Ford Kuga: Ustawienia układu kamery

Dostęp do ustawień układu kamery wstecznej można uzyskać za pośrednictwem ekranu wyświetlacza.

Wskaźnik odległości od przeszkody

Ustawienia układu kamery


System wykorzystuje oznaczenia na czerwono, żółto i zielono, które pojawiają się w górnej części obrazu wideo, gdy jeden z systemów czujników wykryje obiekt.

Opóźnienie kamery cofania

Dostępne ustawienia tej funkcji to WŁĄCZONA i WYŁĄCZONA.

Opóźnienie kamery cofania jest domyślnie WYŁĄCZONE.

Po zmianie biegu z położenia biegu wstecznego (R) w położenie inne niż parkowania (P), gdy włączony jest tryb opóźnienia, obraz z kamery jest nadal wyświetlany na ekranie do momentu, gdy:
  • Prędkość pojazdu odpowiednio wzrośnie.
  • Przestawisz dźwignię zmiany biegów w położenie parkowania (P) w pojeździe z przekładnią automatyczną.
  • Włączysz hamulec postojowy w pojeździe z przekładnią mechaniczną.

    Linie prowadzące kamery

    Wskazówka:  Aktywne linie prowadzące są dostępne tylko wtedy, gdy zostanie włączony bieg wsteczny (R). Wskazówka:  Po odłą ...

    Categorie