Ford Kuga: Bluetooth Audio

System może również odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego za pośrednictwem systemu Bluetooth.

Aby włączyć odtwarzanie audio przez Bluetooth, użyj przycisku MEDIA (obok wyświetlacza systemu audio) lub Source (źródło) lub naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:  

Polecenie głosowe 
Bluetooth (audio | stereo)

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie głosowe 
pause
play
next [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]
previous [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]

Funkcje menu mediów

Menu mediów umożliwia wybór sposobu odtwarzania muzyki, np. według wykonawcy, gatunku, losowego odtwarzania utworów lub powtórzenia, oraz odszukanie podobnej muzyki lub zresetowanie indeksu urządzeń USB.

Naciśnij MEDIA, aby wybrać odtwarzanie urządzenia USB.

Komunikat  Opis i działanie 
Opcj. Otworzy się menu mediów. 

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Komunikat  Opis i działanie 
Odtw. losowe Wybrać losowe odtwarzanie utworów lub powtórzenie utworu muzycznego. Po dokonaniu wyboru ustawienie pozostaje włączone do czasu, gdy je wyłączysz. 
Powtórz ścieżkę Wybrać losowe odtwarzanie utworów lub powtórzenie utworu muzycznego. Po dokonaniu wyboru ustawienie pozostaje włączone do czasu, gdy je wyłączysz. 
Podobna muzyka Odtworzyć muzykę podobną do tej, która znajduje się na liście utworów odtwarzanej aktualnie przez port USB. System wykorzystuje metadane każdego utworu do utworzenia listy utworów. Następnie system tworzy nową listę podobnych utworów i rozpoczyna jej odtwarzanie. Aby funkcja ta działała, etykiety metadanych wszystkich utworów muszą być wypełnione. W przypadku niektórych odtwarzaczy, jeśli etykiety metadanych nie są wypełnione, utwory nie będą dostępne w trybie rozpoznawania mowy, menu odtwarzania lub dla tej opcji. Jednak jeśli umieścisz te utwory na odtwarzaczu w trybie urządzenia masowego, będą one dostępne w trybie rozpoznawania mowy, menu odtwarzania i dla tej opcji. System umieszcza utwory nieznane w dowolnej niewypełnionej etykiecie metadanych. 
Reset USB Resetuje indeks urządzenia USB. Po ukończeniu nowego indeksowania możesz wybrać, co ma być odtwarzane z biblioteki utworów na urządzeniu USB. 

Uzyskiwanie dostępu do biblioteki utworów na urządzeniu USB

 1. Podłącz urządzenie do portu USB pojazdu.
 1. Naciśnij AUX, aby wybrać odtwarzanie urządzenia USB.
Komunikat  Opis i działanie 
Przeglądaj USB To menu umożliwia wybór i odtwarzanie plików mediów według wykonawcy, albumu, gatunku, listy utworów i konkretnych utworów lub nawet przeglądanie zawartości urządzenia USB. 

Jeśli nie ma plików mediów, do których można by uzyskać dostęp, na wyświetlaczu pojawi się informacja o braku mediów. Jeśli są dostępne pliki mediów, masz następujące opcje do wyboru:

Komunikat  Opis i działanie 
Odtw. wszystko Odtworzyć wszystkie opatrzone indeksem pliki mediów ze swojego odtwarzacza, po jednym na raz w porządku numerycznym.
 • Naciśnij OK, aby wybrać. Tytuł pierwszego utworu pojawi się na wyświetlaczu.
Listy odtwarz. Uzyskać dostęp do swoich list utworów w formatach ASX, M3U, WPL lub MTP.
 • Naciśnij OK, aby wybrać.
 • Przewiń, aby wybrać właściwą listę utworów i naciśnij OK.
Ścieżek Wyszukać i odtworzyć określony utwór opatrzony indeksem.
 • Naciśnij OK, aby wybrać.
 • Przewiń, aby wybrać właściwy utwór i naciśnij OK.
Artyści Posortować wszystkie opatrzone indeksem pliki mediów według wykonawców. Po wybraniu system tworzy listę, a następnie odtwarza wszystkich wykonawców i utwory w porządku alfabetycznym.
 • Naciśnij OK, aby wybrać.
 • Przewiń, aby wybrać właściwego wykonawcę i naciśnij OK.
Albumy Posortować wszystkie opatrzone indeksem pliki mediów według albumów.
 • Naciśnij OK, aby wybrać.
 • Przewiń, aby wybrać właściwe albumy i naciśnij OK.
Gatunki Posortować opatrzoną indeksem muzykę według gatunków.
 • Naciśnij OK, aby wybrać.
 • Przewiń, aby wybrać właściwy gatunek i naciśnij OK.
Przeglądaj USB Przeglądać wszystkie obsługiwane pliki mediów na swoim odtwarzaczu multimedialnym podłączonym do portu USB. Możesz przeglądać tylko pliki mediów kompatybilne z systemem SYNC; inne zapisane pliki nie są widoczne.
 • Naciśnij OK, aby wybrać.
 • Przewiń, aby przejrzeć pliki mediów opatrzone indeksem na swoim napędzie flash, a następnie naciśnij OK.
Reset USB Resetuje indeks urządzenia USB. Po ukończeniu nowego indeksowania możesz wybrać, co ma być odtwarzane z biblioteki utworów na urządzeniu USB. 

* Możesz użyć przycisków u dołu wyświetlacza systemu audio, aby szybko przejść do określonej kategorii alfabetycznej. Możesz również skorzystać z liter na klawiaturze numerycznej do szybkiego poruszania się po liście.

Korzystanie z poleceń głosowych

Możesz uzyskać dostęp do swoich piosenek w urządzeniu UBS za pomocą poleceń głosowych.

Podłącz urządzenie do portu USB pojazdu.

Naciśnij przycisk sterowania głosem i po sygnale powiedz dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie głosowe 
(browse | search | show) all (album | albums)
(browse | search | show) all (artist | artists)
(browse | search | show) all (genre | genres)
(browse | search | show) all (playlist | playlists)
(browse | search | show) all (song | songs | title | titles | file | files | track | tracks)
(browse | search | show) album ___
(browse | search | show) artist ___
(browse | search | show) genre ___
(browse | search | show) playlist ___

  Podłączanie odtwarzacza multimedialnego do portu USB

  Wskazówka: Jeśli Twój odtwarzacz multimedialny ma przełącznik zasilania, pamiętaj, aby włączyć urządzenie. Aby poł ...

  Wejście audio

  Aby uzyskać dostęp do wejścia źródła audio, powiedz:  Polecenie głosowe  ((line | AV | audi ...

  Categorie