Ford Kuga: Nagrzewnica postojowa na paliwo 

OSTRZEŻENIE

Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Układ ogrzewa silnik i wnętrze pojazdu, korzystając z paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa pojazdu. Układ działa wyłącznie, gdy pojazd stoi, a silnik jest wyłączony.

Przy prawidłowym użyciu, układ:

 • Nagrzewa wstępnie silnik i wnętrze pojazdu.
 • Odmraża szyby w czasie mrozów i zapobiega skraplaniu się na nich wody.
 • Zapobiega konieczności uruchamiania zimnego silnika i pomaga w szybszym osiągnięciu normalnej temperatury pracy silnika.
Jeśli po zakończeniu cyklu ogrzewania nie uruchomisz silnika, układ nie włączy następnego zaprogramowanego cyklu ogrzewania.

Po cyklu ogrzewania zalecamy prowadzenie pojazdu co najmniej tak długo, jak trwał cykl ogrzewania. Zapobiega to rozładowywaniu akumulatora pojazdu.

Zalecamy włączanie układu na około 10 minut w każdym miesiącu w celu zapobiegania zakleszczeniu pompy wodnej i silniczka nagrzewnicy.

Układ działa wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa pojazdu znajduje się przynajmniej 7.5 litrów (1,6 galona) paliwa, a temperatura otoczenia jest niższa niż 15ºC. Układ nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.

Wskazówka:  Gdy układ działa, spod pojazdu wydostają się spaliny. Jest to zjawisko normalne.

Wskazówka:  W pojazdach z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewanie wnętrza pojazdu zależy od ustawień przełączników nagrzewnicy.

Programowanie nagrzewnicy postojowej na paliwo

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy.

Wskazówka:  Czas i data w zegarze pojazdu muszą być prawidłowo ustawione.

Wskazówka:  Musisz zaprogramować ustawienia przynajmniej 70 minut przed czasem, jaki chcesz ustawić.

Wskazówka:  Czas zaprogramowany to pora, gdy chcesz, aby pojazd był ogrzany i gotowy do jazdy, a nie czas włączenia nagrzewnicy.

Aby zaprogramować nagrzewnicę postojową na paliwo, przejdź do następujących opcji:

Komunikat  Działanie i opis 
Ustawienia Naciśnij przycisk OK
Komfort Naciśnij przycisk OK
Ogrz. postoj. Naciśnij przycisk OK
Wybierz jedną z poniższych opcji: 
Czas 1 Umożliwia zaprogramowanie cyklu ogrzewania dla każdego dnia w tygodniu. Czasy te pozostaną zapisane i układ ogrzeje pojazd o zaprogramowanej porze. 
Czas 2 Umożliwia zaprogramowanie drugiego cyklu ogrzewania dla każdego dnia w tygodniu. Czasy te pozostaną zapisane i układ ogrzeje pojazd o zaprogramowanej porze.  Wybierz, aby ustawić drugi cykl ogrzewania, np. różnych pór w różnych dniach lub dwa razy tego samego dnia. 
Jednorazowo Umożliwia zaprogramowanie jednego cyklu ogrzewania w określonym dniu. 
Ogrz. teraz Włącza układ natychmiast. 

Programowanie czasu ogrzewania

Ustaw porę, o której pojazd ma być ogrzany i gotowy do jazdy. Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy.
 1. Wybierz dni, w których system powinien ogrzać pojazd. Zaznacz każdy z tych dni i naciśnij przycisk OK.
 1. Zaznacz czas w górnej części menu i naciśnij przycisk OK. Zaczną migać godziny.
 1. Ustaw godziny za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół.
 1. Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo. Zaczną błyskać minuty. Ustaw minuty za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Naciśnij przycisk OK.
Programowanie funkcji Jednorazowo

Wybór tej funkcji umożliwia zaprogramowanie jednego cyklu ogrzewania w jednym określonym dniu.

Ustaw porę, o której pojazd ma być ogrzany i gotowy do jazdy. Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy.
 1. Zaznacz czas w górnej części menu i naciśnij przycisk OK. Zacznie migać wskazanie godzin.
 1. Ustaw godziny za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół.
 1. Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo. Ustaw minuty za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Naciśnij przycisk OK.

  Wyłączanie zaprogramowanych funkcji

  Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Aby wyłączyć zaprogramowane funkcje, przejdź do następ ...

  Categorie