po zakończeniu tankowania lekko unieś dyszę dystrybutora i powoli ją wyjmij.
 1. Całkowicie zamknij pokrywę wlewu paliwa.
W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa nie próbuj uruchamiać silnika. Użycie niewłaściwego paliwa może doprowadzić do uszkodzenia nieobjętego gwarancją pojazdu. Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie pojazdu.

Ostrzeżenie systemu tankowania

Jeśli zawór wlewu paliwa nie zamknie się całkowicie, na wyświetlaczu informacyjnym może się pojawić komunikat.

Komunikat 
Sprawdź wlew paliwa

Jeżeli pojawi się ten komunikat, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i wyłącz silnik.
 1. Wybierz położenie parkowania (P) lub neutralne (N).
 1. Zaciągnij hamulec postojowy.
 1. Całkowicie otwórz pokrywę wlewu paliwa.
 1. Sprawdź zawór wlewu paliwa pod kątem obecności zanieczyszczeń, które mogą ograniczać jego ruch.
 1. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z zaworu wlewu paliwa.
 1. Całkowicie wsuń dyszę dystrybutora lub lejek wlewu paliwa dostarczony z pojazdem do króćca wlewowego. Powinno to spowodować usunięcie wszelkich zanieczyszczeń uniemożliwiających całkowite zamknięcie zaworu wlewu paliwa.
 1. Wyjmij końcówkę dyszy dystrybutora paliwa lub lejek wlewu paliwa z króćca wlewowego.
 1. Całkowicie zamknij pokrywę wlewu paliwa.
Wskazówka:  Komunikat może nie zniknąć natychmiast. Jeśli komunikat nadal jest wyświetlany i świeci się lampka ostrzegawcza, należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.

  Wyczerpanie się paliwa

  Całkowite wyczerpanie paliwa może doprowadzić do uszkodzenia nieobjętego gwarancją pojazdu.W razie wyczerpania paliwa: Dolej przynajmniej 5 L p ...

  Zużycie paliwa

  Dane dotyczące wartości emisji CO2 i zużycia paliwa czerpiemy z testów laboratoryjnych przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem (EC) 715/2007 lub R ...

  Categorie