Ford Kuga: Wejście audio

Aby uzyskać dostęp do wejścia źródła audio, powiedz: 

Polecenie głosowe 
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)

USB 2

Pojazd może być wyposażony dodatkowy port USB. Jeśli tak jest, USB 1 znajduje się z przodu pojazdu na spodzie tablicy rozdzielczej. USB 2 znajduje się w schowku w konsoli środkowej pojazdu.

Można podłączyć dodatkowe urządzenie USB do drugiego portu USB.

Wskazówka: System SYNC obsługuje tylko jedno podłączone urządzenie iOS (Apple) na raz (to, które zostało podłączone jako pierwsze). Po podłączeniu drugiego urządzenia iOS układ ładuje je, ale nie obsługuje odtwarzania.

Polecenia głosowe dla źródeł audio

Missing Image 
System głosowy umożliwia zmianę źródeł audio za pomocą prostych poleceń głosowych.

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe 
(music | audio | entertainment) [system]
Poniżej znajduje się kilka przykładów poleceń głosowych. 
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] AM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] AM 2
Bluetooth (audio | stereo)
(disc | CD [player]) play
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM 2
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)
Radio
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this)
Help

Polecenia głosowe radia

Missing Image 
Jeśli słuchasz radia, naciśnij przycisk sterowania głosem, a następnie powiedz dowolne z poleceń w poniższej tabeli.

Jeśli nie słuchasz radia, naciśnij przycisk głosu i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe 
Radio
Możesz powiedzieć jedno z poniższych poleceń. 
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] AM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] AM 2
[tune [to]] (AM ___ | ___ [AM])
[tune [to]] AM preset ___
[tune [to]] AM1 preset ___
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] FM 2
[tune [to]] (FM ___ | ___ [FM])
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM preset ___
[tune [to]] FM 2 preset ___
[tune [to]] preset ___
tune [radio]
Help

Polecenia głosowe odtwarzacza CD

Missing Image 
Jeśli słuchasz płyty CD, naciśnij przycisk sterowania głosem, a następnie powiedz dowolne z poleceń w poniższej tabeli.

Jeśli nie słuchasz płyty CD, naciśnij przycisk głosu i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe 
(disc | CD [player]) play
Możesz powiedzieć jedno z poniższych poleceń. 
pause
play
[play] next track
[play] previous track
[play | change to] track [number] ___
repeat (track | song) [on] * 
repeat folder [on]
repeat off
(shuffle | random | mix) [on | (tracks | songs) [on]] * 
(shuffle | random | mix) (CD [player] | disc) [on]
(shuffle | random | mix) folder [on]
shuffle off

*W przypadku używania tych poleceń musisz wskazać, który utwór lub folder ma zostać powtórzony lub odtworzony losowo.

Urządzenia Bluetooth i ustawienia systemu

Możesz uzyskać dostęp do tych menu za pośrednictwem wyświetlacza systemu audio.

    Bluetooth Audio

    System może również odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego za pośrednictwem systemu Bluetooth. Aby włączyć odtwarzanie audio ...

    Usuwania usterek systemu SYNC

    System SYNC jest prosty w obsłudze. Jednak w razie powstania wątpliwości prosimy skorzystać z poniższych tabel.Aby sprawdzić kompatybilnoś ...

    Categorie