Ford Kuga: Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Postępowanie w razie awarii –> Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych

OSTRZEŻENIE

Akumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Akumulatory zawierają kwas siarkowy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniem. Podczas pracy w pobliżu akumulatora osłoń oczy, aby zabezpieczyć je przed ewentualnym pryśnięciem roztworu kwasu. W przypadku zetknięcia się z kwasem skóry lub oczu natychmiast płucz to miejsce wodą przez minimum 15 minut i szybko skontaktuj się z lekarzem. Jeśli kwas zostanie spożyty, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Akumulatory wytwarzają wybuchowe gazy, które mogą spowodować obrażenia ciała. Dlatego w pobliżu akumulatora nie może być otwartego ognia, iskier ani substancji łatwopalnych. W przypadku wykonywania pracy w pobliżu akumulatora zawsze zakładaj maskę ochronną na twarz i chroń oczy. Zawsze zapewnij właściwą wentylację.

Korzystaj tylko z wyznaczonych miejsc podstawienia podnośnika. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca może spowodować uszkodzenia nadwozia, układu kierowniczego, zawieszenia, silnika, układu hamulcowego lub przewodów paliwowych.

Stosuj wyłącznie przewody o odpowiednim przekroju wyposażone w izolowane końcówki zaciskowe.

Wskazówka:  Nie odłączaj akumulatora w unieruchomionym pojeździe, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia układu elektrycznego pojazdu.

Podłączanie przewodów

Podłączanie przewodów
 

 1. Pojazd z akumulatorem rozładowanym.
 2. Pojazd z akumulatorem rozruchowym.
 3. Dodatni przewód połączeniowy.
 4. Ujemny przewód połączeniowy.

OSTRZEŻENIE

Dopilnuj, aby przewody nie dotykały żadnych części będących w ruchu ani elementów układu doprowadzania paliwa.


Zaparkuj pojazd rozruchowy w pobliżu pokrywy komory silnika unieruchomionego pojazdu. Upewnij się, że oba pojazdy nie stykają się ze sobą.

 1. Wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki prądu.
 1. Podłącz dodatni (+) przewód rozruchowy do dodatniego (+) zacisku rozładowanego akumulatora.

Podłączanie przewodów


 1. Na końcu podłącz ujemny (-) przewód do odsłoniętej metalowej części silnika unieruchomionego pojazdu, z dala od akumulatora i układu wtrysku paliwa, lub podłącz ujemny (-) przewód do punktu połączenia do masy, jeśli jest.
OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj końca drugiego przewodu do ujemnego (-) zacisku rozładowanego akumulatora. Iskra może doprowadzić do wybuchu gazów, które znajdują się wokół akumulatora.

Dopilnuj, aby przewody nie dotykały żadnych części będących w ruchu ani elementów układu doprowadzania paliwa.

Rozruch silnika

 1. Uruchom silnik pojazdu rozruchowego i doprowadź silnik do umiarkowanie wysokich obrotów lub naciśnij lekko pedał przyspiesznika, aby prędkość obrotowa silnika utrzymywała się na poziomie między 2000 a 3000 obr/min, według wskazań obrotomierza.
 1. Uruchom silnik unieruchomionego pojazdu.
 1. Po uruchomieniu unieruchomionego pojazdu pozwól silnikom obu pojazdów pracować przez kolejne trzy minuty przed odłączeniem przewodów rozruchowych.
Odłącz przewody rozruchowe w odwrotnej kolejności, niż były podłączane.

Wskazówka:  Rozłączając przewody, nie włączaj reflektorów. Podwyższone napięcie spowoduje przepalenie żarówek.

System ostrzegawczy powypadkowy

W przypadku poważnego zderzenia, na skutek którego doszło do wyzwolenia poduszki powietrznej (przedniej, bocznej, kurtyn powietrznych lub Safety Canopy) lub napinaczy pasów bezpieczeństwa układ włączy kierunkowskazy, które zaczną migać, oraz sygnał dźwiękowy (przerywany).

Sygnał dźwiękowy i kierunkowskazy wyłączą się, gdy:
 • Naciśniesz przycisk sterujący świateł awaryjnych.
 • Naciśniesz przycisk zdalnego włączenia syreny na nadajniku zdalnego otwierania drzwi (jeśli jest).
 • Jeśli w pojeździe zabraknie zasilania.
 • Funkcja włączania sygnału dźwiękowego jest aktywna jedynie na określonych rynkach.

  Odcinanie dopływu paliwa

  OSTRZEŻENIE Jeżeli pojazd brał udział w kolizji, układ paliwowy musi zostać sprawdzony przez specjalistę. Niezastosowanie się do tej i ...

  Transportowanie pojazdu

  Jeżeli Twój pojazd wymaga holowania, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem holowniczym, a jeśli jesteś członkiem programu pomocy drogowej, ...

  Categorie