Ford Kuga: Wyłączanie zaprogramowanych funkcji

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy.

Aby wyłączyć zaprogramowane funkcje, przejdź do następujących opcji:  

Komunikat  Działanie i opis 
Ustawienia Naciśnij przycisk OK
Komfort Naciśnij przycisk OK
Ogrz. postoj. Naciśnij przycisk OK
Wybierz jedną z poniższych opcji: 
Czas 1 Odznacz aktywne zaprogramowane cykle ogrzewania zależnie od potrzeb. 
Czas 2 Odznacz aktywne zaprogramowane cykle ogrzewania zależnie od potrzeb. 
Jednorazowo Odznacz aktywne zaprogramowane cykle ogrzewania zależnie od potrzeb. 

Włączanie funkcji Ogrzewanie teraz

OSTRZEŻENIE

Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.


Wybranie tej funkcji umożliwia natychmiastowe włączenie układu.

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Patrz  Information Displays

Aby włączyć funkcję Ogrzewanie teraz, przejdź do następujących opcji:  

Komunikat  Działanie i opis 
Ustawienia Naciśnij przycisk OK
Komfort Naciśnij przycisk OK
Ogrz. postoj. Naciśnij przycisk OK
Ogrz. teraz Naciśnij przycisk OK. Gdy nagrzewnica jest włączona, w kratce pojawia się znak X. Aby wyłączyć nagrzewnicę, odznacz opcję. 

Włączanie i wyłączanie funkcji Ogrzewanie teraz przy użyciu zdalnego sterowania

Wybranie tej funkcji umożliwia natychmiastowe włączenie układu za pomocą zdalnego sterowania.

Wskazówka:  Pojazd nie musi być odryglowany.

 1. Naciśnij przycisk ON na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć układ.
 1. Naciśnij przycisk OFF na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć układ.

  Nagrzewnica postojowa na paliwo 

  OSTRZEŻENIE Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub p ...

  Nagrzewnica na paliwo

  OSTRZEŻENIE Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub py& ...

  Categorie