Ford Kuga: Nagrzewnica na paliwo

OSTRZEŻENIE

Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Nagrzewnica ogrzewa układ chłodzący silnika, korzystając z paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa pojazdu. Układ działa wyłącznie, gdy pojazd stoi, a silnik jest wyłączony.

Układ działa wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa pojazdu znajduje się przynajmniej 7.5 litrów (1,6 galona) paliwa. Układ nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.

Układ włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od temperatury płynu chłodzącego silnik, gdy temperatura powietrza na zewnątrz nie przekracza 3ºC, o ile nie został wyłączony przez użytkownika.

Wskazówka:  Ustawienie domyślne to układ włączony.

Wskazówka:  Gdy układ działa, spod pojazdu wydostają się spaliny. Jest to zjawisko normalne.

Wskazówka:  W pojazdach z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewanie wnętrza pojazdu zależy od ustawień przełączników nagrzewnicy.

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy.

Aby włączyć lub wyłączyć nagrzewnicę dodatkową, przejdź do następujących opcji:

Komunikat  Działanie i opis 
Ustawienia Naciśnij przycisk OK
Komfort Naciśnij przycisk OK
Ogrz. dodat. Naciśnij przycisk OK. Gdy układ jest włączony, w kratce pojawia się znak X. 

    Wyłączanie zaprogramowanych funkcji

    Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Aby wyłączyć zaprogramowane funkcje, przejdź do następ ...

    Filtr powietrza w kabinie

    Pojazd jest wyposażony w filtr powietrza w kabinie, który zapewnia następujące zalety dla kierowcy i pasażerów: Zwiększa komfort jazdy po ...

    Categorie