Ford Kuga: Transportowanie pojazdu

Transportowanie pojazdu


Jeżeli Twój pojazd wymaga holowania, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem holowniczym, a jeśli jesteś członkiem programu pomocy drogowej, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług pomocy drogowej.

Zalecamy wykorzystanie wyposażenia do podnoszenia kół i wózków pod koła lub wyposażenia z platformą do holowania pojazdu. Do holowania nie należy stosować pasów podwieszających. Firma Ford Motor Company nie zatwierdziła procedury holowania z wykorzystaniem pasów podwieszających. W przypadku nieprawidłowego holowania pojazdu lub wykorzystania innych niż zalecane środków może dojść do uszkodzenia pojazdu.

Firma Ford Motor Company publikuje podręcznik dotyczący holowania, który jest skierowany do wszystkich autoryzowanych serwisów pomocy drogowej. Należy dopilnować, by serwis pomocy drogowej skorzystał z tego podręcznika w celu zapoznania się z prawidłowymi procedurami podłączania i holowania Twojego pojazdu.

Pojazd z napędem na przednie koła można holować przodem do kierunku jazdy, o ile zastosuje się właściwe wyposażenie do podnoszenia kół w celu uniesienia kół przednich z podłoża. Podczas takiego holowania koła tylne mogą pozostać na podłożu.

W przypadku holowania pojazdu tyłem do kierunku jazdy z użyciem wyposażenia do podnoszenia kół, przednie koła pojazdu z napędem na przednie koła należy umieścić na wózku pod koła. Zapobiegnie to uszkodzeniu skrzyni biegów.

Holowanie pojazdu z napędem na wszystkie koła lub z napędem na cztery koła wymaga uniesienia wszystkich kół nad podłożem, np. poprzez zastosowanie wyposażenia do podnoszenia kół i wózków pod koła lub wyposażenia z platformą. Zapobiega to uszkodzeniu skrzyni biegów, układu napędu na wszystkie koła lub napędu na cztery koła oraz pojazdu.

    Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych

    OSTRZEŻENIEAkumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Akumulatory zawierają kwas siarkowy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami l ...

    Punkty mocowania wyposażenia do holowania

    Ze względu na wymogi rynkowe w niektórych krajach niektóre pojazdy mogą być wyposażone w zaczep holowniczy. Umiejscowienie zaczepu holowniczego ...

    Categorie